Home Nyheter Enzymaticas försäljningsutveckling fortsatte i Q3

Enzymaticas försäljningsutveckling fortsatte i Q3

Enzymaticas försäljningsutveckling fortsatte i Q3

4 november, 2020

Enzymatica rapporterade en fördubblad försäljning under både det första och andra kvartalet jämfört med samma perioder under 2019. Nu vittnar även Q3-rapporten om starka omsättningssiffror och bolaget understryker flera viktiga händelser både under och efter kvartalet.
Enzymaticas främsta produkt är ColdZyme, en munspray som inte bara reducerar risken för förkylning, utan även förkortar sjukdomsperioden samt lindrar förkylningssymptom och halsont. ColdZyme har sedan lanseringen i Sverige 2013 nått en position som det tredje mest sålda förkylningsvarumärket på svenska apotek.
Igår släppte bolaget sin finansiella rapport för det tredje kvartalet, vilken följer i samma spår som årets tidigare rapporter och förmedlar en stark försäljningsutveckling, även om den är något längre än i Q1 och Q2. Av rapporten framgår att bolagets nettoförsäljning uppgick till 28,3 Mkr under Q3 2020, vilket motsvarar en ökning om 45 procent jämfört med samma period förra året (19,5 Mkr).

Försäljningen har ökat med 45 procent

De starka omsättningssiffrorna drevs framförallt av en god försäljningsutveckling av ColdZyme på hemmaplan i Sverige, men även av uppföljningsordrar från distributionspartners – t.ex. STADA i Tyskland, Österrike, Belgien och ABEX i Sydafrika. Under det tredje kvartalet mottog Enzymatica dessutom initiala ordrar från STADA för de italienska och bulgariska marknaderna, samt från Chemipal avseende Israel, vilka också bidrog till de höga försäljningssiffrorna.
Vidare rapporterar Enzymatica en total rörelsekostnad på 23,4 Mkr, jämfört med 21,6 Mkr förra året. Ökningen beror främst på sociala kostnader för personaloptionsprogram till följd av ökningen i aktiepris. Utan kostnaderna för personaloptioner, som var drygt 3 Mkr, skulle rörelseresultatet istället ha landat på 0,9 Mkr, men slutade nu istället på -2,2 Mkr.

Viktiga händelser under det tredje kvartalet

Utöver goda försäljningssiffror har Enzymatica även kommit med flera positiva besked under perioden. Under sommaren presenterades resultaten från en in vitro-studie som indikerar att ColdZyme deaktiverar över 98 procent av SARS-CoV-2-viruset. Vidare presenterades även resultat från bolagets placebokontrollerade och randomiserade studie som visar på kortare förkylningsperiod och god upplevd behandlingseffekt med ColdZyme.
Dessutom har Enzymatica fått två nya patent godkända i Japan respektive Ryssland som öppnar upp för nya potentiella indikationer för ColdZyme framgent. Det japanska patentet omfattar användning av ColdZyme för mikrobiella infektioner vid immunbrist, medan det ryska patentet avser ColdZyme som en kombinationsbehandling med antibiotika vid streptokockorsakad biofilm i övre luftvägarna.

Effekterna av Covid-19

Liksom alla bolag har Enzymaticas 2020 hittills varit starkt präglat av den pågående Covid-19-pandemin. Under det första halvåret resulterade pandemin i en ökad efterfrågan på ColdZyme då konsumenterna använde förkylningssprayen i förebyggande syfte för att skydda sig mot coronasviruset.
Under årets tredje kvartal har man istället kunnat se att social distansering och en mer noggrann handhygien lett till färre och mildare förkylningar och influensor, vilket har gjort att den totala förkylningsmarknaden i Sverige har minskat med hela 29 procent under perioden. Trots den negativa trenden – ur Enzymaticas marknadsperspektiv – fortsätter ColdZyme att ta marknadsandelar och nådde under det tredje kvartalet hela 8,5 procent. Därmed har ColdZyme stärkt sin position som det tredje största varumärket inom förkylningssegmentet på apoteksmarknaden i Sverige.
Ytterligare en effekt av Covid-19 är att avtalet mellan Enzymaticas dotterbolag Zymetechs och Maren Cosmetics har omförhandlats. Den nya överenskommelsen innebär att avtalet kommer att generera betydligt lägre intäkter än vad man tidigare prognosticerat.

Stora händelser efter periodens slut

Samtidigt har årets hittills mest avgörande händelser för Enzymatica inträffat efter det tredje kvartalets slutdatum. I mitten av oktober meddelade Enzymatica t.ex. att distributionsavtalet angående förkylningssprayen ViruProtect med STADA har utökats till att gälla även Ryssland, Polen, Ukraina och CIS.
Strax därpå kom beskedet att man ingått ett avtal med Sanofi Health Care – ett av världens största läkemedelsbolag inom hälsovård för konsumenter – för marknadsföring, försäljning och distribution av ColdZyme i Italien och Frankrike. I samband med det bytte BioStock några ord med Enzymaticas COO Claus Egstrand som berättade om den rekordsnabba processen till avtalssignering med Sanofi.
I Q3-rapporten kommenterar styrelseordförande Bengt Baron betydelsen av bolagets avtal med namnkunniga motparter som Sanofi och STADA:

»Att kunna lansera vår spray under starka varumärken i samarbete med globala läkemedelsföretag med stora marknadsföringsmuskler gör att vi ser en stor potential för ColdZyme att uppnå starka marknadspositioner« – Bengt Baron, styrelseordförande Enzymatica 

Intensiv period även under nästa kvartal

Givet utvecklingen under Q1 och Q2 var förväntningarna på Enzymaticas rapport mycket högt ställda och trots en positiv försäljningsutveckling reagerade marknaden negativt på rapporten och aktien handlades ner med 8,72 procent under tisdagen.
Om man istället vänder blicken framåt kan man dock konstatera att Enzymatica befinner sig i tydlig expansionsfas, inte minst med tanke på att distributionsavtalet med STADA har utökats två gånger under 2020 – först i maj då avtalet utökades med 19 länder och sedan i oktober då avtalet utökades med 14 länder. Hittills har STADA endast hunnit lansera produkten i Italien och Bulgarien, vilket innebär att lansering återstår på ett stort antal marknader under den innevarande förkylningsperioden som sträcker sig till och med Q1 2021.
Eftersom Enzymatica räknar med en fortsatt intensiv utveckling har man valt att förstärka organisationen med nya medarbetare till såväl centrala funktioner på huvudkontoret i Lund som inom produktionen på Island.
Av rapporten framgår att Covid-19-pandemin av naturliga skäl medför en ökad grad av ovisshet, men att den hittills inte har påverkat Enzymaticas produktionsplaner eller kundfordringar. Bengt Baron passar dessutom på att framhålla sin tilltro till en fortsatt positiv utvecklingen under kommande kvartal, trots Covid-19:

»När Covid-19 nu ökar igen efter sommaren medför det en osäkerhet kring prognoser angående framtida efterfrågan, logistik och produktion. Vi ser dock med tillförsikt an utvecklingen under det fjärde kvartalet. Vi hävdar oss väl och stärker positionen på hemmamarknaderna, och genom våra partners kommer vi att komma in på ett antal stora marknader under kommande kvartal. Inte minst finns i grunden en produkt som konsumenten uppskattar mycket och har stort förtroende för.«

 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev