Home Nyheter Idogen ett av tio bolag utvalda till världsledande möte

Idogen ett av tio bolag utvalda till världsledande möte

Idogen

Idogen ett av tio bolag utvalda till världsledande möte

7 februari, 2023

Bioteknikbolaget Idogen inbjöds att den 20-22 januari delta vid The Guthy Jackson Charitable Foundations “3rd Summit for NMOSD Tolerization” i Los Angeles. Totalt tio bolag var inbjudna från Europa och USA, alla med målet att bota autoimmuna sjukdomar genom att skapa immuntolerans. Fokus för eventet var den autoimmuna sjukdomen Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders (NMOSD).

Idogen är ett bioteknikbolag i Lund som utvecklar tolerogena cellterapier att skapa tolerans när immunförsvaret oönskat har aktiverats. Bolagets huvudfokus just nu är patienter med hemofili A som har utvecklat antikroppar mot sin faktor VIII-behandling. Målet med Idogens cellterapiprogram IDO 8 är att skapa tolerans mot FVIII så att patienten åter kan få effekt av sin FVIII behandling.

I bolagets pipeline finns även två andra terapiområden – tolerans för att undvika organavstötning vid njurtransplantation (IDO T), samt toleransbehandling av svåra och sällsynta autoimmuna sjukdomar (IDO AID).

Tolerogen cellterapi mot autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar är en stor grupp av sjukdomar där kroppen på olika sätt angrips av sitt eget immunförsvar. Målet med IDO AID är att motverka denna felaktiga aktivering av immunförsvaret genom att omprogrammera immunsystemet till att tolerera specifika antigen, alltså den molekyl som oönskat framkallar immunförsvarets reaktion. Denna ”återställning” förväntas göra så att den sjukdomsframkallande immunreaktionen upphör.

Idag behandlas autoimmuna sjukdomar med immunhämmande läkemedel som trycker ner hela immunförsvaret vilket i sin tur kan vara problematiskt, med oönskade biverkningar som följd. Idogens cellterapi har potential att minska eller eliminera behovet av immunosuppressiva läkemedel.

The Guthy Jackson Charitable Foundation

Nyligen uppmärksammades Idogens behandlingsprincip av The Guthy Jackson Charitable Foundation (GJCF), en amerikansk välgörenhetsfond som fokuserar på forskning och utveckling inom Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders (NMOSD).

Detta är en sällsynt autoimmun sjukdom som bland annat ger smärta i ögonen och synnedsättning på grund av inflammation i synnerven, samt nedsatt känsel och förlamning i benen och armarna på grund av ryggmärgsinflammation. Även andra delar av centrala nervsystemet kan påverkas, så som hjärnstammen och hjärnan. NMOSD kan ibland förväxlas med MS då sjukdomarna delar många symptom.

Syftet med GJCF är att stötta och samla forskning för att öka förståelsen kring orsaken till NMOSD, förbättra diagnostik och behandling, samt hitta bot för sjukdomen. Organisationen startade för 15 år sedan och har sedan dess bidragit till stora framsteg inom området, bland annat genom internationella samarbeten.

Idogen ett av tio utvalda bolag för världsledande event i Kalifornien

Den 20-22 januari arrangerade GJCF 3rd Summit for NMOSD Tolerization University of California i Los Angeles. Vid eventet samlades 15 världsledande opinionsbildare och experter inom NMOSD och immuntolerans. Dessutom var 10 bolag inbjudna för att presentera deras teknologier för att bota NMOSD genom att skapa immuntolerans. Idogen var ett av bolagen som inbjöds, vilket de nyligen kommenterade i ett pressmeddelande:

»Vi är mycket hedrade att ha blivit inbjudna till detta världsledande möte anordnat av GJCF. Idogen ser denna inbjudan som ett erkännande av att Idogens cellterapibaserade teknologiplattform under utveckling har potential att användas inom NMOSD och även andra autoimmuna sjukdomar« – Christina Herder, tf vd

Väldefinierade antigen – viktigt för Idogens metod

Särskilt den akvaporin-4-positiva sjukdomsformen av NMOSD är intressant för Idogen eftersom antigenen är väldefinierad, vilket är viktigt för framtagningen av bolagets cellterapi. Idogen använder monocyter från patientens blod, samt bolagets toleransinducerare i kombination med ett specifikt antigen, för att utveckla så kallade tolerogena dendritiska celler. Den enda förändringen som behövs vid övergång till en ny sjukdom är byte av antigen.

Utöver NMOSD har Idogen identifierat ett antal autoimmuna sjukdomar där det finns en väldefinierad antigen och där immunreaktionen är T-cellsdriven, d.v.s där det finns potential att behandlas med IDO AID. Fokus kommer framförallt vara ovanliga sjukdomar med möjlighet till särläkemedelsstatus då det kan ge regulatoriska och kostnadsmässiga fördelar.

Den påbörjade kliniska studien “Toler8” inom IDO 8-programmet har potential att kliniskt validera teknologiplattformen för en rad autoimmuna sjukdomar och NMOSD skulle vara ett naturligt nästa steg.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev