Home Nyheter Coegin Pharma – värdebyggande och riskreducering under 2021 

Coegin Pharma – värdebyggande och riskreducering under 2021 

Coegin Pharma – värdebyggande och riskreducering under 2021 

7 maj, 2021

Med årsredovisningen för 2020 sätter Coegin Pharma sitt huvudmål att utveckla ett bättre behandlingsalternativ för cancer- och precancerösa indikationer som aktinisk keratos i perspektiv. Med detta mål i åtanke kommer bolaget att fokusera på att bygga värde och minska risken för sina aktieägare under 2021.

Det nordiska bioteknikbolaget Coegin Pharma möter behovet av nya cancerterapier genom att erbjuda ett nytt tillvägagångssätt för behandling genom inhibering av ett nytt kliniskt validerat mål, cPLA2α-enzymet, som spelar en nyckelroll vid cancer, inflammation och fibros.

Bolaget redogjorde för sina främsta prestationer under 2020 och hittills under 2021 i den nyligen släppta årsredovisningen. Dessa inkluderar att ha etablerat ett samarbete med den virtuella kliniska forskningsorganisationen (CRO) Studies & Me och Bispebjerg Hospital i Köpenhamn gällande en kombinerad klinisk fas I/II-studie i den precancerösa hudsjukdomen aktinisk keratos (AK) med kandidaten AVX001.

Läs mer om Coegins arbete inom AK här.

Samarbete med virtuell CRO

Samarbetet med Studies & Me är en viktig milstolpe för Coegin Pharma. Det danska bolaget är den första virtuella CRO:n i Europa, och sedan grundandet 2016 har Studies & Me utforskat, testat och validerat nya metoder för att genomföra smartare, snabbare och mer tillgängliga kliniska prövningar genom att utnyttja den hittills outnyttjade potentialen hos nya teknologier och de ständigt växande volymerna av digitala data inom klinisk utveckling.

Syftet med samarbetet är att tillsammans digitalisera den kliniska AK-studien och göra den patientfokuserad genom att övervaka patienternas sjukdom hemifrån via digitala hjälpmedel i form av en app som är särskilt utvecklad för studien. Att studien är digitalt tillgänglig innebär att patienter inte behöver gå till kliniken för fysiska undersökningar lika ofta som i traditionella studier. Detta gör det lättare att hitta tid för studien i en hektisk vardag och samtidigt kunna bidra till forskning och utveckling av en ny behandling, trots de begränsningar som covid-19 innebär.

För en djupdykning i samarbetet mellan Coegin och Studies&Me läs BioStocks intervju med Tore Duvold, vd för Coegin Pharma, och John Zibert, vd för Studies&Me.

Vad som väntar under 2021

Coegin planerar redan en uppföljande fas IIa-studie med AVX001 i basalcellscancer. Dessutom har Coegin Pharma i år meddelat att man kommer att bredda sin utvecklingsportfölj baserat på användning av cPLA2α inom möjliga indikationer i leukemi och trippel-negativ bröstcancer, liksom kronisk njursjukdom. Detta innebär att man kommer att bilda två spinout-bolag, där det ena ska fokusera på systemiska behandlingar för cancer, medan det andra dotterbolaget kommer att fokusera på kronisk njursjukdom.

För att täcka bolagets kapitalbehov i samband med bildandet av dotterbolagen och  genomförandet av den kommande studien av basalcellscancer genomförde Coegin Pharma i mars 2021 två kapitalanskaffningar i form av en företrädesemission och en riktad nyemission på totalt 31,4 Mkr. Företrädesemissionen fulltecknades och inbringade cirka 16,4 Mkr medan den riktade nyemissionen till det holländska investeringsbolaget Nyenburgh Holding (NYIP) –  ett bolag specialiserat på bioteknik och läkemedelsbolag i Europa – tillförde Coegin cirka 15 Mkr.

Mycket att se fram emot

Coegin Pharmas vd Tore Duvold berättade för BioStock om hur han ser på bolagets nästa steg:

»We are excited about the upcoming clinical trial in actinic keratosis with our drug candidate AVX001 which holds the potential to become a great benefit for millions of people suffering from this undertreated pre-cancerous condition. The digital approach to the trial is clearly patient centric, faster and will allow improved monitoring of the patients. We look forward to expand our portfolio in the cancer and kidney fields and thereby build value for patients and shareholders«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev