Home Intervjuer Elicera i samarbete med cancercenter i USA för utvärdering av iTANK

Elicera i samarbete med cancercenter i USA för utvärdering av iTANK

Elicera Material Transfers Agreement USA

Elicera i samarbete med cancercenter i USA för utvärdering av iTANK

7 mars, 2024

Elicera Therapeutics är det enda bioteknikbolaget i Sverige som utvecklar CAR T-cellsterapier. Utöver det har bolaget utvecklat iTANK-plattformen som har potential att boosta vilken T-cellsreceptorterapi som helst, inte bara sina egna. I veckan ingick bolaget ett materialöverföringsavtal med ett framstående, ännu inte offentliggjort, cancercenter baserat i USA för att utvärdera iTANK i en ny T-cellsreceptorterapi riktad mot hudcancer och lungcancer. För BioStock berättar Eliceras vd Jamal El-Mosleh mer.

Elicera Therapeutics har gjort viktiga framsteg i sin strävan att utveckla nya cellterapier mot cancer. Bolaget nådde en viktig milstolpe förra månaden i och med godkännandet från Läkemedelsverket att starta den kliniska fas I/IIa-studien med CAR T-cellsterapikandidaten ELC-301. Syftet med studien är att utvärdera antitumöreffekten, toxiciteten och tolerabiliteten hos ELC-301 i patienter som diagnostiserats med svårbehandlat CD20-positivt B-cellslymfom, mantelcellslymfom eller indolent lymfom, eller som har återfallit i sjukdom.

Läs mer om denna studie och den planerade tidslinjen här.

För att finansiera denna studie, och andra pipelineprojekt, offentliggjorde Elicera en företrädesemission som garanterar en bruttolikvid om minst 27,5 Mkr. Detta, tillsammans med nuvarande kassa och kommande utbetalningar, ger bolaget en stark finansiell ställning.

De lovande CAR T-terapierna

CAR T-terapier anses vara en lovande pusselbit i att lösa den gåta som cancer utgör. CAR T-terapier, som nominerades till 2018 års Advance of the Year vid ASCO (American Society of Clinical Oncology), fungerar genom att genetiskt modifiera T-celler som extraheras från patientens blod. Modifieringen gör det möjligt att uttrycka den chimära antigenreceptorn (CAR), som är utformad för att känna igen och binda till de specifika cancercellerna. De omdesignade T-cellerna injiceras sedan tillbaka i patientens blodomlopp, där de aktivt kan söka upp och döda cancerceller.

Denna individanpassade behandlingsmetod har visat anmärkningsvärda resultat i kliniska studier, där många patienter upplever en fullständig remission. Sex CAR T-cellsterapier har hittills godkänts av FDA. Det finns dock stora begränsningar med dessa terapier, huvudsakligen för att de enbart riktas mot blodcancer, och inte solida tumörer. Detta beror på den hårda tumörmikromiljön och den mycket varierande uppsättningen av tumörantigenmål i solida tumörer.

Att öka potentialen för T-cellsterapi med iTANK

Elicera har ett ess i rockärmen här. Bolaget beväpnar sina CAR T-kandidater med en immunförstärkande plattform, kallad iTANK (immunotherapies Activated with NAP for efficient Killing). Prekliniska proof-of-concept-data som publicerades i Nature Biomedical Engineering 2022 visade att iTANK-beväpnade CAR T-celler hämmar solid tumörtillväxt och förlänger överlevnaden jämfört med konventionella CAR T-celler.

En viktig styrka för Eliceras teknologi är att den kan användas för att beväpna alla typer av T-cellsreceptorterapier, inklusive de som redan finns på marknaden. Detta ger iTANK enorma kommersiella möjligheter, och dess attraktionskraft är långtgående. Elicera har ingått ett Material Transfer Agreement (MTA) med ett framstående, ännu ej offentliggjort, amerikanskt cancercenter för att utvärdera iTANK i en ny CD4-riktad T-cellsreceptorterapi (TCR-T). Behandlingen kommer att utvärderas i prekliniska proof-of-concept-studier riktade mot melanom och lungcancer.

Studierna, som kommer att finansieras och genomföras av centret, skall utvärdera behandlingens effekt på tumörtillväxt och aktivering av andra immunceller i tumörens mikromiljö. När forskningsresultaten väl är publicerade kommer bolaget, enligt Elicera, ha rätt att använda datan i sin interna projektutveckling samt kommersialiseringsaktiviteter, inklusive licensavtal.

Vd kommenterar

Detta är inte det första MTA-avtalet som Elicera tecknar gällande iTANK. Under 2022 slöt bolaget avtal med Josep Carreras Leukemia Research Institute (JCLRI) i Spanien för att använda iTANK för att beväpna CAR T-celler avsedda för behandling av Ewings sarkom. Läs mer här.

BioStock kontaktade Eliceras vd Jamal El-Mosleh för att få veta mer om det nya avtalet i USA.

Jamal El Mosleh, vd Elicera Therapeutics
Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Jamal, varför är detta en viktig milstolpe för Elicera?

– Vi ser en potential att utlicensiera iTANK-plattformen icke-exklusivt till flera CAR T-cellsutvecklare, vilket innebär att vi förväntar oss att kunna kapitalisera på tekniken flera gånger. Även om detta specifika samarbete inte är ett intäktsgenererande licensavtal med ett bolag, belyser det intresset för iTANK-tekniken från ett framstående cancercenter och symboliserar vårt första iTANK-samarbete i USA. Viktigt att notera är att detta samarbete kommer att utforska iTANK för att beväpna T-cellsreceptorterapier (TCR) och inte bara CAR T-cellsterapier, vilket potentiellt kan hjälpa oss att penetrera en ny marknad för iTANK.

På vilket sätt kan avtalet bidra till att sätta Elicera “på kartan”, som du nyligen uttryckte det i ett pressmeddelande?

– Att samarbeta med ett välkänt och respekterat cancercenter i USA är ett viktigt stöd för iTANK. Sådana institutioner ligger ofta i framkant när det gäller medicinsk forskning och innovation, och deras vilja att implementera iTANK i forskningen ger tekniken stor trovärdighet. Det fungerar som en form av validering av iTANKs potentiella effektivitet och användbarhet inom cancerforskning och behandling. Att vara associerad med en välrenommerad institution kan också avsevärt öka Eliceras synlighet inom onkologi. Det öppnar upp nätverksmöjligheter med ledande forskare, kliniker och andra intressenter i ekosystemet för cancerbehandling. Detta kan potentiellt också leda till ytterligare samarbeten.

Finns det några potentiella ekonomiska fördelar med ett sådant avtal?

– Elicera förbehåller sig rätten att använda data för egna utvecklings- och kommersialiseringsändamål. Avtalet kan potentiellt öppna upp betydande licensmöjligheter med utvecklare av TCR-terapier (T-cellsreceptorer). Genom att utnyttja samarbetsdata kan Elicera demonstrera iTANKs användbarhet och effektivitet, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för TCR-terapiutvecklare som letar efter avancerad beväpningsteknik. Licensavtal kan vara en betydande intäktskälla, genom upfront-betalningar, milstolpar och royalties på försäljningen, vilket bidrar till Eliceras finansiella tillväxt. Behovet av avancerad beväpningsteknik i TCR-terapier innebär en betydande outnyttjad marknad som erbjuder en potentiellt lukrativ intäktsström.

Slutligen – både JCLRI och det amerikanska cancercentrat är forskningsinstitutioner. Har även stora biopharmabolag visat intresse för iTANK?

– Ja, både mindre och större biopharmabolag som utvecklar CAR T-cellsterapier har visat intresse för iTANK-plattformen. Vi ser fram emot att tillkännage vårt första samarbete med en kommersiell partner, även om den exakta tidpunkten för ett sådant tillkännagivande inte kan anges i nuläget.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev