Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 26 juni

Nyhetssvepet fredag 26 juni

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet fredag 26 juni

26 juni, 2020

De senaste artiklarna från BioStock
»  Idogen når produktionsmilstolpe
»  Nytt patentbesked avrundar händelserikt halvår för Follicum
»  LIDDS skapar möjligheter till effektiv och säker lokal cancerbehandling
»  Aptahem om jämförelsestudien mellan Apta-1 och dexametason
»  BioStock Studio: Scandion Oncology och Alligator Bioscience kommenterar prekliniskt samarbete
»  RhoVac får grönt ljus för fas IIb-studie i Sverige

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 25 här.
BrainCool har erhållit en genombrottsorder från Universitetssjukhuset i Essen i Tyskland om fyra BrainCool-system. Läs mer. Bolaget har även erhållit patentgodkännande för Cooral System i Japan. Läs mer. BrainCool har även uppdaterat kring regulatoriska processer avseende RhinoChill. Läs mer.
Iconovo har orienterat om utvecklingen av ICOpre via en publikation på bolagets hemsida. Läs mer.
Immunovia har utökat sitt lungcancerprogram baserat på lovande resultat från den aktuella forskningsstudien. Läs mer.
Nanologica har ingått uppdragsavtal med Vicore Pharma till ett värde om upp till 8 Mkr. Läs mer.
Handel med aktier i Aegirbio inleds idag på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer.
Nexstim har i juni erhållit två uppgraderingsordrar på NBS-systemet från Tyskland och Sverige. Läs mer.
En framgångsrik upphandling av Sobi ger personer med hemofili A i Storbritannien ökad tillgång till Elocta. Läs mer.
Orion kommer att upphöra med distribution av Zoetis produker i Sverige, Danmark och Norge efter utgången av 2020. Läs mer.
Positiva prekliniska resultat med PledOx presenteras av PledPharma på det årliga mötet för Peripheral Nerve Society den 27 juni. Läs mer.
Magle Chemoswed har blivit godkända för notering på Nasdaq First North och har publicerat ett tilläggsdokument. Läs mer.
Kungliga Vetenskapsakademien har anslagit 10 Mkr till forskning om bakterier som orsakar lunginflammation. Läs mer.
Kommunikéer:
Calliditas  Dignitana  LifeAssays
Rapporter:
ScandiDos
Förändringar i eget kapital:
Nattopharma  Photocure
Nyheter inkomna sedan igår:
Styrelse och ledning i SynAct Pharma har åtagit sig att teckna under inlösen av teckningsoptionen TO2. Läs mer.
Atrogi har erhållit Eurostars-anslag för utveckling av fetma-projekt. Läs mer. Bolaget har även nyligen tagit in 90 Mkr i en nyemission där bl. a. Korea Investment Partners deltog. Läs mer.
Bergenbio har meddelat positiva interimsdata i den första delen av fas II-studien med bemcentinib i kombination med Keytruda i icke-småcellig lungcancer. Läs mer.
Nanologica har anlitat Per Möller som vetenskaplig rådgivare inom preparativ kromatografi. Läs mer.
Ett patientnära test som bidrar till att bedöma sjukdomsgrad för patienter med covid-19 ska utvecklas av Calmark. Läs mer.
Sprint Bioscience har redovisat det slutliga utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 efter omräkning. Läs mer.
Mayo Clinic i USA implementerar Sectras IT-lösning för digital patologi över hela vårdsystemet. Läs mer.
Två nytillträdda styrelsemedlemmar avsäger sig styrelseuppdrag för Brighter. Läs mer.
Hansa Biopharma har erhållit positivt CHMP-utlåtande för Idefirix (imlifidase) för njurtransplantation inom EU. Läs mer.
Glycorex Transplantation meddelade om ett nytt potentiellt användningsområde av bolagets UBP-produkt. Läs mer.
Landets urologer och urologsjuksköterskor har bjudits in av ProstaLund för produktlansering. Läs mer.
BBS-Bioactive Bone Substitutes har redovisat transaktioner för ledande befattningshavare. Läs mer.
Slutligt utfall har publicerats i Recipharms övertecknade företrädesemission. Läs mer.
Observe Medical har meddelat teckning av insider i den pågående emissionen. Läs mer.
Styrelsen i Nanoform har beslutat att emittera aktier till nyckelpersoner i organisationen. Läs mer.
Förmiddagens vinnare: Hansa Biopharma 17,4%, Calmark 12,5%, BrainCool 10,2%, Euris 9,1%, Nanologica 7,1%
Förmiddagens förlorare: Xintela -7,6%, Curando Nordic -7,6%, Spago -7,2%, Brighter -6,2%, QuiaPEG -5,9%, 
Index: OMXS30 1671 +0,65% Hälsovård +0,43%
Fler artiklar från BioStock
»  CLS förstärker styrelsen med erfaren trio
»  KDs nya CSO kommenterar Apreas lovande studieresultat
»  Scandion Oncology och 2cureX erhåller bidrag från Eurostars
»  Biostock studio: Miris vd om satsningen mot USA
»  Ablivas nya styrelsemedlem ser potential inom primära mitokondriella sjukdomar

 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev