Home Intervjuer Lipum söker patent för inflammationsorsakad cancer

Lipum söker patent för inflammationsorsakad cancer

Lipum

Lipum söker patent för inflammationsorsakad cancer

3 april, 2024

Lipum har skickat in en internationell patentansökan för SOL-116 för behandling av inflammationsorsakad cancer. Patentansökan grundas på bolagets forskning som visar att SOL-116 hämmar tillväxten av cancerceller genom att blockera målproteinet BSSL. Dessutom visar studier på bröstcancerpatienter att ett högt uttryck av BSSL korrelerar med en sämre prognos och kortare överlevnad.

SOL-116 blockerar målproteinet Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL), vilket är ett nytt sätt att behandla inflammatoriska sjukdomar. Lipum har valt ut reumatoid artrit (RA) som den primära indikationen för SOL-116, men läkemedelskandidaten bedöms även ha potential inom andra områden.

Därför utvärderar Lipum ytterligare sjukdomar som kan behandlas med SOL-116, parallellt med den pågående kliniska utvecklingen inom RA. Som ett led i detta arbete har bolaget nyligen ansökt om patentskydd för SOL-116 för behandling av inflammationsorsakad cancer.

Behandlingsmöjligheter inom cancer

Kronisk inflammation kopplas till en ökad risk för utveckling av cancer. Lipums förhoppning, att man ska kunna behandla inflammationsorsakad cancer med SOL-116, stödjs av bolagets forskning som visar att blockering av BSSL hämmar tillväxten av cancerceller vid inflammationsdriven cancer.

Under de senaste åren har det även publicerats artiklar som pekar på en koppling förhöjda nivåer av BSSL mRNA i tumörvävnad hos bröstcancerpatienter och en sämre prognos samt kortare överlevnad. Läs en av artiklarna här.

Vd kommenterar patentansökan

För att ta vara på möjligheterna inom cancerområdet har Lipum skickat in en internationell patentansökan (PCT-ansökan) som kommer att offentliggöras den 14 april 2024. Bolagets vd Ola Sandborgh kommenterade nyheten i ett pressmeddelande:

»Fyndet att BSSL är ännu en betydelsefull mediator i cancer stödjer vår uppfattning att det är ett viktigt mål vid behandling av inflammation. Det är oerhört hoppingivande att vi har en antikropp som verkar på detta protein och det är ytterligare ett exempel på SOL-116´s möjliga användning vid inflammatoriska tillstånd. Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen inom detta område.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev