Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 10 juli

Nyhetssvepet måndag 10 juli

Nyhetssvepet tisdag 25 juni

Nyhetssvepet måndag 10 juli

10 juli, 2023

Det senaste från BioStock

Läs BioStocks nyhetsbrev för v.27 här.


Se det senaste avsnittet av BörsRonden!

BörsRonden vecka 27


Förmiddagens nyheter

NeoDynamics presenterade resultat från sin PULSE-studie vid den årliga kongressen för German Society of Senology som hölls förra veckan. Läs mer.

Cereno Scientific deltar på Pulmonary Vascular Research Institutes 8:e årliga Drug Discovery & Development symposium. Läs mer.

Mendus har publicerat en kommuniké från extra bolagsstämman som hölls den 10 juli 2023. Läs mer.

Neola Medicals vd Hanna Sjöström berättar mer om de senaste nyheterna i sommarens investerarbrev. Läs mer.

De två incitamentsprogrammen för WntResearch som beslutades av den extra bolagsstämman den 30 juni 2023 har nu implementerats. Läs mer.

Brain+ meddelar att FDA-godkännandet av Alzheimersläkemedlet Lecanemab är goda nyheter för Brain+. Läs mer.

Björn Larsson lämnar uppdraget som VD för RLS Global med omedelbar verkan. Roland Frösing, styrelseledamot sedan 2021, är tillförordnad VD från och med idag den 10 juli. Läs mer.

SensoDetect utökar antalet förhandlingar med sjukhus i Mellanöstern. Läs mer.


Nyheter sedan fredag lunch

Publikationen av BrainCools trombektomistudie accepterades för publicering i Stroke & Vascular Neurology. Läs mer.

Spermosens aviserade att man upptar lån om 8,7 Mkr för att säkerställa fortsatta marknadsförberedande aktiviteter. Läs mer.

Arctic Bioscience meddelade om en etablerad kreditfacilitet på 30 miljoner NOK. Läs mer.

FluoGuide meddelade om extra bolagsstämma den 25 juli. Läs mer.

Intervju med LIDDS styrelseordförande Pontus Ottosson publicerad på bolagets hemsida. Läs mer.

BioPorto bjöd in till webcast för presentation av bolagets Q2-rapport. Läs mer.

Vicore Pharma offentliggjorde prospekt för upptagande till handel av aktier på Nasdaq Stockholm. Läs mer.

QuiaPEG Pharmaceuticals kallade till extra bolagsstämma. Läs mer.

Idogen försattes i konkurs och Nasdaq avlistade aktien från Nasdaq First North. Läs mer.

Redsense Medicals alarmsystem uppmärksammad av KFF Health News. Läs mer.

Henrik Bergentoft lämnar rollen som CFO i RaySearch Laboratories. Läs mer.

Ortoma har fått två abstract accepterade för presentation vid ISTA-kongressen som pågår i New York, 27-30 september 2023. Läs mer.

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 2, 2023 den 13 juli, 2023. Läs mer.

Nykode Therapeutics meddelade om optionsprogram till anställda. Läs mer.

Coala Life presenterade nyckeltal för USA gällande juni månad. Läs mer.

Attana publicerade en sommaruppdatering till sina aktieägare. Läs mer.

Mentice presenterar bolagets Q2-rapport via en webcast den 20 juli. Läs mer.

Elekta publicerade årsredovisningen för 2022/2023. Läs mer.

Bactiguard Holding meddelade att bolagets EBITDA för Q2 och helåret 2023 påverkas negativt med 42 Mkr på grund av reserveringar av engångskaraktär. Läs mer.


Förmiddagens kursutveckling

Vinnare: Pila Pharma +11,42%, Amniotics +9,41%, Promimic +8,46%, Klaria Pharma + 7,72 %

Förlorare: Lipidor -15,36%, Redwood Pharma -12,62%, Spago Nanomedical -11,48%, Diagonal Bio -10,20%

IndexOMSX30 -0,34% Hälsovård -0,58%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev