Home Nyheter Bred cancerpotential reducerar risken för DexTech Medical

Bred cancerpotential reducerar risken för DexTech Medical

Bred cancerpotential reducerar risken för DexTech Medical

24 augusti, 2016

Uppsalabaserade DexTech Medicals primära läkemedelskandidat OsteoDex utvecklas för behandling av prostatacancer. Substansen har dock även visat robust celldödade och hämmande effekt för flera andra av de vanligaste tumörformerna, bland annat den vanligaste formen av cancer i lungorna; icke-småcellig lungcancer. Det är samma indikation som AstraZenecas omfattande fas III-studie SELECT-1 nyligen misslyckades med visa önskade resultat för. BioStock kontaktade DexTech Medicals vd Anders R Holmberg för att få en förklaring på vad som skiljer DexTechs och AstraZenecas läkemedelskandidater åt.

Anders R Holmberg, vd DexTech.

Vad är det som särskiljer er läkemedelskandidat OsteoDexfrån AstraZenecas selumetinib?
– De har helt olika verkningsmekanismer. Selumetinib är en liten molekyl, en s.k. specifik “enzyme inhibitor” som genom sin hämmande effekt stryper tillväxtfaktorer som stimulerar tumörväxten. OsteoDex är en makromolekyl som “lurar” sig in i tumörcellen likt en Trojansk häst där den sedan dödar cellen.
AstraZenecas negativa studieresultat var en stor besvikelse, inte minst då man i en tidigare fas II-studie kunnat se aktivitet som tydde på att deras substans hade effekt. Er kandidat har i tidiga försök visat robust celldödande och tumörhämmande egenskaper. Hur ser du på sannolikheten för att de positiva resultat ni sett går att replikera i senare studier?
– En sådan fråga är alltid vansklig att svara på i förväg, eftersom det krävs just vidare klinisk forskning för att besvara den. Vi vet dock att verkningsmekanismen för OsteoDex beror av flera steg som är generella för de flesta tumörformer, och detta talar möjligen för en fördel med OsteoDex. Exakt hur verksam, d.v.s. hur stor effekten är på de olika tumörerna kan dock endast besvaras i kliniska studier.
AstraZenecas läkemedelskandidat testades som andra linjens behandling, vilket beror på att det inte finns någon standardregim för 1:a linjens cytostatikabehandling av avancerad icke-småcellig lungcancer. Vad säger detta egentligen om det medicinska behovet?
– Behoven är stora för nya effektiva behandlingar av lungcancer och då i synnerhet när sjukdomen är in-operabel.
OsteoDex har visat potential att behandla tre av de vanligaste cancerformerna, prostatacancer, icke-småcellig lungcancer och bröstcancer. Det rör sig alltså om tre vitt skilda celltyper. Vad betyder det för DexTech ur ett riskreducerande perspektiv, sett till er produktportfölj?
– Det är naturligtvis gynnsamt och beror sannolikt på OsteoDex verkningmekanism som just nämnts, dvs. att den beror av generella egenskaper hos de flesta tumörformer.
OsteoDex har väldigt stor ekonomisk potiential om alla studier faller väl ut, inte minst inom prostatacancer. Vad kan du berätta om status för utvecklingen av denna läkemedelskandidat?
– Vi koncentrerar i dagsläget våra resurser på att slutföra en internationell fas IIb-studie på patienter med kastrationsresistent prostatacancer för att bilda oss en uppfattning om OsteoDex effekt på sjukdomen och kanske kunna konfirmera de positiva resultat vi sett i tidigare studier.
Vad händer just nu i DexTech och vad vi förvänta oss för nyhetsflöde under den kommande tiden?
– Vi kommer fortlöpande att informera om status och nyheter från fas IIb-studien samt förhoppningsvis även kunna komma med nyheter kring vår övriga FoU, avslutar Anders R Holmberg, vd DexTech Medical.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev