Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 25 september

Nyhetssvepet onsdag 25 september

Nyhetssvepet torsdag 13 juni

Nyhetssvepet onsdag 25 september

25 september, 2019

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 38 här
Clinical Laserthermia Systems (CLS) kommer att presentera en poster med titeln Laser thermal therapy for brain metastases: Ex vivo and in vivo validation in an ovine brain modelAnnual Brain Metastases Research and Emerging Therapy Conference i Marseille den 4-5 oktober. Läs mer.
CLS har även meddelat att man kommer att delta i Aktiedagen den 15 oktober (läs mer) och Life Science Day den 19 november (läs mer) – båda i Stockholm.
AstraZeneca avser att presentera en rad nya resultat från sin portfölj och pipeline av behandlingar för luftvägssjukdomar vid European Respiratory Society (ERS) International Congress i Madrid den 28 september – 2 oktober. Läs mer.
Cyxone meddelar att nyttjandegraden av teckningsoptionerna TO3 uppgick till 66 procent och att bolaget därmed tillförs 62,4 Mkr. Läs mer.
Acarix genomför en företrädesemission om cirka 51,8 Mkr för att finansiera ökad marknadsexpansion. Läs mer.
Brighter tidigarelägger publiceringsdatum för delårsrapporten för Q3 till den 25 oktober. Läs mer.
Alzinova inleder samarbete med den schweiziska peptidspecialisten Bachem för att långsiktigt säkerställa högkvalitativa leveranser av vaccinet ALZ-101. Läs mer.
Bactiguards centrala venkatetrar BIP CVC för infektionsprevention har godkänts i Mexiko. Läs mer.
Hansa Biopharma bekräftar att bolaget kommer att ha ett uppföljande möte med läkemedelsmyndigheten FDA om vägen framåt gällande ansökan om marknadsgodkännande för imlifidase vid njurtransplantationer i USA. Läs mer.
Emotra för diskussioner med framträdande universitetssjukhus i ett flertal europeiska länder om möjliga forskningssamarbeten kring mätmetoden EDOR. Läs mer.
MedicPen kommer att delta i Life Science Summit i Lund och Aktiedagen i Stockholm under oktober. Bolaget arrangerar även egna aktieägarträffar i Stockholm, Malmö och Göteborg. Läs mer.
SpectraCure har publicerat ett investerarbrev. Läs mer.
Påminnelse: Idag är sista dag för handel i Panion Animal Healths teckningsoptioner och imorgon är sista dag för handel i bolagets aktier. Läs mer.
Scandinavian Real Heart meddelar att en ny pilotstudie visar hur implantationstekniken av Total Artificial Heart (TAH) har utvecklats. Läs mer.
Capio och Joint Academy inleder ett samarbete för att kombinera digital och fysisk vård som ska korta vårdköerna till ortoped. Läs mer.
Cancer i urinvägar och urinblåsa är huvudtemat på Årets stomidag, som arrangeras av intresseorganisationen ILCO den 5 oktober i Göteborg. Läs mer.
Idag släpper Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) kunskapsöversikten Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog? Läs mer.
Ny svensk studie, med stöd från Hjärt-Lungfonden, visar stark koppling mellan fetma och kardiomyopati, där ungdomar med ett BMI över 35 löper åtta gånger större risk att drabbas. Läs mer.
Efter analys av arvsmassan hos tusen svenska individer, konstaterar forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet att svenskar är mer lika schimpanser än vad som tidigare varit känt. Läs mer.
Ny studie av forskare från Linköpings universitet och Universidad Veracruzana i Mexiko visar att fruktätande apor föredrar alkohol i koncentrationer som kan bildas i jäst frukt men verkar inte använda alkohol som en källa till extra kalorier. Läs mer.
Årets forskarutmärkelse från stiftelsen Forska!Sverige går till professor Anna Wedell vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset för hennes insatser med att upptäcka medfödda och ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos barn. Läs mer.
Diabetes Wellness Sverige har rapporterat om sin medverkan i kongressen The European Association for the Study of Diabetes (EASD) i Barcelona. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
Rhovac
Nyheter inkomna i går eftermiddag:
EQL Pharma har meddelat att läkemedlet Aripiprazol för behandling av schizofreni och bipolär sjukdom har blivit godkänt av svenska Läkemedelsverket för försäljning. Läs mer.
Bavarian Nordic har fått FDA-godkännande av smittkopps- och apkoppsvaccinet JYNNEOS. Läs mer.
Zealand Pharma har rapporterat positiva resultat från en fas III-studie med läkemedelskandidaten Dasiglucagon för behandling av diabetespatienter med blodsockerfall. Läs mer.
Karo Pharma har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 20 september, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 2 003 Mkr före emissionskostnader. Läs mer.
Inhalation Sciences har rapporterat positiva resultat från en nikotinstudie med laboratoriesystemet PreciseInhale. Läs mer.
NextCell Pharma har meddelat att dosökningsdelen i diabetesstudien ProTrans-1 är slutförd. Läs mer.
Aptahem har gjort en rättelse av ett tidigare pressmeddelande rörande tidigareläggning av bolagets kvartalsrapport. Läs mer.
SpectraCures samarbete med det tyska bolaget MedCom har resulterat i en förbättrad teknik som ska användas i den pågående kliniska studien med mjukvaran IDOS för behandling av patienter med prostatacancer. Läs mer. Bolaget har därefter kommit ut med en rättelse på grund av en felaktig hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR) i nämnda pressmeddelande. Läs mer.
Hjärnfonden har fått rekordbeloppet 70 Mkr via ett testamente som kommer att delas ut till en rad svenska forskare som inriktar sig på Alzheimers sjukdom. Läs mer.
Corline Biomedical har inkluderat de fyra första patienterna i en studie med läkemedelskandidaten Renaparin för förbättrat utfall av njurtransplantationer. Läs mer.
XVIVO Perfusion har presenterat en valberedning inför årsstämman i Göteborg den 31 mars 2020. Läs mer.
Pharmacolog har meddelat att produkten DrugLog, som används för kontroll av intravenösa läkemedel, har rönt stort intresse bland representanter för multinationella bolag vid en pågående konferens i Orlando. Läs mer.
IRRAS kommer att medverka i European Congress of Neurosurgery i Dublin den 24 – 28 september. Läs mer.
EU Falls Festival arrangeras för första gången i Sverige den 1 – 2 oktober i Umeå. Läs mer.
LIDDS har meddelat att Wikow Invest fortfarande är bolagets största aktieägare trots att flera handelsplatser inte visar detta på grund av ett tekniskt fel. Läs mer.
Scandion Oncology har kommit ut med ett nyhetsbrev. Läs mer.
Zenicor har tecknat avtal med engelska National Health Service (NHS) om införande av en vårdkedja med Zenicor-EKG för utredning av patienter med hjärtklappningsbesvär. Läs mer.
Den ideella organisationen Suicide Zero har beslutat att donera 600 000 kronor till Psykiatrifonden. Läs mer.
ProstaLunds vd, Hans Östlund, har kommenterat Socialstyrelsens statistik gällande regionala skillnader i vård av patienter med benign prostatahyperplasi (BPH) eller godartad prostataförstoring med avflödeshinder. Läs mer.
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har utsett Gonçalo Castelo-Branco, docent vid Karolinska Institutet, till vinnare av årets Jubileumspris om 5 Mkr. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln:
QuickCool +11,68% Alzinova +8,21% AroCell +6,19% RLS Global +5,95% EQL Pharma +5,60% Paxman +4,91%
Förlorare i lunchhandeln:
Acarix -29,80% Panion -8,31% AlphaHelix -8,06% Ortivus -6,32% Scibase -6,25% QuiaPEG Pharmaceuticals -5,85%
Index:
OMXS30 -1,49% Hälsovård -1,21%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev