Home Nyheter PHI skapar marknadsacceptans i USA

PHI skapar marknadsacceptans i USA

PHI skapar marknadsacceptans i USA

25 september, 2019

“This is a no-brainer” och “killer potential”, är bara några av de positiva omdömen som haglat över svenska PHI. Ett annat bevis på att PHI sticker ut i konkurrensen med de stora bjässarna var när amerikanska National Institutes of Health nyligen valde att inte konkurrensutsätta sitt köp av PHI:s cell­analys­instru­ment HoloMonitor, tack vare dess “unique capabilities”.
Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar och marknadsför instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri, en ny generation av mikroskop­baserade forskningsinstrument som kan användas inom medicinsk grundforskning och inom läkemedelsutveckling, där läkemedelssubstanser testas mot laboratorie­odlade mänskliga celler.
PHI:s huvudprodukt HoloMonitor är i dag i drift vid flera forskningslaboratorier runt om i världen och kan användas inom områden som cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier. Hittills har över 150 HoloMonitor-instrument levererats  världen över.
Bolagets kunder och samarbetspartners representerar några av världens mest framstående universitet, där exempelvis Harvard Medical School och Boston Children’s Hospital finns med på listan. Andra noterbara kunder är Lunds universitet, Imperial Collage London, Northeastern University i Boston, University of Tokyo, Chinese Academy of Sciences, German Cancer Research Center och University of Sydney m.fl.

Ny generation av mikroskop­baserade forskningsinstrument

HoloMonitor innebär ett intressant teknikskifte som, till skillnad från dagens cell­analys­instru­ment, är ämnade att placeras i den cellinkubator där celler odlas, vilket möjliggör för forskare att filma cellerna under flera dygn i en optimal odlingsmiljö. Efter detta bearbetas filmen i en dator för att erhålla önskade data output. Hela processen sker utan att cellerna behöver utsättas för infärg­ning, vilket är nödvändigt med dagens marknadsdominerande tekniker.
Frånvaron av infärgning gör att cellernas beteende kan studeras över långa tids­perioder utan att bete­endet påverkas av själva mätmetoden. Exempelvis är detta användbart vid läkemedelsutveckling då cancerforskare filmar och mäter cellers beteende när kandidatsubstanser för nya läkemedel tillsätts.
Detta har tidigare varit svårt att göra eftersom konventionell teknik kräver att cellerna genmanipuleras eller färgas med toxiska färgämnen, vilket i sig förändrar det beteende forskarna önskar studera.

Uppstickare kan bli strategiska förvärvsobjekt

I normalfallet går mindre bolag i bräschen för utvecklingen inom cellanalyser- och instrument, bolag som förvärvas när marknadsacceptans har nåtts. Det är i just denna fas PHI befinner sig nu.
Den globala ”live cell imaging”-marknaden förväntas uppskattningsvis växa från omkring 2 miljarder USD 2018 till ca 3 miljarder USD 2023. Detta torde vara nog för att väcka intresse för effektiva och banbrytande nykomlingar.

Miljardförvärv i branschen

För ett år sedan förvärvade amerikanska Agilent Technologies privatägda ACEA Biosciences Inc. för 250 miljoner USD, ett bolag som, likt PHI, utvecklar avancerade instrument för cellanalys. Den 11 juni 2019 konsoliderades marknaden för cellanalysinstrument ytterligare då Agilent förvärvade BioTek Instruments för 1,165 miljarder USD. Sedan tidigare har Agilent även förvärvat närliggande Seahorse Bioscience (235 miljoner USD) och Luxcel Biosciences (ej kommunicerat avtalsvärde).
En annan högst intressant referensaffär för PHI är pharma- och labbutrustningsjätten Sartorius som 2017 köpte upp amerikanska Essen BioScience för 320 miljoner USD. Därmed har de tre huvudaktörerna inom PHI:s område blivit uppköpta och ytterligare två av de mindre.

Statligt köp av HoloMonitor konkurrensutsattes inte

Nordamerika är PHI:s största marknad och senast under september blev det klart att bolaget sålt ytterligare ett HoloMonitor-instrument där. Den här gången var köparen National Institute of Aging som är en del av National Institutes of Health (NIH), en del av den federala regeringens departement för hälsovård och socialomsorg.
På begäran av NIH är PHI numera en godkänd leverantör till amerikanska staten. Bolaget framhåller själva att det är NIH, med en årlig budget om nära 40 miljarder USD, som styr den världsledande medicinska forskningen i USA genom att fördela forskningsbidrag och bedriva egen spetsforskning. Inom branschen anses därför NIH vara den mest prestigefyllda referenskunden i USA och följaktligen också i världen.
HoloMonitors unika förmåga att icke-invasivt analysera enskilda celler är motivet och bakgrunden till NIH:s direktupphandling av HoloMonitor. I en direktupphandling behöver den upphandlande myndigheten motivera varför upphandlingen inte konkurrensutsätts, och i detta fall löd motiveringen: “The rationale for the brand name justification is the unique capabilities of the requested product”. Läs mer här.
Med ett nyetablerat dotterbolag i Boston, USA, skall det bli intressant att följa hur PHI kan lyckas öka sina marknadsandelar på denna viktiga marknad.

This is a no-brainer

Samma unika egenskaper som NIH åberopade för att möjliggöra direktupphandling, utgör också bakgrunden till att två, ej ännu offentliggjorda, branschledande life science-bolag i USA genomfört en teknisk och vetenskaplig due diligence av HoloMonitor under sommaren. Utvärderingarna syftade till att i detalj förstå och planera hur HoloMonitor med god lönsamhet kan komma att passa in i bolagens befintliga produktutbud och organisation.
Ett av bolagen är enligt PHI en ledande och offensiv leverantör av cellanalysinstrument. HoloMonitors unika egenskaper gör att HoloMonitor utomordentligt väl kompletterar dess befintliga sortiment av cellanalysatorer och tillhandahåller efterfrågad funktionalitet. “This is a no-brainer”, menar bolaget i fråga själva. De två oberoende utvärderingarna är i respektive slutskede, där resultaten sammanställs för att ligga till grund för de kommande affärsdiskussionerna.

Killer potential och vägen mot större genomslag

Det är dock inte enbart från bolagshåll som PHI fått motta lovord den senaste tiden. I februari 2019 uppmärksammades PHI och tekniken quantative phase imaging (QPI) – ett samlingsnamn för holografisk mikroskopi och andra liknande avbildningstekniker – i en artikel med den iögonfallande titeln ”Killer potential: time to raise the profile of QPI”. Artikel publicerades av arrangörerna i samband med att bolaget inbjudits att presentera sin teknik vid världens största optikkonferens SPIE Photonics West i San Francisco. Artikeln finns att läsa här.
Phase Holographic Imaging går från klarhet till klarhet och även om bolagets USA-etablering kostar på under uppstartsträckan, så är det troligen välinvesterade pengar som kommer betala sig i längden.
Eller som vd Peter Egelberg själv uttryckte det i kvartalsrapporten för maj-juli 2019:

»De nya möjligheter som uppmärksamheten ger gör valet enkelt. Vi kommer att hålla vår kurs och inte snåla med resurser för att på nyckelmarknader framgångsrikt etablera samarbeten med ledande branschaktörer, även om detta skulle ha en ofördelaktig inverkan på vår kortsiktiga försäljning under en övergångsperiod«

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev