Home Analyser Nulägesanalys Coegin Pharma – A new approach to cancer therapy

Nulägesanalys Coegin Pharma – A new approach to cancer therapy

Nulägesanalys Coegin Pharma – A new approach to cancer therapy

18 december, 2020

Det nordiska biotechbolaget Coegin Pharma svarar på behovet av nya innovativa cancerbehandlingar genom ett nytt angreppssätt som går ut på att hämma ett grundligt validerat mål, enzymet cPLA₂α. Sedan i oktober är bolaget listat på NGM Nordic SME och med en erfaren styrelse och ledning ska Coegin Pharma nu genomföra sin nya strategi med fokus på cancerbehandlingar. BioStock har publicerat en nulägesanalys av bolaget som kan läsas nedan.

Under 2021 planerar Coegin Pharma att inleda en fas I/II-studie i aktinisk keratos (AK), ett vanligt förstadium till cancer. Bolaget avser att utveckla en effektiv behandling som är mindre invasiv än dagens alternativ och med en bättre säkerhetsprofil. Det medicinska behovet av nya behandlingar av AK är stort, vilket även innebär en betydande kommersiell potential. En första avläsning av data i den kliniska studien väntas redan i början av 2022.

Coegin Pharma kommer även att utvärdera andra indikationsområden, som exempelvis basalcellscancer, trippelnegativ bröstcancer och leukemi. Bolaget kommer siktar på att välja sin systemiska läkemedelskandidat under 2021.
Hämmande av cPLA₂α enzymet har visat lovande prekliniska resultat även i kronisk njursjukdom och fibros, ett projekt som kan komma att knoppas av i framtiden.
Ladda ner nulägesanalysen nedan.

Disclaimer

Detta är en Nulägesanalys utförd av BioStock på uppdrag av det analyserade Bolaget. BioStocks ersättning för analysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig analysens innehåll och slutsatser. Innehållet i denna analys baseras på offentlig information inhämtad genom egen research och källor som t.ex. finansiella rapporter, Bolagets hemsida, publika presentationer samt via kontakt med Bolagets representanter. Informationen om Bolaget har faktagranskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Eventuella värderingar av Bolag, produkter och marknad har utförts av BioStocks analytiker. Analytikern äger ej aktier i Bolaget. Denna analys skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i Bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn  och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev