Home Nyheter Iconovo stärker sin internationella IP-portfölj

Iconovo stärker sin internationella IP-portfölj

Iconovo stärker sin internationella IP-portfölj

26 juni, 2020

Torrpulverinhalatortillverkaren Iconovo har expanderat sin patentportfölj under 2020. De flesta aktiviteter har avsett Sverige och EU, men nu har bolaget även fått besked om att den kinesiska patentmyndigheten har för avsikt att bevilja ett patent beträffande Iconovos reservoarbaserade inhalator, ICOres. Det nya patentet kommer att skydda den teknik som används i många av Iconovos projekt, såsom det som rör en generisk version av AstraZenecas Symbicort.
Medtech-bolaget Iconovo har haft ett hektiskt 2020 så här långt. Bolaget har uppnått flera viktiga milstolpar med sina fyra pulverbaserade inhalationsplattformar för behandling av vanliga luftvägssjukdomar som astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kanske uppnåddes en av de viktigaste milstolparna förra månaden när bolaget erhöll en klass I-certifiering för medicinska produkter för sin kapselbaserade torrpulverinhalator ICOcap. Läs mer.

Expanderad IP-portfölj i Kina

Den milstolpe som detta innebar, följde efter flera Intentions To Grant från det europeiska patentverket EPO: två för ICOres, och en för ICOone. Patenten är oerhört viktiga för Iconovos affärsutveckling eftersom de inte enbart skyddar bolagets teknik från patentintrång, utan även adderar mervärde till en stark produktportfölj samt bidrar till att skapa förtroende bland bolagets nuvarande och potentiella kunder och partners.
Denna vecka hamnade Iconovos ICOres återigen i rampljuset när bolaget tillkännagav att man hade erhållit en Intention To Grant från den kinesiska patentmyndigheten, vilket täcker den inbyggda tekniken i ICOres-plattformen. Detta är ett stort steg framåt för Iconovo som har för avsikt att utvidga sin verksamhet österut.
I själva verket är detta inte det första positiva patentbeskedet som Iconovo erhåller från en asiatisk patentmyndighet för ICOres. I slutet av förra året beviljades ICOres ett patent från de japanska myndigheterna. I och med det kinesiska patentet kan ICOres alltså säkras på tre mycket stora marknader, vilket utökar Iconvos affärspotential betydligt.

Den lukrativa kinesiska marknaden

Just den kinesiska marknaden är av högt värde för Icovovo med tanke på den ökande förekomsten av luftvägssjukdomar i landet. Under de senaste decennierna har Kina utvecklats från ett traditionellt jordbrukssamhälle till en tätbefolkad industrialiserad nation. Även om detta har lett till en brant ekonomisk tillväxt, har det också belastat den kinesiska befolkningen med omfattande luftföroreningar.

Centrala Shanghai

Dessa snabbt föränderliga livsstils- och miljöfaktorer är den troliga orsaken till den tilltagande incidensen och prevalensen av astma och KOL, två sjukdomar som ofta överlappar varandra och är under– eller feldiagnostiserade i Kina.
Enligt analytiker på Research and Markets värderades den kinesiska marknaden för inhalatorer till cirka 2,2 miljarder USD under 2018 och dessa siffror förväntas växa med en årlig tillväxttakt om 3,3 procent mellan 2019 och 2025, till stor del tack vare en åldrande befolkning som är mottaglig för astma och KOL. Rapporten prognosticerar att torrpulverinhalatorer kommer att utgöra den största marknadsandelen på den kinesiska inhalatormarknaden eftersom de är en mer användarvänlig inhalationslösning.

ICOres lämpar sig väl för den kinesiska marknaden

Iconovos ICOres torde passa bra i detta sammanhang. Det är en reservoarbaserad torrpulverinhalator (DPI) som utgör bolagets generiska version av AstraZenecas Symbicort Turbuhaler (budesonide/formoterol), en produkt som används för att behandla både astma och KOL, och vars försäljning uppgår till 2,5 BUSD årligen.
ICOres budesonide/formoterol kommer inte bara att vara den första generiska Symbicort-produkten som faktiskt har samma funktion som Turbuhaler – den har dessutom flera funktioner som särskiljer sig från Symbicort. Dels har enheten två separata behållare, vilket betyder att den kan fyllas med två olika formuleringar och möjliggör samtidig leverans av upp till fyra olika aktiva läkemedelssubstanser (APIer).
Jämfört med Symbicort har ICOres även en inbyggd dosräknare som visar exakt antal återstående doser. När den sista dosen har tagits visar en indikator att inhalatorn är tom. Till skillnad från Symbicort Turbuhaler har ICOres en ytterligare feedbackfunktion som indikerar när inhalatorn är klar att användas och om läkemedelsformuleringen framgångsrikt har inhalerats.

Stora steg framåt för Iconovo

Sammantaget kommer Iconovos stärkta internationella IP-portfölj, genom det nya patentet för ICOres i Kina, ge bolaget möjlighet att växa kraftigt, särskilt med tanke på att ICOres ger en prisvärd, användarvänlig lösning jämfört med konkurrerande produkter.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev