Home Nyheter Elicera Therapeutics säkrar viktigt EU-patent

Elicera Therapeutics säkrar viktigt EU-patent

Elicera_EU_patent

Elicera Therapeutics säkrar viktigt EU-patent

13 juli, 2023

Det europeiska patentverket avser att godkänna Eliceras patentansökan rörande användningen av bolagets iTANK-teknologi i CAR T-cellsterapier. För BioStock berättar bolagets vd Jamal El-Mosleh att patentet är ett viktigt steg framåt i den pågående kommersialiseringsprocessen.

En potentiellt kraftfull intäktsmotor för det Göteborgsbaserade immunonkologibolaget Elicera Therapeutics är dess egenutvecklade plattsformsteknologi iTANK (Immunotherapies Activated with NAP for efficient Killing). Med hjälp av iTANK har Elicera tagit fram tre av sina fyra läkemedelskandidater – dels de två CAR T-cellterapierna ELC-301 och ELC-401, dels det onkolytiska viruset ELC-201.

Styrkan i iTANK är att det kan beväpna CAR T-celler med immunaktiverande egenskaper för att optimera dess effekt. Detta gör den skräddarsydd för att möta tumör-antigenheterogenicitet och en fientlig tumörmikromiljö – två stora utmaningarna för nuvarande CAR T-cellsterapier vid behandling av solida tumörer.

Patentgodkännande i EU

Den 11 juli mottog Elicera ett besked (“Notice of Allowance”) från det europeiska patentverket EPO för sin patentansökan avseende användningen av iTANK-teknologin i CAR T-cellsterapier. Detta innebär att EPO avser att bevilja patentansökan efter att vissa formella steg har slutförts.

Denna bekräftelse av patenterbarheten är viktig eftersom den ger Elicera ett rättsligt skydd och ensamrätt till iTANK och dess kommersialiseringsmöjligheter fram till år 2036. I förlängningen kan det hjälpa till att locka investerare, attrahera till nya samarbeten, partnerskap, säkra licensavtal och, inte minst, generera intäkter.

Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics
Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Dessutom vittnar beskedet om bolagets förmåga att skydda sina immateriella rättigheter, vilket ökar sannolikheten för att säkra finansiering för FoU, kliniska prövningar och en ytterligare breddad pipeline. Potentiella partners och investerare är sannolikt mer benägna att stödja ett bolag med starkt IP-skydd eftersom det minskar riskerna och ökar potentialen för avkastning på investeringar.

I en kommentar till BioStock säger Jamal El-Mosleh, vd för Elicera Therapeutics:

»Jag är mycket nöjd över detta besked eftersom den stärker skyddet kring en av våra nyckeltillgångar. Vår metod att beväpna terapier med immunstimulerande egenskaper är unik eftersom den kan användas universellt för att beväpna vilken CAR T-cellsbehandling som helst. Patentet utgör därför ett viktigt steg i kommande och pågående partnerdiskussioner kring iTANK«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev