Home Nyheter Coegin Pharma närmar sig tillväxt

Coegin Pharma närmar sig tillväxt

Coegin Pharma takes key steps for growth during Q3

Coegin Pharma närmar sig tillväxt

30 november, 2021

Kvartal tre var en aktiv period för Coegin Pharma och deras arbete med att ta sig an ett stort omättat medicinskt behov inom cancer och kroniska inflammatoriska sjukdomar. I bolagets rapport för perioden lyfts starten av COAK-studien med AVX001-gel i aktinisk keratos, samgåendet med svenska Follicum och framtagningen av en ny läkemedelskandidat inom leukemi och potentiellt andra cancerformer.

Tack var de upptäckter som professor Berit Johansen vid NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet) gjorde, som visar manipulation av enzymfamiljen cPLA₂α kan ge antiinflammatoriska effekter, är det nordiska biofarmabolaget Coegin Pharma på väg att utveckla nya behandlingar mot cancer och kroniska inflammatoriska sjukdomar. Nyligen publicerades bolagets rapport för det tredje kvartalet, vari det framgår att Coegin under perioden har tagit flera steg mot målet.

COAK-studien har inletts

Under det tredje kvartalet inledde Coegin fas I/II-studien COAK (Copenhagen Acitinic Keratosis). Som namnet antyder kommer studien att genomföras vid Bispebjergs sjukhus i Köpenhamn och den ska utvärdera bolagets ledande kandidat AVX001 i aktinisk keratos (AK). Patientrekryteringen är redan klar och mer än en tredjedel av patienterna har påbörjat sin behandling.

AK är ett pre-canceröst tillstånd i huden som utvecklas efter lång exponering av skadlig UV-strålning från solen. Hudskadorna som uppkommer är ett tecken på kronisk inflammation som, om den lämnas obehandlad, kan utvecklas till allvarligare sjukdomar, exempelvis skivepitelcancer (SCC) – en livshotande form av hudcancer. Läs mer om den låga medvetenheten om AK och utmaningarna kring behandlingen av sjukdomen här.

COAK-studien leds av professor Merete Hædersdal och Coegin förväntar sig en första resultatavläsning framåt slutet av första kvartalet 2022.

Viktig pusselbit för COAK-studien

En viktig aspekt av studien är Coegins samarbete med CROn Studies&Me – den första virtuella CROn i Europa. Genom partnerskapet kommer COAK-studien att genomföras med hjälp av ett decentraliserat tillvägagångssätt som bygger på digitala verktyg som är utformade för att sätta patienterna i centrum. Patienterna kommer att få vägledning och stöd, och tanken är att de ska kunna rapportera in till sjukhuset hemifrån, vilket minskar behovet av fysiska sjukhusbesök.

Läs mer om samarbetet i BioStocks intervju med nåde Coegin Pharmas vd Tore Duvold och Studies&Mes vd John Zibert.

Ny kandidat på gång

Eftersom Coegins behandlingsstrategi fokuserar på enzymet cPLA₂α kan bolagets läkemedelskandidater användas mot ett brett spektrum av cancerformer och kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolagets behandlingspotential beskrevs även i kvartalsrapporten där Duvold tog tillfället i akt att påminna aktieägarna om planerna att inleda ett kliniskt program för AVX001 även inom basalcellscancer under 2022, beroende på resultaten från COAK-studien.

Dessutom har bolaget valt en ny läkemedelskandidat – AVX420 – för behandling av leukemi och potentiell andra cancerformer. Det prekliniska arbetet har redan inletts där man initialt fokuserar på att ta fram en intravenös formulering av AVX420 samt förbättra produktionsmetoden. Bolaget planerar även att inleda GLP-toxikologiska studier i början av 2022, vilket är ett krav för att i ett senare skede kunna inleda kliniska studier i människa.

Parallellt utvecklar bolaget AVX420 även för kroniska njursjukdomar. Coegin har prekliniska bevis för att kandidaten kan fungera som en behandling av denna sjukdomsgrupp som är vanliga hos diabetespatienter.

Fusion med Follicum

På tal om diabetes så var en annan höjdpunkt från rapporten den nyligen godkända fusionen med Follicum, ett bioteknikbolag baserat i Lund. Follicum tillför en gedigen kompetens inom diabetesforskning och sammanslagningen förväntas stärka Coegins arbete inom området.

Fusionen väntas blir slutgiltigt genomförd under Q1 2022, för mer information, läs här.

Viktiga steg för Coegin

Sammantaget var Q3 ett händelserikt kvartal för Coegin Pharma. Rapporten visar ett bolag som går framåt i sitt kliniska utvecklingsarbete, stärker sin pipeline med nya kandidater och projekt, samtidigt som man utökar sitt team. Samtliga steg är avgörande för att bolaget ska nå målet om att ta fram nya behandlingar för patienter som drabbats av cancer och kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev