Home Intervjuer Invent Medic förväntar betydligt högre orderingång

Invent Medic förväntar betydligt högre orderingång

Invent Medic ser starkare orderingång under Q4

Invent Medic förväntar betydligt högre orderingång

3 november, 2023

Lundabaserade Invent Medics försäljningskurva fortsätter uppåt. Efter att ha inlett året starkt såg bolaget dock en viss avmattning i tillväxten under det tredje kvartalet. BioStock pratade med vd Anna Lindström som förutspår en betydligt större orderingång under de kommande månaderna.

Invent Medic utvecklar produkter som främjar kvinnohälsa. Den första produkten, Efemia Bladder Support, är ett kontinensstöd avsett för kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens. I början av året förvärvade man Malmöbaserade FlowCup, och utökade därmed portföljen med produkter riktade mot menstruationshälsa.

Fortsätter tillväxtresan

Invent Medic släppte nyligen sin rapport för det tredje kvartalet 2023, där man kan se att det starka momentum som man inlett året med mattats av något. Försäljningen under det tredje kvartalet uppgick till drygt 0,9 Mkr, vilket var något över den nivå som nåddes under motsvarande kvartalet förra året. Sett till årets nio första månader så uppgick tillväxten till över 100 procent, jämfört med motsvarande period 2022.

Hög förväntan på sista kvartalet

Bolaget skriver i rapporten att man haft en tillfällig nedgång under juli och augusti. När det gäller Efemia Bladder Support så verkar en förlängd sommarsemester ligga bakom nedgången. Efemia Bladder Support säljs främst till sjukvården och historiskt sett har man under semesterperioden i juli fått en nedgång i försäljningen, som dock återhämtat sig under augusti.

Det här året har bolaget dock sett att semestrarna i hela Norden förlagts även i augusti, vilket gjort att försäljningen inte följt samma mönster som tidigare år. Bolaget förväntar sig en betydligt större orderingång under det fjärde kvartalet.

“Det är även värt att poängtera att årets säsongsvariation för vår försäljning blir extra tydlig i år då vi har en betydligt större försäljningsvolym för helåret än tidigare år”, skriver Invent Medics vd Anna Lindström i rapporten för det tredje kvartalet.

Svagare kvartal för FlowCup

Även i FlowCup-familjen upplevde man ett svagare kvartal under Q3 än tidigare under året. Här pekas satsningen på menstrosan FlowUndies ut som den viktigaste anledningen till försäljningsnedgången. Även om lanseringen ses som ett stort steg framåt har den också inneburit att annonseringen flyttat fokus från menskoppsförsäljningen.

Även om det tredje kvartalet visat sig svagare än tidigare kvartal ser man från Invent Medics håll ingen anledning till oro. Snarare ser man en stark höst framför sig och har under kvartalet även släppt flera nyheter som pekar på fortsatt medvind.

Bland annat har bolaget bytt distributör i Tyskland för Efemia Bladder Support, för att bättre ta hand om den stora potential som finns på den tyska marknaden. Man meddelade även i oktober om en större FlowCup order från icke-statliga organisationen The Cova Project. Ordervärdet ligger på 0,4 Mkr och är resultatet av en mångårig satsning på samarbeten med icke-statliga organisationer.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Invent Medics vd Anna Lindström för att få hennes syn på det gångna kvartalet och för att blicka framåt.

Anna Lindström, vd Invent Medic
Anna Lindström, vd Invent Medic

Först och främst Anna, vi har ju blivit bortskämda med fina tillväxtsiffror under flera kvartal. Är Q3 att betrakta som ett hack i kurvan, eller finns det tecken på en avmattning i efterfrågan?

– Vi är inte oroliga för avmattning för Efemia Bladder Support eftersom produkten fortsatt är ny på marknaden och varje vecka är det fler som får kunskap och tillgång till att förskriva produkten. Vi är i en tillväxtfas.

– Men under juli har vi generellt en lägre försäljning på grund av att många har semester och därmed går förskrivningen av Efemia Bladder Support ned. I år konstaterar både vår distributör i Norge och vårt säljteam i Sverige att flertalet av kontakterna inom sjukvården var tillbaka i tjänst först i slutet av augusti vilket innebar att förskrivningen kom i gång först i september.

I rapporten skriver ni att ni väntar er en betydligt större orderingång under Q4. Jämför ni då med det tredje kvartalet?

– Vi har höga förväntningar på alla kvartal. Eftersom vi är i en tillväxtfas så är vi fortsatt i en läroprocess om vilka faktorer som påverkar försäljningen. Vi har under året, även i Q3, visat på tillväxt jämfört med samma kvartal året innan. Detta gör vi samtidigt som vi håller hårt i kostnaderna – en balansgång som vi lyckas med.

Kan man räkna med att ni under Q4 återvänder till det fina momentum ni haft tidigare under året?

– Vi har redan säkrat en stor order på menskoppar till The Cova Project och vi har skrivit avtal med en ny distributör för Tyskland, så starten på Q4 har varit bra. Vi har ett bra momentum och fokus i de aktiviteter vi gör och det har gett bra resultat under året och kommer att fortsätta att göra det.

Ni fick som sagt en större order från The Cova Project. Vilken roll väntar ni er att den här typen av order kommer att spela i försäljningen framöver?

– En viktig anledning till att vårt första förvärv blev FlowCup var det fina arbetet som hade gjorts med att etablera bra kontakter med NGO:s i olika länder och då bland annat med The Cova Project. Försäljning till NGO:er är en viktig kanal för FlowCup och kommer att fortsätta vara det. Det är en del av varumärket FlowCup och viktig för våra kunder.

Slutligen, ni skrev nyligen avtal med Kessel Medintim, som blir er nya distributör i Tyskland. Hur lång tid skulle du bedöma att det tar innan de är helt ur startblocken?

– De är redan igång med det praktiska, dvs. att registrera sig som vår distributör i Tyskland och att ta över ansvaret med att distribuera produkter till kvinnor som har fått Efemia Bladder Support förskrivet.

– Redan i mitten av november deltar de med Efemia Bladder Support på den första mässan, vilket är Medica i Dusseldorf, den största medtech-mässan i Europa. Detta innebär att Efemia Bladder Support kommer att marknadsföras till en stor tysk och internationell publik. Det är häftigt och stort att Efemia Bladder Support ställs ut på Medica.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev