Home Intervjuer Enzymaticas ordförande: “Våra nya forskningsdata gör 2024 till ett spännande år”

Enzymaticas ordförande: “Våra nya forskningsdata gör 2024 till ett spännande år”

Bengt Baron

Enzymaticas ordförande: “Våra nya forskningsdata gör 2024 till ett spännande år”

21 december, 2023

Under 2023 har Enzymatica bland annat presenterat viktiga forskningsresultat för ColdZyme och förstärkt marknadsföringen av produkten. Dock har försäljningen varit lägre än väntat under året, särskilt utanför de egna marknaderna. Trots detta står bolaget fast vid sina långsiktiga finansiella mål och blickar fram mot vad som komma skall under 2024. Bolagets styrelseordförande Bengt Baron berättar mer i en intervju.

Enzymaticas flaggskeppsprodukt är ColdZyme, en munspray som skyddar mot förkylningsvirus och som kan förkorta sjukdomsförloppet. Bolaget ser även ett kommersiellt värde i att expandera användningen av ColdZyme för olika typer av virusinfektioner i de övre luftvägarna. Därför har bolaget prioriterat forskning som ger ytterligare insikter om de kliniska effekterna av och potentialen för ColdZyme.

Försäljningen under 2023

Idag säljs ColdZyme på drygt 30 marknader på fyra kontinenter, vilket totalt har genererat en omsättning på 35,1 Mkr under årets tre första kvartal. Enligt bolaget har försäljningen på de egna marknaderna Sverige, Storbritannien och Island gått bra, medan försäljningen utanför de egna marknaderna har varit lägre än förväntat.

Här hemma initierade bolaget en stor marknadsföringskampanj i början av hösten som gjorde att försäljningen ökade.

Om man tittar på marknaderna som bolagets distributör STADA ansvarar för har orderingången däremot varit väldigt låg. Bolaget har därför diskussioner med STADA för att hitta konstruktiva vägar framåt, men har även inlett dialoger med andra potentiella samarbetspartners.

Står fast vid finansiella mål

Enzymatica har alltså fortfarande en bit kvar innan de uppnår de långsiktiga finansiella målen om en omsättning på 600 Mkr, med en EBIT-marginal på minst 28 procent i slutet av 2026. Tillväxten jämfört med dagens försäljning beräknas ske genom lansering på nya stora marknader som Kina, Japan och USA samt genom ökade marknadsandelar på befintliga kärnmarknader, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Italien och Frankrike.

Enligt bolagets senaste kvartalsrapport står man fast vid de långsiktiga finansiella målen, givet de positiva forskningsresultaten som bolaget nyligen har presenterat.

Stärkta av positiva forskningsresultat

I augusti presenterades resultat från en in-vitro studie vid Medical University of Innsbruck som undersökte ColdZymes effekt på celler som har infekterats med influensavirus. Resultaten visar att ColdZyme bryter infektionscykeln och signifikant minskar virusmängden.

Drygt en månad senare kunde Enzymatica presentera delresultat från en in vivo-studie vid University of Kent som utvärderar ColdZymes effekt på idrottare med symptom på infektioner i de övre luftvägarna. Resultaten visar med statistisk signifikans att ColdZyme minskar mängden rhinovirus, den vanligaste orsaken till förkylning, samt ger signifikant mindre symptom på halsont än personer som använde placebo. Hela studien beräknas vara slutförd under första halvåret 2024.

Ordförande Bengt Baron kommenterar

Bengt Baron
Bengt Baron, ordförande, Enzymatica

BioStock kontaktade Bengt Baron, Enzymaticas styrelseordförande sedan 2016, för att få veta mer om året som har gått och hans förväntningar inför nästa år.

Hur skulle du sammanfatta Enzymaticas utveckling under 2023?

– Det har varit ett år med två ansikten. Vi når inte den försäljning som jag hade önskat, men samtidigt har bolaget tagit ett antal mycket viktiga steg under året. Vi går ur 2023 som ett väsentligt starkare bolag än vad vi var för ett år sedan.

– På forskningssidan har vi haft ett par viktiga genombrott. Tyvärr känns det som att omvärlden ännu inte fullt har förstått de sensationella studieresultaten. Studien i Innsbruck är första gången någon visat att en förkylningsspray har effekt på redan infekterade celler. Studien i Kent har redan i inledningen visat med statistisk signifikans att virusmängden minskar jämfört med placebo, vilket i sin tur minskar symptom på halsont. Det betyder att ColdZyme har helt unika egenskaper när det gäller effekten mot den vanligaste orsaken till förkylning och mot ett av de vanligaste besvären.

– Organisatoriskt har vi fortsatt att förbereda bolaget för den expansion som vi vet kommer. Vi har stärkt kapaciteten i vår produktionsanläggning på Island och vi bygger just nu ut vår försäljningsorgansation. Dessutom är vi klara med allt arbete kring certifieringen enligt det nya europeiska MDR-regelverket och väntar på godkännande under våren.

– Vårt fokus för 2024 ligger på två saker. Dels att sprida kunskap om de unika vetenskapliga studieresultaten och dels att öka försäljningen. Om ett år vill jag att Coldzyme finns i fler handväskor och badrumsskåp över hela världen.

»På forskningssidan har vi haft ett par viktiga genombrott. Tyvärr känns det som att omvärlden ännu inte fullt har förstått de sensationella studieresultaten […] Vårt fokus för 2024 ligger på två saker. Dels att sprida kunskap om de unika vetenskapliga studieresultaten och dels att öka försäljningen.«

Hur bedömer du att er försäljning har sett ut under året?

– Vi är nöjda med försäljningen i Sverige där vi har ökat vår marknadsandel. På våra partnermarknader ser det inte lika ljust ut eftersom orderingången är alldeles för låg. Vi hanterar det dels genom att bygga ut vår försäljningsorganisation och dels genom rak dialog med våra partners. Jag har respekt för att många av dem också haft det tufft under pandemin, men med årets fantastiska studieresultat i ryggen är vi i ett nytt läge och då behöver vi möta marknaden med bästa möjliga team runt oss. Har vi partners som inte levererar så behöver vi byta ut dem.

Vilka trender har ni sett på förkylningsmarknaden?

– Efter pandemin finns en helt ny medvetenhet bland konsumenter om virus och om vikten av att skydda sig mot smitta. De flesta förstår att vaccin ger en utmärkt grund, men att det krävs kompletterande åtgärder för att skydda sig mot nya virusvarianter. Där ser vi att ColdZyme kan vara ett bra komplement till vaccin och det är också något som påpekats från forskarhåll.

– En annan utveckling som är intressant för oss är att en rådgivande kommitté till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har uttalat att ämnet fenylefrin saknar effekt om det tas oralt. Fenylefrin finns i många produkter mot allergi och förkylning och vi ser nu hur stora apotekskedjor i USA väljer att ta bort dessa ur sitt sortiment. På sikt kan det öppna en marknad för ColdZyme när kedjorna letar efter nya alternativ att ha i förkylningshyllan. USA är en svår marknad att ta sig in på för ett litet bolag som Enymatica, men det är världens största förkylningsmarknad och vi vill in där när det är möjligt.

»USA är en svår marknad att ta sig in på för ett litet bolag som Enymatica, men det är världens största förkylningsmarknad och vi vill in där när det är möjligt.«

Hur ser er strategi ut för att stärka er marknadsposition och försäljning?

– Vi behöver möta marknaden tillsammans med partners som tror lika mycket på produkten som vi själva gör. Därför ser vi nu över vårt partnernätverk och var vi behöver stärka upp. Vi har solid vetenskaplig dokumentation och en helt unik produkt som älskas av användarna. Så det är en produkt som inte borde vara svår att sälja för den som vill.

– Det är också kritiskt att fler tar del av och förstår de sensationella resultaten av våra senaste kliniska studier. Ingen annan produkt har mig veterligen uppvisat motsvarande resultat och kan lika enkelt och effektivt hjälpa konsumenter världen över.

– Nu handlar allt om att nå nya konsumenter och etablera oss på nya marknader. Vi behöver ta oss in på de största förkylningsmarknaderna som USA, Kina och Japan och där pågår ett intensivt arbete. I Europa blir den nya MDR-certifieringen viktig för oss. Vad vi vet är ColdZyme den enda förkylningssprayen i Europa som kommer att få det godkännandet.

Slutligen, vad ser du fram emot att Enzymatica uppnår under 2024?

– Vårt fokus för 2024 ligger på två saker. Dels att sprida kunskap om de unika vetenskapliga studieresultaten och dels att öka försäljningen. Om ett år vill jag att Coldzyme finns i fler handväskor och badrumsskåp över hela världen. Framförallt vill jag att folk känner att ColdZyme har hjälpt dem att slippa bli förkylda och att vi har bidragit till att rädda jobbmöten, födelsedagar och träningspass som annars hade gått förlorade. Pandemin var riktigt tuff för oss som bolag, men vi har en helt unik produkt som gör konkret nytta och därför tror jag att 2024 kan bli ett riktigt spännande år för Enzymatica.

»Vårt fokus för 2024 ligger på två saker. Dels att sprida kunskap om de unika vetenskapliga studieresultaten och dels att öka försäljningen. Om ett år vill jag att Coldzyme finns i fler handväskor och badrumsskåp över hela världen.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev