Home Intervjuer FDA:s CAR T-utredning påverkar inte Elicera

FDA:s CAR T-utredning påverkar inte Elicera

FDA CAR T investigation does not affect Elicera

FDA:s CAR T-utredning påverkar inte Elicera

21 december, 2023

Just nu undersöker FDA säkerhetsrisker hos patienter som får CAR T-cellsimmunterapier efter rapporter om T-cellsmaligniteter, inklusive CAR-positivt lymfom. Alla sex godkända CAR T-läkemedel sätts under ökad granskning av de amerikanska tillsynsmyndigheterna. Vi pratade med Jamal El-Mosleh, vd för cell- och genterapibolaget Elicera Therapeutics, om hur detta kan påverka CAR T-utvecklare som Elicera.

Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) meddelade förra veckan att de undersöker rapporter om sekundär cancer hos patienter som har fått CAR T-cellsterapi. Denna typ av immunterapi har revolutionerat onkologiområdet det senaste decenniet. Behandlingen omprogrammerar patientens T-celler, en viktig del av immunförsvaret, till att känna igen och attackera cancerceller.

Sedan 2017 har sex CAR T-läkemedel har godkänts av FDA: Abecma, Breyanzi, Carvykti, Kymriah, Tecartus och Yescarta. Dessa har främst använts för att behandla blodcancer, såsom leukemi, lymfom och myelom, och hittills har de varit ganska framgångsrika. Läkare har rapporterat dramatiska förbättringar hos patienter, och till och med fall där man botat patienter, som inte svarade bra på mer traditionella behandlingar, såsom kemoterapi, strålning och kirurgi.

Läs mer om CAR T-terapier här.

FDA undersöker “allvarlig risk” med CAR T-terapier

Den 28 november meddelade dock FDA att man undersöker en “allvarlig risk” för patienter att utveckla nya cancerformer efter behandling med dessa terapier. Enligt FDA är granskningen baserad på rapporter om T-cellsmaligniteter, inklusive CAR-positivt lymfom, hos patienter som fått behandling med BCMA- eller CD19-riktade CAR T-cellsimmunterapier.

Även om vissa av de aktuella patienterna har behövt läggas in på sjukhus eller till och med avlidit, säger myndigheten själv att de övergripande fördelarna med dessa produkter  kan väga upp de potentiella riskerna.

Påverkas CAR T-utvecklare?

I Sverige är Elicera Therapeutics det enda bolag som arbetar med CAR T-teknologin. Cell- och genterapibolaget har två CAR T-projekt i sin pipeline, ELC-301 och ELC-401. Ingen av dessa har samma mål som de CAR T-behandlingar som för närvarande finns på marknaden.

ELC-301 går in i klinik tidigt 2024 för behandling av B-cellslymfom och riktar sig mot CD20. Parallellt pågår preklinisk utveckling av ELC-401 som riktar in sig på IL13Ra2-receptorn för behandling av glioblastom, en solid tumör.

Eliceras aktiekurs har inte påverkats av FDA:s besked. Faktum är att sedan slutet av september har aktiekursen stigit med 100 procent.

En kommentar från Eliceras vd

För att bättre förstå effekterna av FDA:s ökade granskning av de idag kommersialiserade CAR T-terapierna pratade BioStock med Eliceras vd Jamal El-Mosleh.

Jamal, FDA har erhållit rapporter om ny cancer som härrör från marknadsförda CAR T-cellsbehandlingar. Var det känt att detta kunde vara ett potentiellt problem?

– Ja, risken för T-cellsmaligniteter har varit känd. Vi måste komma ihåg att patienter som är berättigade till godkända CAR T-behandlingar är i mycket dåligt skick, saknar andra behandlingsalternativ och faktiskt har en relativt god chans att bli botade. FDA har också kommit fram till att fördelarna med CAR T-cellsterapier hittills fortsätter att uppväga de potentiella riskerna. Det kan också vara värt att nämna att den rapporterade risken för sekundär cancer är 2-5 procent för patienter som behandlas med kemoterapi, vilket liknar vad som har setts hos patienter som behandlats med genmodifierade celler såsom CAR T-celler. Vi måste dock noga övervaka dessa patienter för att se vad som händer.

Jamal El Mosleh, vd Elicera Therapeutics
Jamal El Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Vad kan vara orsaken till problemet?

– Det har föreslagits att då CAR-genen sätts in slumpvis i T-cellsgenomet, kan detta störa genuttrycket, eller genomstabiliteten, vilket i sin tur kan leda till utveckling av cancer.

Behöver CAR T-utvecklare revidera sina utvecklingsstrategier på grund av detta?

– Nej, det tror vi inte. Jag menar, vi måste naturligtvis se resultatet av FDA:s utredning först, men personligen förväntar jag mig inte att CAR T-utvecklare ska behöva ändra sina utvecklingsstrategier. Vi kommer att följa patienter efter CAR-T-behandling i minst 15 år för att följa upp eventuella sekundära maligniteter.

Hur skiljer sig Eliceras kandidater från de som finns på marknaden idag?

– Eliceras kandidater differentieras genom vår iTANK-plattform, en universell CAR T-armeringsteknologi som framkallar ett parallellt immunsvar mot flera måltavlor på tumörceller och motverkar den immunhämmande tumörmikromiljön i solida tumörer. Vår kommande kliniska studie, CARMA, i B-cellslymfom kommer att göras med en iTANK-beväpnad CAR T-cellsterapi riktad mot CD20, till skillnad från CD19 som de andra tre godkända CAR T-terapierna riktar sig mot. Eftersom 50 procent av patienterna förväntas få återfall och förlora målantigenet tror vi att ELC-301 har en god chans att möta detta ouppfyllda medicinska behov.

Oroar den skärpta granskningen från FDA Elicera alls?

– Vid det här laget, inte alls.

Avslutningsvis, vad förklarar Eliceras uppgång på börsen sedan september?

– Elicera noterades ganska nyligen och jag tror att bolaget fortfarande är relativt okänt i investeringskretsar. Vi har lagt mycket tid och resurser på att “marknadsföra” Elicera och jag tror att vår växande bas av aktieägare har återspeglats i aktiekursen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev