BioStock Studio: Idogens vd om Q1-rapporten

Anders Karlsson, vd för bioteknikbolaget Idogen, gästade BioStocks studio för att prata om rapporten för första kvartalet. I intervjun berättar Karlsson att bolaget förbereder sig för att inleda den första klin... LÄS MER!

Intervju med Idogens CSO

Sedan september 2020 leder Åsa Schiött Idogens forsknings- och utvecklingsavdelning i rollen som Chief Scientific Officer. Hon bidrar med viktig kunskap och erfarenhet inom bland annat immunologi och transplant... LÄS MER!

Idogen uppmärksammar Rare Disease Day

Den sista februari varje år uppmärksammas Rare Disease Day, en dag som syftar till att öka medvetenhet och kunskap kring sällsynta sjukdomar. För Lundabolaget Idogen, som utvecklar cellterapier mot flera sällsy... LÄS MER!

Idogen accelererar genom emission

Idogens ambition är att behandla patienter med allvarliga sjukdomar där immunförsvaret har blivit patientens fiende och där det medicinska behovet är stort. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 riktar sig ... LÄS MER!

Idogen avancerar mot kliniska studier

Under årets första sex månader har cellterapibolaget Idogen fortsatt sitt arbete med att förbereda huvudkandidaten IDO 8, en behandling mot hemofili A, för kliniska studier. En viktig milstolpe uppnåddes i juni... LÄS MER!