Home Nyheter Aptahem om jämförelsestudien mellan Apta-1 och dexametason

Aptahem om jämförelsestudien mellan Apta-1 och dexametason

Aptahem om jämförelsestudien mellan Apta-1 och dexametason

24 juni, 2020

Dexametason har under ett halvt sekel använts för behandling av sjukdomar som reumatoid artrit och astma. För fyra år sedan kunde Malmöbaserade Aptahem presentera prekliniska data som indikerade att Apta-1 på vissa viktiga områden överträffar dexametason vid hyperinflammatoriska tillstånd. Nyligen konstaterade en brittisk studie att dexametason markant minskar risken för dödsfall i Covid-19. BioStock kontaktade bolagets CSO Luiza Jedlina för en kommentar.
Ett forskarteam vid Oxford University har jämfört utfallet bland allvarligt sjuka Covid-19-patienter som erhållit kortikosteroiden (kortison) dexametason, jämfört med de som inte fick det.
2000 patienter ordinerades dexametason och behandlingsutfallet jämfördes mot en kontrollgrupp på 4000 individer som inte fick läkemedlet. Resultatet, som ännu inte har publicerats i en vetenskaplig tidskrift, visade att för patienter som behövde andningshjälp av respirator minskade risken för dödsfall från 40 till 28 procent. För patienter som behövde syrgas minskade risken för dödsfall från 25 till 20 procent. Dexametason verkade dock inte hjälpa personer med mildare symptom utan bara de som behövde andningshjälp.

»This is the first treatment to be shown to reduce mortality in patients with COVID-19 requiring oxygen or ventilator support« — Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, WHO

Den brittiska hälsoministern Matt Hancock meddelade på Twitter den 16 juni att sjukvården omedelbart ska börja behandla Covid-19-patienter med läkemedlet. Även det svenska Läkemedelsverket gav, baserat på den brittiska studien, grönt ljus för användning av dexametason av Covid-19-patienter i den svenska sjukvården.

»This is the only drug so far that has been shown to reduce mortality – and it reduces it significantly. It’s a major breakthrough.« — Peter Horby, Professor of Emerging Infectious Diseases and Global Health and Chief Investigator

Aptahems läkemedelskandidat Apta-1

Apta-1 är svenska Aptahems primära läkemedelskandidat som utvecklas som ett akutläkemedel mot sepsis. Prekliniska studier har påvisat att Apta-1 har en mångfasetterad verkningsprofil som inkluderar antikoagulation, hämning av hyperinflammation och reparation av vävnad. Samtliga dessa egenskaper är högintressanta vid behandling av sepsis. Man har även kunnat visa påtagligt förbättrad överlevnad i vedertagna djurmodeller för sepsis och sepsisliknande sjukdomstillstånd.
Sammantaget innebär fynden att Apta-1 har potential att kunna motverka de skadeverkningar som uppstår när infektioner når blodbanan. Det kan handla om vävnadsnedbrytning, läckande kärl, följt av sänkt blodtryck, samt en livshotande organsvikt.
År 2016 kunde bolaget även konstatera att Apta-1s antiinflammatoriska effekter kunde mäta sig med de hos dexametason i en jämförande preklinisk studie, men i motsats till dexametason stimulerar Apta-1 även kroppens egen produktion av antiinflammatoriska cytokiner, såsom IL-10, och det är dessa data som är intressanta i sammanhanget.

Aptahems CSO kommenterar

Luiza Jedlina, CSO Aptahem

BioStock kontaktade Aptahems Chief Scientific Offier Luiza Jedlina för att få veta mer om den nu fyra år gamla studien och varför hon anser att en benchmark-studie mellan dexametason och Apta-1 är intressant ur ett Covid-19-perspektiv.
Luiza, kan du berätta mer om den prekliniska studien från 2016 och varför Apta-1 jämfördes med dexametason?
– Vi har i tidigare studier sett att Apta-1 tycks verka inflammationshämmande. På den tiden var vårt primära fokus antitrombotisk behandling vid stroke, men vid en stroke uppstår även en inflammation. Anledningen till att vi jämförde Apta-1 med dexametason var att göra en jämförelse med en existerande behandling på marknaden, och eftersom dexametason är det mest använda läkemedlet som finns tillgängligt så var valet enkelt. När vi fick kontakt med vår samarbetspartner Hooke Laboratories hade de färdiga in vivo-modeller för den här typen av jämförelsestudier.
– Studien visade tydligt att Apta-1 hade en hämmande effekt på ett flertal av kroppens inflammationsfaktorer, liknande de effekter dexametason har. Skillnaden mot dexametason var Apta-1s starkare förmåga att trigga kroppens egna antiinflammatoriska respons. Apta-1 har hittills visat mycket god säkerhetsprofil i icke-humana toxikologiska studier jämfört med dexametason.
Anser du att det är relevant att ersätta dexametason med Apta-1 vid behandling av allvarligt sjuka Covid-19-patienter, och i så fall varför?
– När jag ser resultaten från studien i Storbritannien och jämför dem med det vi vet om Apta-1 så här långt så kan det preliminärt finnas stor potential. Men vi måste naturligtvis testa detta noggrant. Vi ska också komma ihåg att Apta-1 potentiellt skulle kunna täcka in andra aspekter av en Covid-infektion såsom störningar i koagulationssystemet, exempelvis DIC (disseminerad intravaskulär koagulation).

»Inflammationens allvarlighetsgrad beror på cytokinstormen. Vilket läkemedel som helst som dämpar den inflammatoriska processen har potential att förbättra patientens tillstånd« — Luiza Jedlina, CSO Aptahem

– De patienter som utvecklar allvarliga andningssvårigheter vid en Covid-19-infektion lider av en hyperinflammation som orsakas av en cytokinstorm. Dexametason är en bevisat god behandling för den här typen av inflammatoriska tillstånd, och det vore intressant att testa Apta-1 i samma syfte. Men vi måste komma ihåg att dexametason är en produkt som redan finns på marknaden och Apta-1 befinner sig fortfarande i preklinisk fas.
Dexametason används huvudsakligen för behandling av vissa allergiska reaktioner, inflammationer i samband med cancersjukdomar och för att motverka kräkning vid behandling med cytostatika, men även för behandling vid svullnad av hjärnan orsakad av hjärntumör. Varför tror du att man nu har sett tecken på ökad överlevnad vid behandling av andningssvårigheter hos Covid-19-patienter?
– Den här frågan borde riktas till en läkare men vi kan spekulera utifrån vår kunskap i området. Andningssvårigheterna är symptom på en underliggande allvarlig inflammation som orsakats av viruset. Inflammationens allvarlighetsgrad beror på cytokinstormen. Vilket läkemedel som helst som dämpar den inflammatoriska processen har potential att förbättra patientens tillstånd.

»Vårt primära fokus är fortfarande sepsis, men vi är alltid öppna för nya samarbeten där vår primära läkemedelskandidat har potential att vara effektiv. Men som jag sade tidigare, kom ihåg att Apta1 fortfarande befinner sig i preklinisk fas«

Har ni avslutningsvis, givet utfallet av Oxford-studien, planer på att vidga indikationsutrymmet för Apta-1 från sepsis till att även inkludera behandling av Covid-19-patienter?
– Vårt primära fokus är fortfarande sepsis, men vi är alltid öppna för nya samarbeten där vår primära läkemedelskandidat har potential att vara effektiv. Men som jag sade tidigare, kom ihåg att Apta1 fortfarande befinner sig i preklinisk fas.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev