Home Intervjuer Coegin Pharma siktar högt under 2022

Coegin Pharma siktar högt under 2022

Gabather approaching initial target engagement study results

Coegin Pharma siktar högt under 2022

18 januari, 2022

Under 2021 nådde Coegin Pharma en viktig milstolpe genom initieringen av en kombinerad klinisk fas I/II-studie med AVX001 i patienter med aktinisk keratos. Dessutom utökade bolaget sin pipeline till att omfatta cancerindikationer och kronisk njursjukdom. BioStock kontaktade Coegins vd Tore Duvold för att få hans syn på det gångna året och målen för 2022.

Under 2021 transformerades det nordiska bioteknikbolaget Coegin Pharma från en väletablerad RoU-organisation med fokus på ett potentiellt nytt cancermål och kroniska njursjukdomar, till ett kliniskt bolag med flera lovande projekt i pipeline.

Viktiga utvecklingssteg

Målet som Coegin hittade under åren av forskning ledd av Berit Johansen vid NTNU (Norges tekniska universitet), är enzymer av familjen cPLA₂α, en grupp proinflammatoriska enzymer som visade sig vara starkt involverade vid kronisk inflammation. Professor Johansens team insåg att målet cPLA₂α kunde bli en potentiell behandlingsstrategi inom onkologi eftersom inflammatoriskt drivna tumörer överuttrycker denna målmolekyl. Tack vare denna potential fokuserar Coegin idag på leukemi, hudcancer och aktinisk keratos (AK), ett precanceröst tillstånd i huden.

Efter en börsnotering på NGM Nordic SME i slutet av 2020, tog Coegins huvudkandidat, AVX001, under 2021 flera viktiga steg mot klinik för behandling av AK. Coegin satte först ihop ett starkt team med omfattande entreprenörserfarenhet inom life science-sektorn, inklusive Tore Duvold som vd. Därefter inledde bolaget ett samarbete med CRO:n Studies&Me – den första virtuella CRO i Europa – för att hjälpa till att planera den kliniska prövningen. Läs mer om samarbetet och fördelarna med ett decentraliserat förhållningssätt till kliniska prövningar här.

FAS I/II i aktinisk keratos

I oktober fick Coegin grönt ljus från de danska myndigheterna att inleda en kombinerad fas I/II-studie med AVX001 kallad COAKS (Copenhagen Actinic Keratosis Study). Rättegången genomförs på Bispebjerg Hospital av huvudutredaren professor Merete Hædersdal, som besvarade några frågor om studien och den övergripande kliniskautvecklingen av AVX001 i en tidigare BioStock-intervju. Bolaget förväntar sig att COAKS kommer att presentera top-lineresultat mot slutet av första kvartalet 2022.

COAKS har sedan dess initierats och patientrekryteringen har slutförts på endast 7 veckor. Detta markerar ett mycketviktigt steg i bolagets resa mot att eventuellt kunna erbjuda en ny behandling för patienter som lider av det pre-cancerösa tillståndet AK.

Expansion till nya indikationer

COAK-studien utgör också ett viktigt steg för att hitta sätt att expandera till andra cancerindikationer där enzymet cPLA₂α spelar en central roll. Faktum är att Coegin redan planerar en uppföljande IIa-studie med AVX001 ibasalcellscancer, beroende på resultaten från COAKS.

Dessutom har bolaget valt en lovande ny läkemedelskandidat, AVX420, för behandling av leukemi och potentiellt andra cancerformer. Den prekliniska utvecklingen av AVX420 har redan påbörjats, med start i en formulerings- och produktionsprocess. GLP toxikologiska studier planeras starta i mitten av 2022.

»We will be ramping up for the next clinical trials with AVX001 in basal cell carcinoma given positive outcome of the COAK-study. We will also be very focused on the preclinical development of AVX420 for leukaemia where we believe we can develop a very valuable new treatment based on our promising in vitro findings in human cells and in vivo effect studies. We will also intensify our focus on chronic kidney disease and diabetes complications where we now have complimented our capabilities by the absorption of Follicum.« — Tore Duvold, vd Coegin Pharma

Samtidigt har Coegin börjat fokusera på att utveckla behandlingar för kronisk njursjukdom, en vanlig komplikation hosdiabetespatienter. Utvecklingen av AVX420 kommer också att vara central för detta ändamål. I slutet av 2021 inledde Coegin dessutom en fusion med Follicum, ett bioteknikbolag med huvudkontor i Lund. Follicum tillför en gedigen kompetens inom diabetesforskning och sammanslagningen förväntas stärka Coegins ambitioner inom området.

Vd kommentarer

Sammantaget har 2021 varit ett händelserikt år för Coegin Pharma då FoU-upptäckterna lade grunden för den kliniska utvecklingen. Dessutom har bolaget byggt en stark grund för att kunna växa ytterligare och expandera till nya indikationer.

BioStock vände sig till Coegins vd Tore Duvold för att få hans synpunkter på 2021 och höra vad som står på agendan för i år.

Tore Duvold, in your opinion, what did 2021 mean for Coegin Pharma and its journey towards the company vision?

– First of all, it was the year we became a clinical stage company and proved that we very efficiently went into a new indication and had all patients in treatment in December. To have clinical results from a phase I/II trial in approximately one year is quite satisfactory. Perhaps less visible, but equally important, is that we have qualified our drug candidate AVX420 for leukaemia and chronic kidney diseases and started the preclinical development. The absorption of Follicum also means that we have acquired new assets and competencies that make us able to increase our efforts in diabetes complications.

Would you say that the company was able to meet the expectations it had set at the beginning of 2021?

– Absolutely, I would even say we have exceeded our expectations. Remember that so many things can go wrong in drug development and many of those are outside your full control. Of course, we have had challenges, but we have been able to solve them. One example was the general delays we saw in the ethics committee due to the pandemic. We solved this by increasing the pace of the patient recruitment and succeeded thanks to the social media campaigns and digital screening.

Tore Duvold, vd Coegin Pharma
Tore Duvold, vd Coegin Pharma

As leader of the company, what will be your top priorities in 2022?

– We will be ramping up for the next clinical trials with AVX001 in basal cell carcinoma given positive outcome of the COAK-study. We will also be very focused on the preclinical development of AVX420 for leukaemia where we believe we can develop a very valuable new treatment based on our promising in vitro findings in human cells and in vivo effect studies. We will also intensify our focus on chronic kidney disease and diabetes complications where we now have complimented our capabilities by the absorption of Follicum.

If you could see one year into the future, what will be the top story at Coegin pharma?

– It is hard to predict, especially about the future. But ideally, we would by then have seen good effect in AK patients, started a clinical trial in basal cell carcinoma and a leukaemia project approaching the clinic. I also hope we by then will have a clear development track within diabetes complications including chronic kidney disease. I think it is important to notice that we now have several value-adding projects on going, and I think it is likely that we will expand further.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev