Home Nyheter Cereno bygger momentum för större kliniska milstolpar

Cereno bygger momentum för större kliniska milstolpar

CLS_ny fransk studie

Cereno bygger momentum för större kliniska milstolpar

19 maj, 2023

Cereno Scientific har meddelat tydliga framsteg i sin kliniska fas II-studie med den ledande läkemedelskandidaten CS1. Studien, som inkluderar patienter med pulmonell arteriell hypertension, är en del av Cerenos ambition att utveckla nya och bättre behandlingar för vanliga och sällsynta hjärt-kärlsjukdomar. För att förverkliga sin vision tar bolaget nu in cirka 110 Mkr i en företrädesemission.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på cerenoscientific.com den 5 maj 2023.

Kardiovaskulära sjukdomar är den främsta dödsorsaken globalt och dödar nästan dubbelt så många människor som cancer. Termen inkluderar alla sjukdomar som involverar hjärtat och/ eller blodkärlen. En majoritet av komplikationerna i samband med hjärt-kärlsjukdom orsakas av blodproppar. Bland andra allvarliga komplikationer kan dessa blockeringar i blodkärlen leda till hjärtinfarkt, sekundär hjärtsvikt, hjärtarytmier, stroke.

Cereno Scientifics mål är att utveckla innovativa behandlingar med syftet att förlänga livet och förbättra livskvalitén för människor som lider av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Bolagets ledande läkemedelskandidat CS1 uppmärksammades av FDA 2020 när den beviljades särläkemedelsstatus för behandling av den sällsynta hjärt-kärlsjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).

CS1 visade flera tecken på effekt i Prekliniska PAH-modeller, bland annat pulmonell tryckreduktion, “reverse-remodeling”, antifibrotiska, antiinflammatoriska samt antitrombotiska egenskaper. Beslutet från FDA var ett tecken på att de amerikanska tillsynsmyndigheterna hyser en stark tilltro till att läkemedelskandidaten har potential att ge betydande fördelar för PAH-patienter.

Dr Raymond Benza, en global PAH key opinion leader och huvudprövare för fas II-studien, är också övertygad om CS1s potential:

“CS1 has to definitely be tested in PAH – it could be game-changing for patients.”

Fas II-studie med CS1

Sedan FDA:s beslut har CS1 nått fas II klinisk utveckling. Studien drivs i samarbete med det globala hälsovårdsbolaget Abbott, som tillhandahåller sin CardioMEMS HF System-teknik för dagliga lungtrycksmätningar under studieperioden.

Trots en initial försening i patientrekryteringen, orsakad av pandemin, fortskrider fas II-studien nu stadigt. I februari rapporterade Cereno att samtliga nio utvalda studiekliniker i USA hade aktiverats. Sedan dess har pre-screeningprocessen påbörjats i alla centra och därmed identifierat flera lämpliga patienter för rekrytering till studien.

Nyligen meddelade Cereno att 16 patienter har inkluderats, varav nio har fått implantation med Abbots CardioMEMS HF-system. Fem patienter har randomiserats och genomgår aktiv behandling, medan två patienter har slutfört studien.

I en färsk intervju med BioStock berättade Cerenos vd Sten R Sörensen att rekryteringen av de 30 PAH-patienter som ska ingå i studien fortlöper enligt plan. Vidare väntas fas II-studiens top-line-resultat i slutet av året, vilket för Cereno närmare att potentiellt kunna erbjuda PAH-patienter en ny sjukdomsmodifierande behandling.

Cerenos CMO Björn Dahlöf gladde sig åt den aktiva rekryteringsprocessen:

“Jag är mycket nöjd över att se kontinuerliga framsteg i Fas II-studien med CS1 i PAH. Jag ser fram emot att följa framstegen med fler och fler patienter som slutför vart och ett av de olika stegen mot genomförandet av studien och den följande analysen av studieresultaten”

Kapitalanskaffning för fortsatt avancemang

De senaste milstolparna som uppnåtts med CS1 är tecken på betydande framsteg för Cereno som har ambitionen att utveckla nya och bättre behandlingar för hjärt-kärlsjukdomar.

För att fortsätta i samma snabba utvecklingstakt med CS1 och nå nya viktiga milstolpar, har bolaget som mål att säkra ytterligare kapital. Bolaget siktar nu på att ta in cirka 110 miljoner kronor före transaktionskostnader genom en företrädesemission.

Se vd Sten R. Sörensen och CMO Björn Dahlöf, i en intervju om företrädesemissionen här.

Se Sten R. Sörensen presentera bolaget här.

Erbjudandet i sammandrag

Cereno Scientific genomför just nu en företrädesemission om maximalt cirka 110 MSEK. Emissionen genomförs med syftet att:

  • Slutföra den pågående kliniska Fas II-studien med CS1 i den sällsynta sjukdomen PAH, cirka 50 procent.
  • Slutföra den prekliniska utvecklingen och de förberedelse aktiviteter som behövs för att kunna skicka in en ansökan om att få initiera en klinisk Fas I-studie med läkemedelskandidaten CS014, cirka 25 procent.
  • Fortsätta det prekliniska utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten CS585, cirka 25 procent.

Villkor för företrädesemissionen

Totalt antal units Erbjudandet består av en nyemission om maximalt 68 757 422 units
En unit En (1) unit består av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO3
Teckningskurs 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,80 SEK per aktie
Emissionsbelopp Cirka 110 MSEK
Teckningsperiod 8 maj – 24 maj 2023
Utspädning Ca 50 procent

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev