Home Nyheter EU ser RhoVacs cancerbehandling som potentiell game changer

EU ser RhoVacs cancerbehandling som potentiell game changer

EU ser RhoVacs cancerbehandling som potentiell game changer

22 augusti, 2019

I maj förra året tilldelade EU-kommissionens Horizon 2020 RhoVac ett anslag om 50 000 euro med det vidhäftade betyget ”mycket bra till utmärkt”. Bolaget siktade dock på högre anslag och idag stod det klart att cancervaccinbolaget tilldelas ytterligare 2,5 miljoner euro från Horizon2020 för sin prostatacancerbehandling, vilken EU betraktar som en potentiell game changer för framtidens cancerbehandlingar.  
Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation under åren 2014–2020 med en total budget på nära 80 miljarder euro, vilket gör det till EU:s största forskningsprogram.
Anslagen syftar till att stödja små- och medelstora företag som utvecklar djärva innovationer där man ser en potential till att bli ledande inom nya marknader eller revolutionera redan befintliga sådana.

Utöver 2,5 miljoner euro som anslaget innebär, ger denna utmärkelse vårt projekt en kvalitetsstämpel som kommer att få mycket stor betydelse för den fortsatta affärsutvecklingen. Denna aspekt har förmodligen ett ännu större värde på sikt än anslaget i sig själv.” – Anders Månsson, CBO och vVD på RhoVac 

Projektet bedömdes vara mycket bra till utmärkt

Under 2018 lämnades 2009 bidrag in och av dessa erhöll 12,6 procent anslag. RhoVac kan nu en andra gång räkna sig till ett av de utvalda bolagen i en starkt konkurrenspräglad miljö.
Vid förra årets anslagstilldelning från Horizon 2020 tilldelades RhoVac sitt första anslag på 50 000 euro för sitt cancervaccinprojekt RV001 som är inriktat på patienter med diagnostiserad prostatacancer. RhoVac erhöll en totalpoäng om 13,80 av 15, vilket motsvarar ”mycket bra till utmärkt” på bedömningsskalan. Företagets ansökan erhöll betyget ”Utmärkt” för viktiga underkriterier, såsom exempelvis:

  • Effekt: väsentligt patientbehov av innovationen, realistisk analys av marknaden, skalbarhet och omfattande marknadsstorlek, potential att skapa nya marknader som genereras av den nya innovationen, kunskapsskydd, övergripande strategi och affärsmodell.
  • Förträfflighet: omvälvande och banbrytande innovation och en tydlig utvecklingsplan.
  • Genomförandets kvalitet och effektivitet: gruppengagemang med omfattande teknisk erfarenhet/förvaltningserfarenhet och en realistisk tidsram.

RV001 en potentiell game changer – enligt Horizon2020

Redan vid förra årets anslag inledde RhoVac sin andra ansökan till Horizon 2020, och idag stod det alltså klart att man återigen erhåller tilldelning, nu på hela 2,5 miljoner euro eller  cirka 27 Mkr.
Anslaget löper över 36 månader och stödjer även i år bolagets vidareutveckling av RV001-projektet för prostatacancerbehandling, samt fortsatt affärsutveckling i syfte att nå ett avtal med en kommande samarbetspartner. I sin bedömning finner EU-kommissionen bolagets utvecklingsplaner genomtänkta och realistiska samt framhåller att RV001-projektet är innovativt, och att det kan betraktas som en potentiell ”game changer” för framtida cancerbehandling.

Vi är oerhört glada och stolta över att i hård konkurrens fått detta stora anslag från ramprogrammet Horizon 2020. Det gläder oss också att se att Kommissionen motiverar sitt val genom att betona vår innovativa strategi, vår förståelse av patientbehovet och vår högkvalitativa projektledning. Kommissionens erkännande är mycket motiverande för oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla RV001-projektet. Att EU väljer att satsa på vårt projekt är en viktig bekräftelse av potentialen i vår läkemedelsteknologi, som syftar till att stimulera kroppens eget immunförsvar till att begränsa eller förhindra spridning av metastaserande cancerceller.”– Anders Ljungqvist, vd RhoVac

Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev