Home Nyheter Janssens CAR T-avtal ger stöd till Eliceras vision

Janssens CAR T-avtal ger stöd till Eliceras vision

Janssen CAR T deal supports Elicera’s vision

Janssens CAR T-avtal ger stöd till Eliceras vision

10 maj, 2023

Janssen och Cellular Biomedicine Groups avtal värt 245 miljoner USD med syfte att utveckla nästa generations CAR T-terapier signalerar betydande investeringsvilja i området. Affären väcker kommersiella förhoppningar för andra aktörer inom CAR T-området. En av dessa är Elicera Therapeutics, vars kandidat, ELC-301, också riktar sig mot CD20-antigenet för behandling av Non-Hodgkins lymfom.

Chimära antigenreceptor (CAR) T-cellterapier har visat potential att transformera behandlingen av tumörer i blodet, vilket i sin tur har lett till exalterade forskare och onkologer.

Dessa terapier fungerar genom att man genetiskt modifierar T-celler extraherade från patientens blod. Modifieringen möjliggör uttryck av den chimära antigenreceptorn, som är utformad för att känna igen och binda till de specifika cancerceller som finns inuti patienten. De omdesignade T-cellerna förs sedan tillbaka in i patientens blodomlopp. Här kan de aktivt söka upp och döda cancerceller. Behandlingsprocessen innebär att vissa T-celler (en typ av vita blodkroppar som attackerar främmande molekyler i kroppen) avlägsnas från en patient. Dessa celler omprogrammeras sedan genetiskt i laboratoriet för att kunna identifiera patientens cancerceller och förstöra dem.

Sex CAR T-läkemedel har godkänts av FDA sedan 2017 och hundratals befinner sig i klinisk utvärdering.

Läs mer om CAR T-terapier här.

Big Pharma tror på CAR T

Förra veckan meddelade Janssen Pharmaceuticals (ett helägt dotterbolag till Johnson &Johnson) att man ingått ett globalt samarbets- och licensavtal värt 245 miljoner USD med Cellular Biomedicine Group (CBMG). Samarbetet gäller utveckling av två av nästa generations CAR T-terapier för behandling av B-cellsmaligniteter såsom Non-Hodgkins lymfom (NHL).

Båda kandidaterna, som hittills utvärderats i en fas I-studie, har visat lovande total och fullständig svarsfrekvens hos NHL-patienter. CD20-antigenet, som är huvudmålet för båda terapierna (en av terapierna riktar sig också mot CD19), uttrycks på ytan av praktiskt taget alla NHL-tumörceller.

Affären visar på det enorma intresset för denna typ av biomedicinsk teknik för behandling av cancer. Den bidrar också till att sätta fokus på andra bolag som arbetar med CAR T-terapier.

Elicera siktar också in sig på CD20 i NHL

Ett sådant bolag är Elicera Therapeutics. Bolaget, baserat i Göteborg, är i nuläget det enda FoU-bolaget som utvecklar CAR T-terapier i Skandinavien. Deras arbete bygger på forskning av professor Magnus Essand och hans team vid Uppsala universitet. Läs mer om Elicera här.

Det svenska bioteknikbolaget har en bred projektpipeline. En viktig tillgång för bolaget är den egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattformsteknologin  iTANK (immunotherapies Activated with NAP for efficient Killing). Plattformen är utformad för att beväpna CAR T-celler med immunaktiverande egenskaper för att optimera deras effekt. Det adresserar två av de största utmaningarna för CAR T-cellsterapier vid behandling av solida tumörer: heterogent antigenuttryck och en fientlig tumörmikromiljö.

En av Eliceras CAR T-kandidater, ELC-301, riktar in sig på CD20 för behandling av NHL. I prekliniska studier har ELC-301 visat förmågan att inducera ett starkt immunsvar, ytterligare förstärkt av iTANK. Så potentialen finns för att förbättra ihållande tumörsvar jämfört med nuvarande vårdstandard.

Eliceras vd ser stor potential i utvecklingen av CAR T

En fas I/II-ansökan för utvärdering av säkerhet och effekt av en dos ELC-301 beväpnad med iTANK har nyligen lämnats in till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Enligt Eliceras vd Jamal el-Mosleh, som nyligen talade med BioStock om potentialen för CAR T-cellsterapier, skulle godkännandet för att inleda studien vara en viktig milstolpe, inte bara för bolaget utan även för den svenska CAR T-forskningen.

Jamal el-Mosleh hade detta att säga om Janssen-affären i ett inlägg på LinkedIn:

“This deal is yet another affirmation of the promise of CAR-T products to deliver transformative, new therapeutic approaches for the treatment of B-cell malignancies. We’re excited to see leading pharma companies investing in this area as they recognise the potential of CAR T therapies to continue to transform cancer treatment for non-solid tumours.”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev