Home Nyheter Eliceras potential inom cancerterapi publicerad i Nature Communications

Eliceras potential inom cancerterapi publicerad i Nature Communications

Elicera_NatureCommunications

Eliceras potential inom cancerterapi publicerad i Nature Communications

15 augusti, 2023

Elicera Therapeutics använder CAR T-celler som grund för två av sina fyra immunterapiprogram för cancer. ELC-401-programmet adresserar utmaningar vid behandling av solida tumörer, specifikt glioblastom där mikromiljön är extremt fientlig för immunterapier. Genom en nyligen publicerad artikel i Nature Communications belyser Elicera potentialen hos CAR T-konstruktionen som används i ELC-401.

Elicera Therapeutics har positionerat sig som en framstående aktör inom cancerbehandling genom sina pågående innovations- och forskningsinsatser. Bolagets strategi baseras på användningen av onkolytiska virus och CAR T-celler som är beväpnade med immunaktiverande egenskaper genom bolagets iTANK-plattform (Immunotherapies Activated with NAP for efficient Killing). Läs mer om Eliceras plattform och dess potential utanför blodcancer här.

Fokus på CAR T-konstruktionen och tillverkningsprecision

CAR T-cellterapier fungerar genom en genetisk modifiering av T-celler, en typ av immunceller, som gör att de producerar en chimär antigenreceptor (CAR) på sin yta. CAR-molekylerna gör att T-cellerna känner igen och attackerar cancerceller. CAR T-teknologin är relativt ny och i dagsläget finns totalt sex FDA-godkända CAR T-cellsbehandlingar. Samtliga riktar sig mot blodtumörer – ingen av dem riktar sig mot solida tumörer. Detta beror främst på den fientliga mikromiljön hos solida tumörer som gör det extremt utmanande för CAR-molekyler att rikta in sig på specifika tumörantigener.

Det finns dock potential för Eliceras CAR T-konstruktion i ELC-401-programmet, vilket beskrivs i en publikation i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Communications. Artikeln har titeln “Complementarity-determining region clustering may cause CAR-T cell dysfunction” och beskriver hur CAR-molekylen binder till måltavlan IL13Ra2 receptorn. Enligt artikeln ger CAR T-konstruktionen T-cellerna förmågan att navigera i den komplexa tumörmikromiljön och den antigena mångfalden vid glioblastombehandling. Detta utgör ett stort framsteg i utvecklingen av nya terapeutiska metoder för cancer.

IL13Ra2-receptorn överuttrycks i cirka 75 procent av alla glioblastom, men också i ett antal andra solida tumörer såsom tjocktarmscancer, bukspottkörtelcancer, äggstockscancer och melanom, vilket gör att potentialen för Eliceras terapi är betydande.

Artikeln lyfter också den noggranna screeningen under tillverkningsprocessen av Eliceras CAR-molekyler. Detta precisa tillvägagångssätt skapar CAR T-celler som kan ha långvarig verkan mot tumörceller under längre perioder. Detta är av största vikt, särskilt för att förhindra återfall – en återkommande utmaning för CAR T-cellterapier.

Perspektiv från professor Essand och framtida implikationer

Professor Magnus Essand, Chief Scientific Officer på Elicera, kommenterar i ett pressmeddelande: ”Vi är mycket nöjda att vi kunnat publicera arbetet i Nature Communications vilket är en mycket respekterad och bred tidskrift som når ut till hela det vetenskapliga samhället”. Hans kommentarer sammanfattar vikten av Eliceras arbete och dess positiva konsekvenser för hela det vetenskapliga landskapet.

Sammantaget är publikationen en form av validering av Elicera Therapeutics innovativa kraft inom cancerterapi. Nyligen har bolaget även fått ett viktigt EU-patentgodkännande avseende Eliceras iTANK-plattform. Dessa milstolpar förväntas skapa ett intresse bland såväl forskare som investerare.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev