Home Nyheter AstraZenecas lungcancerstudie en besvikelse

AstraZenecas lungcancerstudie en besvikelse

AstraZenecas lungcancerstudie en besvikelse

18 augusti, 2016

Astrazenecas fas III-studie med selumetinib i kombination med docetaxel som behandling av metastaserad icke småcellig lungcancer (NSCLC), nådde inte upp till det primära effektmåttet om progressionsfri överlevnad och hade inte heller någon signifikant effekt på total överlevnad. Detta är en besvikelse sett till de högt ställda förväntningarna. Bolaget kommer nu att utvärdera selumetinib för andra cancerindikationer.
AstraZenecas studie, kallad SELECT-1 (SELumetinib Evaluation as Combination Therapy-1), var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utvärderade säkerheten och effekten hos selumetinib i kombination med docetaxel, som andra linjens behandling av lokal avancerad eller metastaserad NSCLC med KRAS mutationer. Studien hade utformats för att kunna utvärdera progressionsfri överlevnad samt generell överlevnad.
SELECT-1 var enligt bolaget den största prospektiva studien (510 patienter på över 200 studiecentra) som någonsin utförts i denna patientgrupp, en genetisk undergrupp av lungcancer med dålig överlevnadsprognos och begränsade behandlingsmöjligheter. Att studieresultatet är en besvikelse är självklart, inte minst då man i en tidigare fas II-studie kunnat se aktivitet som tydde på effekt mot sjukdomen.
Marknadspotentialen för icke-småcellig lungcancer är hög
Enligt analysinstitutet GBI Research är marknaden enorm och förväntas växa ytterligare fram till år 2021, från 6,9 miljarder USD år 2014 till 10,9 miljarder USD år 2021 enbart för de största åtta marknaderna.
AstraZeneca går nu vidare för att undersöka selumetinib som en behandlingsmöjlighet för patienter med differentierad sköldkörtelcancer där behandlingen har fått särläkemedelsstatus, samt för patienter med neurofibromatos typ 1, en genetisk sjukdom som gör att tumörer växer längs nervvävnad.
Om lungcancer
Lungcancer indelas i två huvudgrupper; icke-småcellig lungcancer och småcellig lungcancer. Ungefär 80 procent av alla lungcancerfall är icke-småcellig lungcancer, vilken i sin tur delas in i flera undergrupper. De vanligaste typerna av icke-småcellig lungcancer är skivepitelcancer och adenocarcinom.
Den i särklass viktigaste orsaken till lungcancer är tobaksrökning, som ensam eller i kombination med andra riskfaktorer som bilavgaser och industriutsläpp förklarar ca 90% av fallen. Sambandet mellan tobaksrökning och lungcancer har visats för alla typer, men är särskilt starkt för skivepitelcancer och småcellig lungcancer.
DexTechs kandidat visar potential
BioStock har tidigare skrivit om Uppsalabaserade DexTech Medicals läkemedelskandidat OsteoDex, som primärt utvecklas för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC), men som även visat robust tumörhämmande egenskaper i bröstcancer samt icke-småcellig lungcancer. Läs artikeln om OsteoDex här.
Läs pressmeddelandet från AstraZeneca här

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev