Home Nyheter M&A-boom & lovande studieresultat i DexTechs favör

M&A-boom & lovande studieresultat i DexTechs favör

M&A-boom & lovande studieresultat i DexTechs favör

7 februari, 2018

DexTech Medical anlitade i höstas det globala konsultföretaget EY för att intensifiera jakten på en lämplig licenstagare av bolagets läkemedelskandidat OsteoDex, som utvecklas mot kastrationsresistent prostatacancer. Bolagets kliniska fas II-studie har hittills visat en tydlig bromsande effekt på metastaser i skelettet, hög tolererbarhet och få biverkningar – samtliga egenskaper potentiella tagare brukar premiera på sista raden. Samtidigt har antalet förvärv i sektorn exploderat och 2018 spås av analytiker bli ett rekordår när det gäller M&A-aktivitet i branschen. 
Med hittills positiva resultat från en pågående klinisk fas IIb-studie i ryggen, bör det kraftigt ökade antalet bolagstransaktioner i branschen vara en självklar våg att försöka rida på för Uppsalabolaget DexTech Medical. Bolaget har varit glasklara med att man söker en licenspartner för sin ledande läkemedelskandidat OsteoDex inom kastrationsresistent prostatacancer (CRPC), och håller enligt uppgift ett högt tempo i såväl affärsnätverkande som kontakter med hugade spekulanter. Den allt mer uppskruvade M&A-aktiviteten på USA-marknaden, i kombination med lovande rapporter om både bromsande effekt på skelettförändringar hos patienterna och avsaknad av besvärliga biverkningar, talar därför till DexTech fördel när man nu befinner sig på vad som skulle kunna beskrivas som upploppet inför kommande licensförhandlingar med potentiella licenspartners och tagare av OsteoDex.
Resistensproblematik skapar stora behov
Avsikten med OsteoDex-behandlingen är att i första hand bromsa sjukdomsförloppet i skelettet, d.v.s. att substansen skall fungera som bromsmedicin. Rationalen bakom bolagets satsning på en ny behandling mot den svåraste formen av prostatacancer är självklar: det finns en stor problematik med att patienterna tids nog utvecklar behandlingsresistens mot dagens marknadsförda läkemedel. Dessutom är patientgruppen skör och mycket känslig för biverkningar, varför en behandling med gynnsam säkerhetsprofil och få sidoeffekter som dessutom kan visa på en sjukdomsbromsande effekt har en självklar plats i det rådande konkurrenslandskapet.
Utlicensiering efter fas II uttalat mål
Målet för DexTech med vd Anders R Holmberg i spetsen har aldrig varit att ta OsteoDex vidare till fas III i egen regi, utan att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera läkemedelskandidaten. Denna viktiga milstolpe närmar sig nu med stormsteg, i och med att den internationella fas IIb-studien går mot sitt slut, och enligt bolagets senaste halvårsrapport har man sett önskade resultat hos majoriteten (drygt 75 procent) av patienterna som genomgått 5 månaders behandling med OsteoDex.

»En viktig notering i sammanhanget är att ingen av de deltagande patienterna har haft några allvarliga biverkningar av behandlingen.«
– Anders R Holmgren, vd DexTech Medical (ur halvårsrapport)

Av förklarliga skäl har ännu inga konkreta studiedata kommunicerats, men av halvårsrapporten går också att utläsa att en målsättning är att verksamheten efter första halvåret 2018 skall kunna finansieras med hjälp av licensintäkter, vilket kan tolkas som en fingervisning så god som någon om ledningens stora tilltro till den egna läkemedelskandidatens affärsmässigt attraktiva egenskaper.
Stekhet början på M&A-året 2018
Marknadsmässigt ser det ut som att DexTech har tajmat sina utlicensieringsaktiviteter väl. Endast tre veckor in på det nya året uppgick det totala värdet av de största uppköpen och sammanslagningarna i branschen redan till halva värdet av den sammanlagda totalen för 2017, vilket  pekar mot ett bull-scenario för året. Får man tro en överlag samstämmig amerikansk analytikerkår så kommer resten av året att fortsätta i samma anda, uppbackat bland annat av den nya skattereformen i USA, som man tror kan göra läkemedelsjättarna mer benägna att hämta hem sina cashreserver från utlandet. Och det är inga obetydliga tillgångar som har stoppats undan. Bolagen med mest tillgångar utomlands är enligt Baird Research är Gilead (32 miljarder dollar), Amgen (39 mdr dollar), Pfizer (14 mdr dollar), Merck (20 mdr dollar) samt Johnson & Johnson (16 miljarder dollar).
Pharma-toppchefer förväntar sig fler förvärv
Även EY (tidigare Ernst & Young), som också utgör DexTechs utlicensieringskonsult, förutspår att förra årets M&A-totalvärde kommer att överträffas baserat dels på bolagens förbättrade finanser i kölvattnet av ovan nämnda skattereform. Antagandet baseras också på en undersökning man gjort under hösten bland toppchefer i pharma-industrin där 60 procent av de tillfrågade beslutsfattarna försäkrade att förvärv kommer stå högt på agendan under 2018, jämfört med ett halvår tidigare då endast 46 procent gav ett liknande svar.
Onkologiområdet fortsatt hett
Ytterligare en gynnsam aspekt, vilket DexTechs bolagsledning torde vara mycket väl medvetna om, är att onkologiområdet alltjämt är hett villebråd i förvärvsdiskussioner. Baker McKenzie förutspår i en ny rapport att värdet av M&A:s på den globala arenan kan stiga till 418 miljarder dollar, en ökning med 50 procent från 277 miljarder dollar förra året. Man tror också att fokus kommer att ligga på just mindre bolagsförvärv samt licensavtal för att få tillgång till nästa våg av lovande läkemedelskandidater inom främst immunonkologi, kardiovaskulära sjukdomar och diabetes, med de bakomliggande drivkrafterna patentutgångar och växande utmaningar från biosimilars.
Intressanta referensaffärer inom prostatacancer
Analysföretaget GlobalData spår att marknadsvärdet för prostatacancer på de nio största marknaderna kommer att öka till cirka 8,3 miljarder dollar år 2023, vilket innebär att det är en jättemarknad DexTech Medical vill ta del av med sin läkemedelskandidat OsteoDex. Tittar vi på referensaffärer inom området är det också tydligt att betalningsviljan för att lägga vantarna på lovande läkemedelskandidater är stor inom industrin. 2013 förvärvade tyska Bayer norska Algeta och dess läkemedel Xofigo mot prostatacancer för 26 miljarder kronor. Amerikanska Endocyte meddelade så sent som i oktober förra året att man tecknat ett miljardavtal med tyska ABX GmbH gällande en behandling mot kastrationsresistent prostatacancer. Ytterligare en intressant referensaffär var AstraZenecas affär på cirka 2,8 miljarder kronor där de kommersiella rättigheterna i USA och Kanada till Zoladex för behandling av bl.a. prostatacancer övergick till Tersera Therapeutics.
Bröst- och lungcancer potentiella jokrar för DexTech
En intressant aspekt värd att poängtera i sammanhanget är att det finns tydliga likheter mellan kastrationsresistent prostatacancer och avancerad bröstcancer gällande benägenheten att metastasera till skelettet. DexTechs hittills genomförda prekliniska studier har tydligt visat att OsteoDex har lovande potential för behandling av också denna cancerform. Genom bolagets internationella nätverk genomförs nu utvidgade prekliniska studier avseende OsteoDex-behandling vid bröstcancer, där DexTech kommer att äga alla rättigheter till erhållna data. Med ytterligare positiva prekliniska resultat kommer därför OsteoDex potential stärkas ytterligare, även i ett utlicensieringsperspektiv.
DexTech har även tidigare guidat marknaden om prekliniska studier där OsteoDex visat effekt på den vanligaste formen av lungcancer, s.k. icke småcellig lungcancer (NSCLC). Vid genomförda in vitro-försök vid Karolinska Institutet har OsteoDex uppvisat en robust celldödande effekt vid NSCLC, helt i paritet med den som ses vid kastrationsresistent prostatacancer och bröstcancer.
Spännande kvartal väntar
BioStocks bedömning är att den höga affärsaktiviteten som förväntas under året, tillsammans med det faktum att DexTech redan har intensifierat sina utlicensieringsaktiviteter, plus det faktum att DexTech Medical närmar sig slutet på fas II med starka interimsresultat, gör att man med viss tillförsikt kan se ljust på möjligheten att hitta en tagare av bolagets teknologi för behandling av prostatacancer. En brasklapp får dock i försiktighetens namn slängas in, givet det obestridliga faktum att de stora läkemedelsbolagen allt som oftast har en tendens att följa sin egen agenda, att due diligence-kvarnarna i princip alltid mal långsammare än man tror samt att licensdiskussioner inte sällan drar ut på tiden i minst 12 månader, eller ännu längre, från att den första trevande kontakten tagits.
Läs också: VD-intervju: Fortsatt lovande i DexTechs prostatacancerstudie (14 december 2017)
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev