Home Nyheter Enzymatica om minskad försäljning och planerad nyemission

Enzymatica om minskad försäljning och planerad nyemission

Enzymatica om minskad försäljning och planerad nyemission

23 mars, 2021

Covid-19-pandemin leder till färre förkylningar vilket även resulterat i en minskad efterfrågan på Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme. Bolagets styrelse bedömer att bolagets försäljning och resultat för 2021 kan bli lägre än 2020 och förslår därför en nyemission om cirka 60 Mkr för att möjliggöra en fortsatt internationell expansion. BioStock kontaktade Enzymaticas styrelseordförande Bengt Baron för att få veta mer om emissionen och framtidsplanerna.

Enzymatica är bolaget bakom förkylningssprayen ColdZyme som har lanserats på ett 30-tal marknader på 3 kontinenter. ColdZyme kan användas för att förebygga eller förkorta en förkylning, men även för att lindra halsont och andra förkylningssymptom.

Covid-19-pandemin leder till färre och mildare förkylningar på grund av social distansering och bättre handhygien, vilket även innebär en nedgång i efterfrågan på ColdZyme i Sverige och på andra etablerade marknader. Nu befarar Enzymatica att försäljningen och resultaten för 2021 kan bli sämre än under 2020.

Påverkad försäljning i pandemins fotspår

På grund av pandemin halverades den totala förkylningsmarknaden i Sverige och utomlands under de två första månaderna 2021. Nedgången ledde även till en minskad försäljning av ColdZyme under samma period och därmed bedömer Enzymaticas styrelse att omsättningen för 2021 kan bli lägre än omsättningen under 2020 vilken var 111 Mkr.

Välkommet tillskott i förkylningshyllan på nya marknader

Samtidigt har ColdZyme fått ett positivt mottagande av konsumenterna vid lanseringen på nya marknader, exempelvis i Frankrike och Italien där produkten distribueras via läkemedelsjätten Sanofi.

Under 2020 lyckades Enzymatica ro i land flera distributöravtal med stora läkemedels-och egenvårdsbolag, däribland Sanofi, på totalt cirka 50 marknader. ColdZyme säljs idag på ett 30-tal av dessa marknader och lanseringarna på de återstående marknaderna är beräknade till 2021–22. Dock tror Enzymatica att en del marknadslanseringar kan bli fördröjda på grund av pandemin och regulatoriska processer.

Emission säkerställer långsiktiga satsningar

Med tanke på osäkerheten i marknadsutvecklingen framöver har styrelsen beslutat att förslå årsstämman den 5 maj att Enzymatica genomför en nyemission om cirka 60 Mkr. Kapitaltillskottet planeras användas till att genomföra en fortsatt geografisk expansion och kliniska studier samt tillgodose behovet av rörelsekapital för 2021. Emissionen kommer att garanteras av bolagets tre största ägare – Abanico Invest AB (Mats Andersson), Roosgruppen AB (Håkan Roos) och Fibonacci Asset Management (Björn Algkvist).

Utvecklingen fördröjs men expansionen fortsätter

Enzymatica konstaterar att nedgången på etablerade marknader är större än väntat, men förhoppningarna är att förkylningsmarknaden återhämtar sig under andra halvåret 2021 när vaccinationsprogrammen beräknas vara genomförda. Dock bedömer styrelsen att den planerade utvecklingen förskjuts 12–18 månader på grund av pandemin, enligt styrelseordförande Bengt Baron:

»Vi är fortsatt lika positiva i det längre perspektivet men som det ser ut idag kommer pandemin att skjuta på Enzymaticas utveckling i 12-18 månader. Nyemissionen ger oss de resurser som behövs för att såväl tillgodose rörelsekapitalbehovet för 2021 som att säkerställa långsiktiga satsningar för vår fortsatt snabba expansion« – Bengt Baron, styrelseordförande Enzymatica 

Bolaget kommer fortsätta den internationella expansionen trots en nedgång i försäljningen på etablerade marknader och en förskjutning i utvecklingen. Marknadslansering kvarstår på ett stort antal marknader och dessutom har Enzymatica pågående diskussioner om nya avtal på ytterligare marknader. 

Bengt Baron, styrelseordförande Enzymatica

Bengt Baron svarar

BioStock kontaktade Bengt Baron för att få veta mer om den planerade emissionen, expansionen till fler marknader och framtidsplanerna.

Kan du berätta lite mer om den planerade emissionen och dess upplägg?

– Vi avser att ta in 60 Mkr för att säkerställa våra långsiktiga satsningar av internationell expansion, kliniska studier, organisationsutveckling och supply chain samt för att tillgodose behovet av rörelsekapital för 2021.

– Det blir en företrädesemission, där alla aktieägare erbjuds teckna, och som är garanterad av företagets tre största ägare. Exakt pris återkommer vi med när detaljerna för emissionen presenteras.

Påverkas den internationella expansionen av den minskade försäljningen?

– Vi gör just emissionen för att kunna säkerställa vår internationella expansion. Vi har avtal för ColdZyme för ett 50-tal marknader, varav vi idag säljer produkten på ett 30-tal. Vissa av de återstående marknaderna kan bli fördröjda men vi ha en väldigt bra dialog med våra stora internationella partners. Exakt lansering är beroende av när vi får tillstånden från de regulatoriska myndigheterna.

– En viktig faktor är också utvecklingen på förkylningsmarknaderna – vår bedömning är att de kan återhämta sig under andra halvåret i år när vaccinationsprogrammen planeras vara genomförda.

Hur ser er strategi ut för när pandemin väl har avtagit?

– Vår långsiktiga tillväxtstrategi står fast. Den innebär att vi ska lansera och sälja våra produkter på fler geografiska marknader. För detta har vi avtal med stora internationella läkemedels- och egenvårdsföretag som är väldigt positiva till ColdZyme och Enzymatica. Vi för också nu diskussioner om avtal för fler marknader. Enligt strategin ska vi också fortsätta att stärka positionen på befintliga marknader samt utveckla nya produkter baserade på vår barriärteknologi, där fokus är övre luftvägarna men där vi också utvärderar andra indikationer.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev