Home Nyheter Idogen startar klinisk studie och accelererar IDO T under 2021

Idogen startar klinisk studie och accelererar IDO T under 2021

Idogen startar klinisk studie och accelererar IDO T under 2021

18 december, 2020

2020 börjar lida mot sitt slut och det är dags för bioteknikbolaget Idogen att se tillbaka på det gånga året. Den pågående pandemin har inneburit att bolaget behövt justera tidslinjerna för den kliniska studien med IDO 8, bolagets ledande läkemedelskandidat. Trots detta har Idogen ambitiösa planer för 2021 och stark tilltro till vad som komma skall. BioStock har pratat med Idogens vd, Anders Karlsson, för att höra hur han tänker kring året som har gått och Idogens framtidsplaner.
Idogen utvecklar tolerogena cellterapier i syfte att motverka att patientens immunförsvar angriper biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad. Bolagets ledande projekt, IDO 8, riktar sig till patienter med hemofili A (blödarsjuka) som har utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII.
Under det gångna året har Idogen framförallt förberett sig för att inleda kliniska prövningar med IDO 8, men man har även hunnit med att uträtta en hel del annat.

Spännande start på året

2020 började med att kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte Idogen för att ta del av bolagets forskning kring tolerogena cellterapier. Under det kungliga parets besök berättade Idogen om bolagets idé – att omprogrammera cellerna hos svårt sjuka patienter vars egna immunförsvar är deras fiende.

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel besökte Idogen den 30 januari

Senare under våren genomfördes en framgångsrik etablering av tillverkningen hos bolagets GMP-certifierade partner, Radboud University Medical Center i Nederländerna. Därmed kunde Idogen säkerställa en storskalig produktion av sina cellterapiprodukter.

Justerad tidsplan för IDO 8

I september meddelade Idogen att man kommer skjuta fram den planerade starten av den kliniska fas I/IIa-studien med IDO 8 från första halvåret till andra halvåret 2021. Anledningen till den justerade tidsplanen är tillfälliga begränsningar i kapaciteten hos Radboud University Medical Center till följd av Covid-19-pandemin.
Det hindrar dock inte Idogen från att arbeta vidare i högt tempo med sikte på att kunna lämna in en ansökan i juni 2021 om start av klinisk studie med IDO 8 i patienter med hemofili A.

Ytterligare finansiella och kompetensmässiga resurser

Under 2020 har Idogen även förstärkt organisationen genom rekrytering av tre viktiga tillskott – Vicki Venizelos som Chief Regulatory Officer, Christina Brattström som Chief Medical Officer och Åsa Schiött som ny Chief Scientific Officer. Deras erfarenhet och kunskap kommer att spela en avgörande roll i planeringen och genomförandet av den kommande kliniska studien med IDO 8, men också för utvecklingen av Idogens nästkommande utvecklingsprojekt IDO T – behandling i samband med njurtransplantation.
För att i god tid säkerställa uppstarten av den kliniska studien av IDO 8 har Idogen nyligen genomfört en företrädesemission. Emissionen avslutades den 1 december och utfallet blev att Idogen tillförs 28 Mkr efter emissionskostnader. Kapitaltillskottet kommer även att användas till att accelerera utvecklingen av IDO T under 2021. Idogen genomförde även tidigare i år, under årets första kvartal, en framgångsrik emission i syfte för att förbereda för den studie som nu skall startas 2021.

Idogens vd kommenterar året som har gått

BioStock har pratat med Idogens vd, Anders Karlsson, för att få veta mer om de viktigaste händelserna under året och vad som väntar under 2021.
Anders Karlsson, vilka anser du är årets viktigaste händelser för Idogen?

Anders Karlsson, vd, Idogen

– Vi har passerat flera viktiga milstolpar under det gångna året, och vårt fokus har varit inställt på att förbereda bolaget för att påbörja kliniska studier på blödarsjuka patienter under 2021.
– Vårt samarbete med en världsledande tillverkare av cellterapi, Radboud University Medical Center, har haft ett betydande värde för bolaget. Vi har under året framgångsrikt genomfört en s.k. tech transfer av vår teknologi och förbereder nu för GMP-tillverkning av cellterapi för kliniska studier. Vi har dessutom gjort ett omfattande arbete avseende pre-klinisk dokumentation och utvecklingsarbete som kunnat adderas till vår patentansökan.
När tror du att startskottet går för den kliniska fas I/IIa-studien med IDO 8?
– Vi räknar med att starta studien under det andra halvåret 2021.
När kan vi förvänta oss ett resultat från studien med IDO 8? 
– Diskussioner om studiedesign pågår för närvarande med ledande läkare och myndigheter. I studien, som omfattar parametrar för säkerhet samt vissa effektmått, får samtliga patienter aktiv behandling. Det innebär att vi redan under studiens gång kan få en indikation på hur patienten mår och behandlingens effekt. Vi räknar med att ha färdig och komplett data från studien under 2023.
Ni har precis avslutat en företrädesemission i Idogen. Hur skulle du vilja kommentera detta?
– Först och främst vill jag tacka alla aktieägare – såväl befintliga som nya – för det förtroende som de givit oss genom delta i emissionen. Detta kapitaltillskott är av stort värde för Idogen under resan framåt med att utveckla bolagets högst prioriterade projekt.
– Vi kan även konstatera att en stor andel av våra befintliga aktieägare valde att öka sina positioner i bolaget i denna emission, vilket naturligtvis är mycket glädjande.
Hur ser er finansiella situation ut nu inför det kommande året?
– Vi har i nuläget en bra finansiell ställning i bolaget vilket ger oss möjlighet att fokusera på våra nyckelaktiviteter. Den precis avslutade företrädesmissionen gav 28 Mkr i tillskott till bolaget och tillsammans med befintlig kassa kommer vi att ha cirka 45 Mkr vid årsskiftet.
– Därutöver ger även tillhörande teckningsoptioner (TO4) ett ytterligare kapitaltillskott under oktober 2021. Vi förväntar oss även en delutbetalning under våren på motsvarande 5 Mkr från Horizon 2020-projektet som Idogen deltar i.
Förutom att initiera den kliniska studien med IDO 8, vilka andra planer har Idogen inför 2021?
– En del av emissionslikviden är avsedd till att accelerera utvecklingen av vårt andra projekt IDO T, behandling i samband med njurtransplantation. Vi skall anpassa vår plattformsteknologi, som vi utvecklat och också patenterat, till behandling av patienter i samband med njurtransplantation med levande donator. Tanken är att skapa en tolerans för det transplanterade organet, minska behovet av immundämpande behandling hos mottagare och de besvärande biverkningar som traditionell medicinering ger.
– Utöver detta har vi även för avsikt att initiera såväl akademiska som kommersiella samarbeten med start under det kommande året.
 
 Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev