Intervju med Idogens CSO

Sedan september 2020 leder Åsa Schiött Idogens forsknings- och utvecklingsavdelning i rollen som Chief Scientific Officer. Hon bidrar med viktig kunskap och erfarenhet inom bland annat immunologi och transplant... LÄS MER!