Home Nyheter Cereno Scientific gör sig kvitt konvertibellån

Cereno Scientific gör sig kvitt konvertibellån

Cereno Scientific gör sig kvitt konvertibellån

22 mars, 2019

Idag meddelar Cereno Scientific att man återbetalar återstoden av sitt utstående konvertibellån till European High Growth Opportunities Securitization Fund. Därmed har man nått slutpunkten för den finansieringsmodell som pressat bolagets aktie under det senaste året.
Som BioStock tidigare rapporterat valde Cereno Scientific att den 1 mars avsluta sitt konvertibellånsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF).

Kontant återbetalning istället för konvertering till aktier

När fonden ett par dagar senare påkallade sin rätt till konvertering av utstående konvertibler motsvarande 2,6 Mkr valde Cereno Scientific att istället återbetala lånet kontant. Idag upprepade sig historien då EHGOSF påkallat sin rätt att konvertera samtliga kvarvarande utstående konvertibler, även denna gång till ett värde av 2,6 Mkr. Cereno Scientific har återigen valt att återbetala lånet kontant istället för att ge ut nya aktier.

Enligt avtalet beräknas återbetalningslikviden utifrån rådande aktiekurs och uppgår till 5 435 560 kronor. Förra gången motsvarade återbetalningslikviden 3 885 092 kronor, vilket beror på att den beräknas efter bolagets rådande aktiekurs.

Sista spiken i kistan för konvertibellånsavtalet

Efter återbetalningen finns det inte längre några utestående konvertibellån kvar och Cereno Scientific är helt kvitt sitt avtal med EHGOSF. Finansieringsformen har kommit att kallas dödsspiralfinansiering (Death Spiral Financing) givet dess urholkande effekt på bolagens aktiekurs som uppstår då finansiären ofta dumpar de konverterade aktierna på marknaden vilket pressar aktiekursen.
För Cereno Scientifics del har marknaden reagerat positivt på avvecklingen av finansieringsavtalet och kursen har stigit drygt 60 procent sedan bolaget offentliggjorde sina intentioner. Detta trots att fonden under perioden sålt av stora delar av sitt befintliga aktieinnehav i bolaget.

Blickar framåt mot kommande milstolpar

När bolaget avbröt finansieringsavtalet motiverades det med att man står stärkt av de positiva milstolpar som man uppnått under 2018 och att man erhållit tillräcklig kapital för att kunna planera för ett bättre alternativ för att tillgodose kapitalbehovet för de milstolpar som står på tur framöver. Att man nu slagit sig helt fri från EHGOSF tillåter Cereno Scientific att fokusera framåt.
En högst aktuell fråga för bolagsledningen lär därmed vara hur man ska lösa finansieringen av den fortsatta utvecklingen av huvudkandidaten CS1 som ångar på mot klinisk fas II likväl som den nyförvärvade kandidaten EB014. Frågan blir inte mindre aktuell av att Cereno Scientific nu står inför en återbetalning om nästan 5,5 Mkr och dessutom har stärkt sin vetenskapliga grogrund genom inrättandet av en Scientific Advisory Board som ska driva på utvecklingen ytterligare.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev