Coegin Pharma ansöker om klinisk studiestart

Det råder stor efterfrågan på innovativa behandlingar mot den pre-cancerösa hudsjukdomen aktinisk keratos. Nordiska Coegin Pharma utvecklar ett läkemedel som inriktar sig på enzytmet cPLA₂α, som förknippas med ... LÄS MER!

Coegin Pharma utökar satsningen

Coegin Pharma, som utvecklar en ny metod för cancerbehandling, har haft en intensiv period sedan introduktionen på NGM Nordic SME i höstas. Nu har bolaget utformat en strategisk plan för att tillvarata den bred... LÄS MER!