Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 18 oktober

Nyhetssvepet tisdag 18 oktober

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet tisdag 18 oktober

18 oktober, 2022

Det senaste från BioStock

» BioStock Investor Pitch: Stayble Therapeutics
» Svante Pääbo tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin
» BrainCools vd om FDA-godkännandet för Cooral
» BrainCools trombektomi-data presenterade på NeuroRad 2022
» Klaria inleder tredje samarbete med läkemedelsbolag och utvecklar sin affärsmodell 

Läs BioStocks nyhetsbrev för v.41 här.


Idag sändes BioStock Investor Pitch med Stayble Therapeutics, se sändningen i efterhand via bannern nedan.

Stayble BioStock Investor Pitch

 

 

 

 

 

 


Förmiddagens nyheter

Mendus säkrar tillverkning av DCP-001 för potentiellt registreringsgrundande studier och kommersialisering. Läs mer.

Cereno Scientific breddar patentskydd för CS1 genom sin andra patentfamilj. Läs mer.

Ultimovacs tillkännager nya UV1-data som visar förbättrad effektivitet. Läs mer.

AlzeCure får nytt abstract accepterat om ACD856:s potentiella sjukdomsmodifierande effekter mot Alzheimers. Läs mer.

Novavax kombinerade COVID-19- och influensavaccin framkallade antikropps- och T-cellsrespons mot SARS-CoV-2 och homologa och heterologa influensastammar. Läs mer.

Biovica International beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 148 Mkr. Läs mer. Bolaget kallar samtidigt till en extra bolagsstämma. Läs mer.

Aptahem publicerar nyhetsbrev för oktober 2022. Läs mer.

Lundbeck meddelar att en ny studie som presenterades vid ECPN 2022 visar att vortioxetin förbättrar depressiva symtom och kognitiv funktion. Läs mer.

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 1 i S2Medical är idag den 18 oktober 2022. Läs mer.

Elekta vinner majoriteten av en italiensk offentlig upphandling av avancerad cancervård. Läs mer.

Inhalation Research Services får reviderad order med ökad betalning från amerikanskt läkemedelsföretag. Läs mer.

Lumitos testkör scanner med den slutliga produktdesignen. Läs mer.

LIDDS deltar vid partneringkonferenser i höst. Läs mer.

Faron Pharmaceuticals presenterar resultat vid kongressen Society for Melanoma Research. Läs mer.


Förändringar i eget kapital och antal röster:

Nexstim  Novo Nordisk  Össur

Inbjudan till rapportpresentationer:

Probi  Vitrolife

Kommunikéer:

ScandiDos

Valberedning inför bolagsstämma:

BioArctic  Orexo  Spermosens

Rapporter:

Phase Holographic Imaging 


Nyheter sedan måndag lunch

Clinical Laserthermia Systems erhöll order på 5,5 Mkr från ClearPoint Neuro. Läs mer.

WntResearch har påbörjat en uppdatering av NeoFox studieplan efter att tidigare observationer bekräftats och utökats i en uppdaterad analys. Läs mer.

Stayble Therapeutics meddelade att de har fortsatt god följsamhet i fas IIb-studien. Läs mer.

Styrelseledamöter och vd har nyttjat IPO-optioner för att teckna nya aktier i Brain+ för 0,5 miljoner DKK. Läs mer.

Dicot har skickat in ny patentansökan. Läs mer.

ObsteCare ingick LOI om omvänt förvärv som föreslås ersätta likvidation. Läs mer.

Xspray Pharma har genomfört en riktad emission som tillför bolaget 100 Mkr. Läs mer.

AcuCort meddelade att deras godkända läkemedel byter namn till Zeqmelit. Läs mer.

Alvotechs partner lämnade in ansökan om marknadsföringsgodkännande för första biosimilar-kandidat i Japan. Läs mer.

Hållbart antikroppssvar rapporterades för ExpreS2ion Biotechnologies ABNCoV2 COVID-19-vaccinet sex månader efter vaccination i den kliniska fas II-studien. Läs mer.

Integrum erhöll ISO 13485-certifiering. Läs mer

Orion Group presenterade förändringar i styrelsen. Läs mer.

Styrelseledamoten Bengt Göran Svensson avgick från sin plats i Lumitos styrelse. Läs mer.

Hälsomedicinskt Center och Empowered Health har ingått samarbete för att utveckla patient-appen HMC Rehab. Läs mer.


Förmiddagens kursutveckling

Vinnare: ObsteCare 323%, RhoVac 13,6%, WntResearch 13,3% Fluicell 12,6%, Idogen 11,8%

Förlorare: Biovica International -31,9%, Ortivus -9,8%, Pharmiva -9,7%, Glycorex Transplantation -8.7%, S2Medical -8,4%

Index: OMXS30 1 936 1,46%, Hälsovård 0,81%


Mer från BioStock

» Nytt fokus för BioNTech bortom covid 19
» Nobelpriset till klickkemi
» Neola Medicals teknologi uppmärksammad i ansedda Pediatric Research
» Cyxone om fas IIb-studien
» Umeå Biotech Incubator ser möjligheter i en svårare marknad

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev