Home Nyheter Calliditas vinner SwedenBIO Award 2020

Calliditas vinner SwedenBIO Award 2020

Calliditas vinner SwedenBIO Award 2020

11 december, 2020

SwedenBIO har utsett Calliditas till vinnare av SwedenBIO Awards 2020 för arbetet med läkemedelskandidaten Nefecon mot IgA-nefropati, som är en typ av kronisk njurinflammation. Bolaget tilldelas priset för sin ”imponerande professionalism och uthållighet i utvecklingen av en helt ny behandling för patienter med kroniska njurinflammationer”.
IgA-nefropati, även kallad Bergers sjukdom, är en allvarlig progressiv autoimmun njursjukdom där över hälften av patienterna riskerar att drabbas av terminal njursvikt (ESRD). Sjukdomen är sällsynt och bolaget uppskattar att mellan 130 000 och 150 000 amerikaner och cirka 200 000 européer lever med den.
För närvarande finns det inga godkända behandlingar för IgA-nefropati på marknaden.
Patienter som drabbats får genomgå dialys eller njurtransplantation, vilket kraftigt försämrar livskvalitet och som dessutom innebär stora kostnader för vården.

Förbereder för marknadsintroduktion

Calliditas Therapeutics har utvecklat läkemedelskandidaten Nefecon som riktar in sig på att behandla sjukdomsorsaken och potentiellt påverka sjukdomsförloppet. Då det rör sig om en sällsynt sjukdom där det saknas behandlingsalternativ, har kandidaten beviljats särläkemedelsstatus i såväl USA som Europa. Bolaget genomför just nu en fas III-studie från vilken man nyligen kunde presentera positiva resultat gällande såväl effekt som tolerans.
I och med detta kommer Calliditas nu att ansöka om ett accelererat godkännande hos FDA för kommersialisering i USA och ett villkorligt godkännande från EMA för den europeiska marknaden.

Prisas av SwedenBIO

Framgångarna med Nefecon gör att Calliditas nu tilldelas årets SwedenBIO Award. Lars Adlersson, ordförande för SwedenBIO och representant för juryn motiverar valet av årets pristagare:

»Årets vinnare har visat en imponerande professionalism och uthållighet i utvecklingen av en helt ny behandling för patienter med kroniska njurinflammationer som idag saknar effektiv terapi. Med positiva fas 3-resultat på plats förbereds nu en registreringsansökan och en marknadsintroduktion i egen regi i USA.«

Stort licensavtal för Kina och Singapore

Calliditas plan är att lansera Nefecon i egen regi på den amerikanska marknaden och söka samarbetspartners för övriga världen. Bolaget ingick förra året ett licensavtal med Everest Medicines II Limited värt totalt 1,1 miljarder kronor gällande utveckling och kommersialisering i Kina och Singapore.

Stark utveckling för aktien sedan notering

Bolaget noterades på Stockholmsbörsen 2018 och framgångarna med Nefecon har sedan dess fått stor uppmärksamhet bland såväl nordiska som internationella investerare. Sedan noteringen på 45 kronor har aktiekursen i stort sett trefaldigats och i somras parallellnoterades aktien på Nasdaq Global Select Market i USA.

SwedenBIO Award

Renee Aguiar-Lucander, vd Calliditas

Årets SwedenBIO Award, som var det 14:e i ordningen, går till företag som ”utmärkt sig genom prestationer vad gäller egen forskning och utveckling, affärsutveckling, tillväxt och som dessutom bidragit till samhällelig nytta”. Övriga nominerade var Cellink, Cobra Biologics, Hansa Biopharma och Kancera, men det var alltså till sist Calliditas som kammade hem förstaplatsen. Utöver äran tilldelas Calliditas ett vandringspris samt två delegatplatser till Nordic Life Science Days som hålls 20-23 september nästa år.

»Vi är mycket hedrade av att få detta erkännande. Calliditas har haft en väldigt spännande resa hittills som pionjärer inom utvecklingen av behandling för IgA-nefropati och vi ser fram emot att bygga Calliditas för framtiden och utveckla ytterligare terapier inom nischsjukdomar«, säger Renée Aguiar-Lucander, VD Calliditas Therapeutics.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev