Home Intervjuer Finansiering i fokus för WntResearch

Finansiering i fokus för WntResearch

PHI charts a bold course in regenerative medicine

Finansiering i fokus för WntResearch

10 maj, 2023

Cancerterapibolaget WntResearch gick in i 2023 med stärkt kassa efter en lyckad emission som tillförde bolaget cirka 26,5 Mkr. Nyligen kunde man även meddela att teckningsoptioner av serie TO5 nyttjades till cirka 92,2 procent vilket tillför bolaget runt 10,6 Mkr. BioStock pratade med vd Pernilla Sandwall för att få veta mer om det senaste kvartalet och vägen framåt för bolaget.

WntResearch strävar efter att erbjuda cancerpatienter en bättre behandling genom sin läkemedelskandidat Foxy-5, en peptid som efterliknar det kroppsegna proteinet WNT5A som har visat sig hämma cancercellers rörlighet. Foxy-5 ska, enligt bolaget, kunna minska risken för spridning av cancerceller som kan bilda metastaser.

I årets första kvartalsrapport framgår det att kvartalet har inneburit fokus på finansiering, den pågående studieuppdateringen och nätverkande för att finna en samarbetspartner.

Studieförändring efter positiva observationer

Under 2022 gjorde man positiva ad hoc-observationer i fas II-studien NeoFox som innebär att bolaget kommer revidera studiens upplägg. I studien, som man genomför på patienter med cancer i tjocktarmen, såg man tecken på effekt av Foxy-5 vid operation redan efter tre veckors behandling. Patienterna genomgår generellt opereration inom en månad efter att de fått sin cancerdiagnos. Patienterna inkluderas i studien när de nyligen fått sin diagnos, varpå behandlingen med Foxy-5 börjar.

Till följd av dessa positiva observationer vill bolaget lägga in nya parametrar för att utvärdera effekten redan vid patientens operation, vilket är ungefär en månad efter det att patienten fått sin cancerdiagnos. Förändringen innebär att patienterna bara kommer vara med i studien i tre månader, i stället för i två år. Denna förändring leder till betydligt kortare tid till studieresultat.

Nu väntar man på att myndigheterna i Spanien och Ungern, där man bedriver studien, ska godkänna den uppdaterade planen. Bolaget bedömer att ett godkännande av uppdateringen av studien sannolikt kommer i sommar.

Stärkt kassa

Nettoresultatet för bolagets första kvartal i år uppgick till –7,7 Mkr, att jämföra med -8,5 Mkr för Q1 2022. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 29 Mkr och kassaflödet under kvartalet uppgick till 19,1 Mkr.

Vid årsskiftet genomförde WntResearch en företrädesemission som investerare, trots det tuffa läget på börsen, tecknade till 76,3 procent. Emissionen tillförde bolaget cirka 26,5 Mkr. I samband med nyemissionen valde sex garanter att tilldelas units i stället för kontanter motsvarande 1,3 Mkr.

Hög teckningsgrad i TO5

Under 2023 har bolaget två teckningsoptionsprogram. Det första, TO5, hade teckningsperiod 23 mars till 5 april då det tecknades 66 138 876 nya aktier till en teckningskurs om 0,16 kronor per aktie. Cirka 92,2 procent av de utestående teckningsoptionerna nyttjades för teckning av nya aktier och bolaget tillfördes ungefär 10,6 Mkr före emissionskostnader.

I höst är det dags för nästa optionsprogram, TO6 med teckningsperioden 6 – 20 september 2023, där den sista handelsdagen äger rum 15 september.

WntResearch söker samarbetspartners

Under 2023 har WntResearch intensifierat arbetet med att hitta potentiella samarbetspartners vilket har inneburit en del resor för bolagets ledning. Målet är att hitta en partner med stark närvaro inom onkologi. Vi har under våren bland annat presenterat Foxy-5 på en vetenskaplig workshop om Wnt-signalering i Heidelberg, på BIO-Europe i Basel, på Swiss Bio Nordic i Zürich och Nordic Health Summit Japan.

Vd kommenterar

BioStock intervjuade bolagets vd Pernilla Sandwall om det senaste kvartalet och vad som väntar härnäst.

Först och främst, hur skulle du beskriva det senaste kvartalet?

– Det har varit ett intensivt kvartal där fokus har legat på flera områden. Att finansiellt trygga vår fortsatta verksamhet, att arbeta med uppdatering av studieplanen, samt att nätverka för ett partnersamarbete.

– Tack vare att pandemin lagt sig ökar nu antalet fysiska evenemang. Jag blev bland annat inbjuden som talare för att presentera Foxy-5 på en vetenskaplig workshop om Wnt-signalering i Heidelberg i mars, ett tvärvetenskapligt forskningskonsortium med cirka 60 forskare som fokuserar på WNT-signaleringens mekanismer och funktioner.

– Vår CCO Klaus Christensen var på plats på BIO-Europe partnering conference i Basel och deltog även på deras digitala event en vecka senare med ett antal enskilda möten med tänkbara samarbetspartners.

– Vidare deltog vi på Swiss Bio Nordic i Zürich, en investerar- och partnerkonferens och även digitalt på en liknande konferens Nordic Health Summit Japan i april.

Intresset var stort för ert optionsprogram TO5 som tecknades till drygt 92 procent. Vad betyder det för bolaget?

– Det betyder givetvis oerhört mycket, både i ytterligare finansiering och som tecken på ett stort intresse för bolaget och vår läkemedelskandidat Foxy-5.

Hur ska ni använda likviden från optionsprogrammet?

– Alla tillskott är viktiga. Vi kommer framför allt att använda den till vår fas II-studie, som avser att påvisa att vår läkemedelskandidat Foxy-5 har effekt.

Vilket intresse har ni sett för bolaget under ert sökande efter samarbetspartners?

– Vi möter ett stort intresse och nyfikenhet när vi nu för första gången har observerationer hos patienter. Det är samtidigt för tidigt att förutsäga vart det leder efter inledande möten. En del vill se kliniska studieresultat, vilket vi också vill. Det är därför vi nu uppdaterar studieplanen efter ad hoc-observationerna. Vi har flera intressanta kontakter som vi ska följa upp, samtidigt som vi löpande söker nya. Min erfarenhet är att ett partnersamarbete oftast tar tid att uppnå.

Vad kan vi vänta oss från er under året?

– Viktigast är givetvis att få studieplansuppdateringen godkänd av de nationella myndigheterna i Spanien och Ungern och därefter återstarta patientrekryteringen. Vi kommer fortsatt aktivt arbeta för ett partnersamarbete. I höst finns ett par konferenser inklusive den stora europeiska cancerkonferensen ESMO, som vi tänker delta på.

– I augusti sker teckningstiden för vårt optionsprogram TO6. Min förhoppning är att vi får fortsatt förtroende för vår läkemedelskandidat Foxy-5 och att våra ägare genom investering i TO6 bidrar till fortsatt utveckling, där slutmålet är att utveckla ett läkemedel för drabbade av i första hand tjocktarmscancer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev