Avgående vd tar styrelsepost i Enzymatica

Enzymaticas nuvarande vd Fredrik Lindberg kliver av sin position till sommaren. Hans omfattande medicinska expertis och kunskaper om bolaget kan dock även fortsättningsvis komma Enzymatica till dels om valbered... LÄS MER!