Home Nyheter RhoVacs nya styrelseordförande siktar högt

RhoVacs nya styrelseordförande siktar högt

RhoVacs nya styrelseordförande siktar högt

4 november, 2019

RhoVac utsåg nyligen Anders Månsson som ny vd. Som tidigare Vice President och chef för global affärsutveckling på danska LEO Pharma, säkrade han en affär värd nästan sju miljarder SEK med japanska Astellas Pharma. I förra veckan utsåg RhoVac styrelseledamoten Gunnar Gårdemyr till ny styrelseordförande och därmed stärker bolaget ytterligare sin affärskompetens. Det framstår allt tydligare att RhoVac, som så sent som imorse meddelade starten av sin fas IIb-studie i prostatacancer, nu lägger sitt strategiska fokus på att finna rätt partner för läkemedelskandidaten RV001. BioStock fick en pratstund med Gunnar Gårdemyr som har lång erfarenhet av strategi, ledarskap och affärsutveckling i läkemedels- och biotechbranschen.
En viktig take-away från seminariet Secrets to Biotech Success som hölls på Medicon Village i september 2019, var att biotechbolag – för att bli framgångsrika – måste rekrytera skickliga och drivna affärsutvecklare. Detta hade uppenbarligen RhoVac redan koll på då man nyligen rekryterade Anders Månsson, som ny vd. Hans största affärsrelaterade framgång hittills är LEO Pharmas affär med Astellas Pharma 2016 – en mångmiljardstransaktion, vilket ligger väl i linje med RhoVacs ambitioner framöver.

Ny styrelseordförande

Som ytterligare ett steg mot att stärka bolagets kompetens inom affärsutveckling tillträdde Gunnar Gårdemyr som ny styrelseordförande i RhoVac 30 oktober. Den nya styrelseordföranden har en bred affärsmässig bakgrund inom life science, bland annat som Head Global Marketing på Ferring Group, Senior Vice President Strategy and M&A på Nycomed Pharmaceuticals AG, Senior Vice President, Global Marketing på Takeda Pharmaceuticals AG samt vd på Targovax ASA, för att bara nämna en handfull uppdrag.
Då RhoVacs mål är att utlicensiera eller på annat sätt genomföra en affär med ett större läkemedelsbolag inför fas III studier och en global lansering. Det ska det bli intressant att se hur väl bolagets nye vd och nytillträdde styrelseordförande, tillsammans med det övriga teamet, lyckas positionera läkemedelskandidaten RV001 i det immunonkologiska området.

»Bolaget har en unik produktkandidat som presenterat mycket lovande data hitintills, och det finns en gedigen, fokuserad och redan finansierad plan för det kommande arbetet. RhoVac har dessutom lyckats attrahera seniora och erfarna medarbetare med ett stort engagemang som dessutom konsekvent levererat enligt plan. Med detta som grund finns alla förutsättningar för fortsatt framgång.« — Gunnar Gårdemyr, ny styrelseordförande för RhoVac

Aktivering sker innan cancern hinner spridas

RhoVacs läkemedelskandidat bygger på upptäckten att ett protein som kallas RhoC finns i unikt höga koncentrationer i de cancerceller som har potential att metastasera. Upptäckten ledde forskarna vidare till idén att använda kroppens eget immunsystem för att identifiera RhoC och attackera de cancerceller som uppvisar proteinet högkoncentrerat, innan cancern har spridit sig.
Då metastaser står för cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall är det av stor betydelse att förhindra bildandet av metastaserna, och i RV001 tror sig bolaget ha funnit ett sätt att göra just detta.

En potentiell game-changer, tycker EU


I juni stärkte RhoVac sin kassa med nära 181 Mkr brutto via en företrädesemission. Dessutom fick man i augusti sitt andra EU-stipendium inom ramprogrammet för forskning och innovation, Horizon 2020, på cirka 27 Mkr. EU-kommissionen fann bolagets utvecklingsplaner genomtänkta och realistiska och framhöll RV001-projektets innovationshöjd, och ansåg att det kan betraktas som en potentiell ”game changer” för framtida cancerbehandling.
Bolaget menar sig nu ha täckt sitt kapitalbehov till mitten av 2022, vilket beräknas räcka hela vägen fram till en affär. Den starka finansieringen samt det faktum att planerna för fas IIb-studien är klara att genomföras, innebär att RhoVac nu går in i ett skede där bolagets fokus inom affärsutveckling är viktigare än någonsin.
BioStock kontaktade Gunnar Gårdemyr för en kommentar om hur han ser på vikten av affärsutveckling och hur man skapar värde i ett biotechbolag.

Gunnar Gårdemyr, styrelseordförande RhoVac

Gunnar, vad lockade dig att bli RhoVacs nya styrelseordförande?
– Jag har sedan våren 2018 haft möjlighet att via min styrelsepost följa RhoVac mer detaljerat och jag är mycket imponerad dels av den kommersiella och medicinska möjligheten som företagets läkemedelskandidat, RV001, medför, dels av det professionella och dedikerade teamet bakom RhoVac, samt av det nära samarbetet mellan styrelse och ledning.
– RhoVac är ett spännande företag med stor kommersiell potential inom immuno-terapiområdet. Bolaget adresserar ett betydande medicinskt behov i en av de vanligaste cancerformerna – prostatacancer – och företaget har möjlighet att bli först att med immunoterapi förhindra eller begränsa metastasering efter kurativt syftande behandling i prostatacancer. Men behandling med RV001 är inte begränsad till enbart denna typ av cancer. Behandlingen är specifik för metastaserande cancerceller, men den är inte specifik för någon speciell typ av cancer. Därför är potentialen betydande.
Du har omfattande erfarenheter av bl.a. affärsutveckling från ledande positioner inom en rad globala life sciencebolag. Hur anser du att man bäst bygger och realiserar värde i ett bioteknikbolag som RhoVac?
– Det är oerhört viktigt att fokusera verksamheten på att ta fram gedigna kliniska data som bekräftar RV001’s potential i prostatacancer. Den kommande studien är väldesignad och reflekterar många av de önskemål som tentativa partners har på RV001 data vilket kommer att förenkla framtida diskussioner.
– RhoVac har också ett bra internationellt nätverk av kliniker och specialister som underlättar en effektiv rekrytering av patienter. Bolaget har dessutom en tid arbetat med att etablera och fördjupa kontakter med tentativa partners med målsättningen att öka kunskapen om RV001 hos dem och därigenom bygga förutsättningarna för affärsutvecklingsprocessen. Detta arbete har fått ökat fokus och prioritering genom rekryteringen av Anders Månsson.
Hur kommer du bidra till att uppnå en sådan värdetillväxt i RhoVac?
– Jag har bred erfarenhet av både förvärv och avyttring av företag och produktportföljer och jag har på strategisk nivå ansvarat för ett flertal internationella produktlanseringar. Vidare har jag ett brett nätverk av kontakter inom bolag verksamma specifikt inom onkologiområdet samt generell erfarenhet inom global strategi, marknadsföring, kommunikation, ledarskap och affärsutveckling från både svenska och internationella biotechföretag, medelstora och stora läkemedelsföretag. Allt detta tror jag kan bidra till RhoVacs förmåga att realisera sina ambitioner.
Vad talar, enligt dig, för att RhoVac kommer att bli framgångsrikt?
– Bolaget har en unik produktkandidat som presenterat mycket lovande data hitintills, och det finns en gedigen, fokuserad och redan finansierad plan för det kommande arbetet. RhoVac har dessutom lyckats attrahera seniora och erfarna medarbetare med ett stort engagemang som dessutom konsekvent levererat enligt plan. Med detta som grund finns alla förutsättningar för fortsatt framgång.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev