Enzymatica presenterar emissionsutfall

Pandemin har inneburit en lägre försäljning av Enzymaticas förkylningsprodukt ColdZyme än tidigare på grund av färre förkylningar. Därför valde bolaget att genomföra en företrädesemission för att säkra kapitale... LÄS MER!

Enzymaticas styrelseordförande om nyemissionen

Styrelsen i Enzymatica har beslutat att genomföra en nyemission om 59,1 Mkr för att möjliggöra fortsatt internationellt avancemang med bolagets förkylningsprodukt ColdZyme. I en intervju med BioStock berättar E... LÄS MER!

Enzymatica har bäddat för fortsatt tillväxt

Förra veckan publicerade Enzymatica resultaten för fjärde kvartalet och helåret 2020. Under fjolåret lyckades bolaget stärka marknadspositionen på både etablerade och nya marknader, trots en tillbakagång i förs... LÄS MER!

Enzymaticas starka tillväxt under 2020

Under 2020 har Enzymatica uppnått flera viktiga milstolpar och expanderat globalt i ett rasande tempo. Bolaget har rott i hamn flera stora avtal med ledande läkemedelsbolag på viktiga marknader, exempelvis med ... LÄS MER!

Enzymatica stärker organisationen

Enzymatica befinner sig i en tillväxtfas där man expanderar internationellt och når allt fler marknader med ColdZyme, bolagets munspray mot förkylning. Tillväxten förväntas öka och därför har Enzymatica genomfö... LÄS MER!