Home Nyheter Klarias förvärv ska revolutionera leverans av stora molekyler

Klarias förvärv ska revolutionera leverans av stora molekyler

Klarias förvärv ska revolutionera leverans av stora molekyler

20 september, 2019

En av de största utmaningarna med stora molekyler är att de måste administreras genom t.ex injektioner eller dropp. Igår förvärvade Klaria ett tyskt drug deliverybolag vars teknologi, i synergi med Klarias egna plattform, i grunden kan omkullkasta villkoren för hur stora molekyler kan administeras. Med affären stärker Klaria samtidigt sin position gentemot industriella partners.
Proteinbaserade eller biologiska läkemedel skiljer sig från småmolekylära läkemedel, både i hur de verkar i kroppen och hur de tillverkas. Småmolekylära läkemedel är syntetiskt framställda och kan vara så mycket som 700 gånger mindre än bioläkemedel, vilka baseras på kroppens egna proteiner. Exempel på bioläkemedel är antiinfektiva medel, vacciner och peptider.
Historiskt har forskningen kring nya terapier fokuserats på små molekyler. Men då många sjukdomssymptom inte kan behandlas av små molekyler, är det ofta en bättre strategi att behandla sjukdomen med stora molekyler som antikroppar, peptider, RNA, bland annat.

En saknad pusselbit

Filmen kan liknas vid ett frimärke som fästs på insidan av kinden eller gommen. Inom tio minuter distribueras den aktiva substansen ut direkt i blodomloppet.

Problemet med de stora molekylerna är dock att de oftast måste administreras intravenöst eller medelst injektioner för att säkra intracellulär leverans, administrationsformer som är suboptimala i många sammanhang. Av denna anledning har en marknad för andra mer bekväma metoder successivt växt fram.
Det är här Klaria kommer in i bilden med sin frimärksstora algbaserade film som fästs vid munslemhinnan (dvs. transmukosalt) och levererar sedan länge välbeprövade läkemedel ut i kroppen, istället för de mer omständliga alternativa metoderna.
Hittills har Klaria saknat en pusselbit; möjligheten att administrera stora molekyler. Därför togs igår ett resolut steg för att åtgärda detta.

Utvidgad drug delivery-plattform

Igår förvärvade Klaria det tyska bolaget WBC Drug Delivery Technologies (WBC). Därmed säkrade Klaria möjligheten att utöka användningsområdena för sin drug delivery-plattform till att omfatta både biologiska och småmolekylära läkemedel.
Då biologiska läkemedel är mycket dyrare att framställa, och givet det faktum att Klaria endast använder redan marknadsgodkända läkemedel, får bolaget nu tillgång till bägge dessa läkemedelstyper, utan att definitionsmässigt öka risken i sina projekt.
Jesper Wiklund, vd och medgrundare av WBC, förklarar hur tekniken fungerar:

»Vår teknologi har potential att möjliggöra transmukosal leverans av stora molekyler. Innovationen består av en patentskyddad metod för att fästa invasin-proteiner på liposomer. Proteinet invasin används av bakterier för att de ska kunna ta sig in i människokroppen. Teknologin kan därmed dra nytta av den sammanlagda styrkan hos den bakteriella evolutionen för att lösa en av de svåraste drug delivery-utmaningarna; intracellulär leverans av stora molekyler«

Synergieffekter av förvärvet

Genom att kombinera de två teknologierna kan stora molekyler levereras med Klarias algbaserade film. Det kan t.ex. röra sig om administration av vacciner, som idag kräver en injektion. Genom att istället vaccinera människor med de frimärksstora filmerna som placeras under tungan eller läppen på personen som vaccineras, underlättas förfarandet väsentligt.

»Vi såg omedelbart en signifikant potential i att kombinera den teknologi som vi förvärvar idag med vår algbaserade filmteknologi och därmed skapa en ny, innovativ drug delivery-lösning. Genom att formulera liposomer som dekorerats med invasin i vår algbaserade film kan vi skapa en ny kategori med drug delivery-produkter för transmukosal leverans av stora molekyler utan behov av injektioner. Den här lösningen har potential att användas inom ett flertal områden som antiinfektiva medel, vacciner och peptider« — Scott Boyer, vd Klaria

Klaria får spännande partners på köpet

WBC Drug Delivery Technologies teknologi upptäcktes vid den världsledande drug delivery-avdelningen vid tyska Helmholtz-Institute for Pharmaceutical Research Saarland (HIPS). En internationell PCT-patentansökan för att skydda WBC:s teknologi lämnades in under 2015.
Ascenion GmbH, som ansvarar för teknologiöverföring vid Helmholtz Centre for Infection Research (HZI), är medgrundare till och aktieägare i WBC Drug Delivery Technologies.
HZI studerar bakteriella och virala infektioner samt kroppens försvarsmekanismer och utför translationell forskning som lägger grunden till utvecklingen av nya, effektiva behandlingar och preventiva medel mot infektionssjukdomar. HZIs grundläggande målsättning är att så skyndsamt som möjligt överföra resultat från infektionsforskning till medicinska applikationer som blir till nytta för patienter.
”Den här affären kommer även att skapa nya samarbetsmöjligheter för HZI inom innovativa lösningar för att frigöra läkemedel samt nya vaccinationsstrategier” – Prof. Dirk Heinz, Scientific Director vid HZI

Kopplingar till den globala life science-industrin

En annan partner som kommer in från sidan genom affären är Ascenion GmbH. Ascenion är initiativtagare till det paneuropeiska showcasing-eventet BioVaria med målsättningen att stimulera till affärer och tidiga samarbeten mellan akademiska institutioner i Europa och den globala life science-industrin.
Ascenion är partner till 26 forskningsorganisationer, universitet och universitetssjukhus i Europa. Bolagets målsättning är att utveckla de innovationer som upptäcks av forskningsinstitutioner, universitet och universitetssjukhus och göra dessa till livskraftiga projekt och verksamheter.
Verksamheten har givit upphov till ett flertal nya bolag samt överföring av medicinska metoder till godkända läkemedel. Vinsterna från bolagets operativa verksamhet samt intäkter från bolagsförsäljningar förs vidare via dess moderbolag, the LifeScience Foundation for the Promotion of Science and Research, som finansierar ytterligare translationell forskning vid partnersinstituten.

Affären i korthet

Transaktionen som färdigställdes igår den 19 september, innebär att Klaria har förvärvat samtliga aktier i WBC med 1 301 248 nyemitterade aktier i Klaria Pharma Holding AB. WBC har därmed blivit ett helägt dotterbolag till Klaria Pharma Holding AB.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev