Home Intervjuer Tryck i försäljningen för Invent Medic

Tryck i försäljningen för Invent Medic

Tryck i försäljningen för Invent Medic

17 november, 2022

Lundabaserade Invent Medic har fått ordentligt med luft under vingarna när det gäller Efemia kontinensstöd och Efemia menskopp. Det står klart när bolaget rapporterar av det tredje kvartalet 2022, där man uppvisar en försäljningstillväxt på hela 160 procent samtidigt som kostnaderna fortsätter ned. BioStock kontaktade vd Anna Lindström för att få veta mer.

Invent Medics produktportfölj är utvecklad för att på olika sätt främja kvinnohälsa. Efemia kontinensstöd är framtagen för att hjälpa kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens (SUI) och Efemia menskopp är en ny patenterad menskopp utvecklad för att vara både bekväm och följsam, samtidigt som den är säker mot läckage.

Under året som gått har bolaget lagt ett stort fokus på sälj- och marknadsföringsaktiviteter och vd Anna Lindström antydde redan i våras att hon såg tecken på att det arbetet skulle ge bra resultat framåt hösten. När bolaget nu rapporterar av sitt tredje kvartal ser vi att hon hade rätt. Omsättningen för det tredje kvartalet landade på 861 000 kr, vilket innebär en ökning med cirka 160 procent jämfört med förra årets tredje kvartal. Omsättningen visar att försäljningen ökade sekventiellt med cirka 10 procent från det andra kvartalet.

”Det är extra uppmuntrande att vi lyckades slå ännu ett kvartalsrekord och behålla den positiva trenden från det andra kvartalet, då vi tidigare haft svagare försäljning just under sommarmånaderna”, skriver Anna Lindström i sitt vd-ord i Q3-rapporten.

Fortsatta framgångar för kontinensstödet

Med ett nytt kvartalsrekord har Invent Medic redan nått en omsättning som överstiger den som bolaget presterade under hela föregående året. Bakom den starka försäljningsökningen ligger kontinensstödet, där bolaget sett en tydlig ökning av antalet sålda singelförpackningar på den nordiska marknaden. I försäljningssiffrorna kan man även se att den brittiska distributören iMedicare kommit i gång med försäljningen. Avtal med iMedicare slöts i mars i år gällande Storbritannien och Irland och samarbetet sjösattes officiellt under det andra kvartalet.

Fortsätter satsningar inom vården

Även om försäljningen nu börjat ta fart ordentligt finns det fortfarande mycket jobb kvar för att se till att kontinensstödet kommer ut på marknaden ordentligt. BioStock skrev nyligen en artikel om de satsningar som görs för att säkra produktens plats på marknaden. Läs mer. Utöver marknadsföring mot slutkund pågår också aktiviteter riktade mot hälso- och sjukvården.

Bland annat jobbar bolaget tillsammans med professionen för att utveckla processen kring diagnos av SUI för att patienter ska kunna komma i kontakt med produkten tidigare, redan i primärvården.

Vänder vi blickarna mot Efemia menskopp fortgår marknadsföringsarbetet oförtrutet. I rapporten uppger Invent Medic att man framgångsrikt jobbat med betygsättningstjänster som Trustpilot och man har även fått in produkten på flera svenska online-apotek så som Apotea och Apoteket Hjärtat.

Förbättrat resultat och fokus på finansiering

Samtidigt som fokus för Invent Medic ligger på fortsatta försäljningsökningar så har bolaget under kvartalet även kunnat minska kostnaderna ytterligare. Utgifterna ligger enligt bolaget 20 procent under nivån som gällde under det andra kvartalet. Det, tillsammans med den ökade försäljningen, gör att resultatet för det tredje kvartalet landar på -2,2 Mkr, vilket kan ställas i relation till en förlust på nästan 4 Mkr för motsvarande kvartal 2021. Tittar vi på kassaflödesanalysen ser vi motsvarande situation, där det operativa kassaflödet för perioden låg på -1,8 Mkr, mot -4,5 Mkr för det tredje kvartalet 2021.

Det förbättrade resultatet och kassaflödet till trots, riktas blickarna alltmer mot kassan, som vid utgången av kvartalet låg på cirka 4,7 Mkr. Anna Lindström skriver att hon tillsammans med styrelsen jobbar aktivt med den långsiktiga finansieringen och att det arbetet löper parallellt med arbetet med den förvärvsstrategi som kommunicerades i våras och som du kan läsa mer om här.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Anna Lindström för att få veta mer om hur hon ser på utvecklingen under det tredje kvartalet och på arbetet som ligger framför bolaget.

Anna Lindström, vd Invent Medic
Anna Lindström, vd Invent Medic

Först och främst, ni presterar ert bästa kvartal hittills. Är detta ett momentum ni ser hålla i sig även framöver?

– Vi arbetar för försäljningstillväxt och det finns mycket kvar att göra och bevisa bland annat i Tyskland och Storbritannien. Vi har stora förhoppningar på de nya distributörerna som nu har kommit i gång och börjat bearbeta sina respektive marknader.

– Även i Sverige finns det mer att göra och här har vi två nya ramavtal, Region Stockholm och Region Jönköping, som vi jobbar intensivt med genom att träffa professionen och prata om Efemia och hur man förskriver produkten. Det tar tid att bearbeta marknaden och det är roligt att se hur det vi gjorde i början av året nu ger resultat.

I rapporten skriver ni att försäljningen av kontinensstödet kommit i gång ordentligt i Storbitannien. Hur ser det ut för den tyska marknaden?

– Vi har precis deltagit på inkontinenssällskapets årliga möte i Tyskland och visat upp produkten för key opinion leaders och andra viktiga aktörer på den tyska marknaden. Detta är en mycket viktig milstolpe i marknadsföringen av Efemia kontinensstöd i Tyskland. Vi fortsätter nu att jobba med att öka medvetenheten hos professionen samt att få in produkten hos fler sjukförsäkringsbolag.

Ni arbetar just nu aktivt med er kommunicerade förvärvsstrategi. Kan du berätta lite om vad det är för typ av bolag ni letar efter?

– Vi letar efter bolag som passar in i Invent Medic där vi kan se tydliga synnergieffekter inom t.ex. försäljning, marknadsföring, produktsortimentet. Ett förvärv ska redan ha minst en produkt på marknaden och med en befintlig omsättning. Det viktiga är även att bolagen ska ha liknande visioner – att bidra till bättre kvinnohälsa och aktivt vilja driva frågan framåt.

Året går mot sitt slut och ni har redan ökat försäljningen kraftigt under 2022. Om vi blickar lite längre fram, hur ser målsättningen ut för 2023?

– Att fortsätta växa som bolag. Det finns mer att göra på de marknader som vi nu är etablerade på och vi tittar även på nya marknader, framförallt i Europa. Vi har en stark position med att vi redan är certifierade i enlighet med de nya medicintekniska regelverket, MDR. Vi ser att konkurrenter nu lämnar Europa för att de inte klarar de nya kraven.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev