Home Nyheter TFS bjöd på spännade seminarium: Secrets to Biotech Success

TFS bjöd på spännade seminarium: Secrets to Biotech Success

TFS bjöd på spännade seminarium: Secrets to Biotech Success

23 september, 2019

I torsdags gav kontraktstillverkaren TFS, i samarbete med Medicon Village, ett fullsatt auditorium chansen att lära sig mer om nycklarna till framgångar inom biotech. Seminariet ’Secrets to Biotech Success’ gick av stapeln på Medicon Village i Lund och på scen stod fem av branschens tungviktare som delade med sig av sina erfarenheter och råd för att lyckas inom biotech.
TFS är en global kontraktstillverkare, en s.k. CRO, grundad 1996 och med kontor i fler än tjugo länder. Rötterna finns dock i Lund och nyligen gick flyttlasset till nya, fräscha lokaler på life science huben The Spark på Medicon Village i Lund där runt 100 av bolagets anställda är baserade.
I samband med invigningen av det nya kontoret passade TFS på att anordna ett seminarium för att sätta fokus på framgångsparametrarna inom biotech.

Ett helhetsgrepp

Eftermiddagen inleddes med presentationer från tre superentreprenörer med lång och gedigen erfarenhet inom life science. För att ta ett helhetsgrepp om ämnet och belysa det från olika vinklar, representerade de tre talarna lika många perspektiv: det akademiska, biotechbolagens, samt investerarperspektivet.

Det akademiska perspektivet

Först ut var professor Carl Borrebaeck, Institutionen för Immunteknologi, Lund som talade utifrån det akademiska perspektivet. Borrebaeck, med gedigen erfarenhet från att starta life science bolag och akademiska spin-outs som Alligator Bioscience, Immunovia, BioInvent och SenzaGen. Han har även grundat det translationella cancercentret CREATE Health. Utifrån sin långa karriär sammanfattade Borrebaeck en rad gemensamma nämnare för de bolag som har lyckats och betonade vikten av solid grundforskning bakom produkten.
Han var dock även noga med att poängtera att enbart ’great science’ inte är tillräckligt, utan bolagen måste även noggrant överväga om det finns ett behov av deras produkt, hur den ska kommersialiseras och utifrån detta utveckla en strategi. Enligt Borrebaeck är en bra affärsutvecklare den första person ett nytt biotechbolag bör anställa.

“Best-in-class or first-in-class potential or don’t bother” – Martin Bonde, styrelseledamot i Orphazyme

Från biotechbolagens synvinkel

 Dagens andra talare Martin Bonde, styrelseledamot i Orphazyme och med lång erfarenhet av att grunda biotechbolag, höll med Borrebaeck om vikten av att noga undersöka marknadens behov, att utveckla en affärstrategi samt betydelsen av att anlita en driven och skicklig affärsutvecklare. Detta då förmågan att ta in pengar är en av de enskilt viktigaste nycklarna till framgång.
Bonde underströk också vikten av forskning med unik potential. Han sammanfattade detta under mottot: ’best-in-class or first-in-class potential or don’t bother.’

Vad är viktigt för investerarna?

Sist ut på scen var brittiske Gerry Brown, ordförande för NovaQuest Capital Management som fokuserar på investeringar inom life science. Brown började med att konstatera att life science är en mycket attraktiv marknad för investerare och att intresset för branschen bara växer, särskilt när bolag som Google och Amazon börjat visa intresse för den.
Browns presentation gav en intressant inblick i vad investerare såsom NovaQuest tittar på när de bestämmer om de ska investera i ett life science bolag. Due diligence (bolagsbesiktning) är enligt Brown extremt viktigt liksom att bolagets processer, t.ex. tillverkningsprocesser, håller måttet. Bakgrunden till detta är att det förekommit ett antal branschskandaler inom dessa områden.
Faktorer som får Brown att avstå från att investera i ett bolag är bl.a. ett oklart behov av produkten och att bolaget inte förstår vikten av kommersialisering.

Intresseväckande paneldiskussion

Efter presentationer tillslöt David Bejker, vd på Affibody, och Bassem Saleh, EVP Clinical Development och CMO på TFS, på scen för vad som blev en mycket givande paneldiskussion med gott om engagerade frågor från publiken.
Panelens kanske mest intressanta diskussion gällde finansiering av nya bolag. Borrebaeck var tydlig med att han aldrig skulle ta in venture capitalist i en första eller andra finansieringsrunda, utan istället ta in pengar från privata individer. Förklaringen till detta var att dessa individer har begränsade kunskaper om vad bolaget gör och inte kommer att lägga sig i arbetet – något som underlättar i de tidiga stadierna av ett bolagsbyggande.
Man diskuterade även s.k. clever money, pengar från fonder associerade med läkemedelsbolag. Här var panelen överens om att detta är en komplicerad form av finansiering och Brown påpekade att fondernas koppling till stora läkemedelsbolag kan påverka de råd de ger bolaget.
Panelen ventilerade även utvecklingen inom olika behandlingsområden där man framhöll att immunonkologi just nu dominerar branschen och därför erhåller mycket investeringar, samtidigt som andra områden har hamnat på efterkälken.
Efter en publikfråga gällande utvecklingen inom demensbehandling stod det klart att detta inte är ett särskilt attraktivt område. Bonde var mycket tydlig med att han inte är intresserad av detta område då det är alltför komplicerat och att de kliniska studierna är svåra att hantera. Bejker påpekade att forskningen ligger efter på demensområdet och att vi helt enkelt saknar kunskapen som krävs. Här måste påpekas att de svenska bolag som är verksamma inom fältet säkerligen inte skulle hålla med om den saken.

Ett lyckat koncept

Efter en mycket givande eftermiddag kan man konstatera att TFS tycks ha hittat ett fungerande koncept för ett seminarium som kan ta upp ämnen som engagerar både talare och publik. TFS planerar också att bygga vidare på detta koncept i form av ett ambulerande event.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev