Home Intervjuer Invent Medic stärker portföljen med ny inkontinensprodukt

Invent Medic stärker portföljen med ny inkontinensprodukt

Invent Medic adderar ny inkontinensprodukt

Invent Medic stärker portföljen med ny inkontinensprodukt

24 januari, 2024

Invent Medic har inlett samarbete med TillaCare, vilket innebär att man adderar en ny inkontinensprodukt till portföljen. UriCap Female kommer att introduceras på den svenska marknaden, där Invent Medic har en stark ställning med sina redan upparbetade kontakter inom regionerna. BioStock har kontaktat Invent Medics vd Anna Lindström för att få veta mer om hennes syn på det nya samarbetet.

Grunden till Invent Medic ligger i det egenutvecklade kontinensstödet Efemia Bladder Support, som hjälper kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens. Bolaget är sedan några år tillbaka igång med en ambitiös satsning på att bredda sin produktportfölj, där man förra året bland annat gjorde investeringar inom menstruell hälsa.

Lägger till ny inkontinensprodukt

Nu tillkännages ett samarbete med företaget TillaCare, vilket innebär att man stärker upp med ytterligare en inkontinensprodukt på den svenska marknaden. Samarbetet gäller TillaCares UriCap Female, som är ett urindom för inkontinenta kvinnor. Ett urindom är en urindroppsamlare som kan användas istället för kateter eller engångsblöja. Enligt bolaget har denna typ av lösning tidigare enbart varit tillgänglig för män.

Produkten säljs i dag i USA, Israel och Storbritannien och TillaCare satsar nu på att utöka sitt nätverk av distributörer på flera marknader runt om i världen.

Enligt Invent Medic är produkten ett bra komplement till Efemia Bladder Support, som gör att man nu når en större del av alla svenska kvinnor som upplever olika sorters inkontinensbesvär. Bolaget kommer att sälja produkten på den svenska marknaden, via sina upparbetade kontakter inom regionerna. Planen är att introducera UriCap Female i Sverige under det första kvartalet inför kommande upphandlingar.

Etablerade kontakter banar väg för UriCap Female

På tal om upphandlingar meddelade Invent Medic nyligen att Efemia Bladder Support upphandlats i ytterligare två nya regioner i Sverige; Region Västerbotten samt Region Skåne. Detta innebär att kontinentsstödet nu finns representerad i samtliga stora svenska regioner och att det nu bara är två regioner kvar, Region Halland och Region Gotland, innan man har täckt in hela landet.

Eftersom det är samma personer inom vården som ansvarar för de båda produktkategorierna förväntar Invent Medic sig att UriCap Female kommer att få draghjälp i den kommande lanseringen.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat Invent Medics vd Anna Lindström för att få veta mer om den nya produkten och samarbetet med TillaCare.

Anna Lindström, vd Invent Medic
Anna Lindström, vd Invent Medic

Till att börja med Anna, ni skriver att UriCap Female riktar sig mot en annan grupp kvinnor än Efemia Bladder Support. Kan du berätta lite mer om vilka kvinnor som UriCap Female riktar sig mot?

– Efemia Bladder Support riktar sig till den aktiva kvinnan som är ute och rör på sig i samhället och som lider av ansträngningsinkontinens medan UriCap Females användare är antingen sängliggande inkontinenta kvinnor eller kvinnor som lider av inkontinens under natten och inte hinner gå på toaletten. UriCap Females användare har en något högre medelålder än Efemia Bladder Support.

UriCap Female beskrivs som ett alternativ till katetrar och engångsblöjor. Vad är det som gör att man väljer den här produkten istället för de traditionella alternativen?

– Om en kvinna har problem med att hon läcker urin på natten så är det vanligt att man använder engångsblöjor. Även om de är mycket effektiva så riskerar användaren att det uppstår sår p.g.a. att användaren blir blöt. UriCap Female samlar upp urinen direkt till en urinuppsamlingspåse.

– Till skillnad från en kateter sätts UriCap Female inte in i urinröret, vilket förhindrar den stora infektionsrisken. UriCap Female är unik eftersom den samlar upp urinen precis vid kvinnans urinrör och behöver inte fästas med tejp eller klister.

Precis som med Efemia Bladder Support lyfter ni fram den hållbara aspekten med UriCap Female. Kan du berätta lite mer om fördelarna ur ett miljöperspektiv och vilken vikt som läggs vid det i upphandlingar?

– Vi ser att miljömålen blir viktigare i upphandlingar och att det ställs högre krav på att leverantörer kan redovisa sin miljöpåverkan. De tittar på produkternas hela livscykel inklusive produktion och transport. UriCap Female används under en längre tid än en engångsblöja, den är mindre och lättare att transportera samt att efter användning så sorteras avfallet och urinen töms ut, vilket bidrar till mindre transporter med sopor och mindre energi som går åt vid förbränning.

Ni planerar att introducera produkten under det första kvartalet. Hur kommer processen sedan se ut framöver och när kan man vänta sig att försäljningen kommer igång?

– Under första halvåret kommer vi främst att arbeta med att få in UriCap Female i de upphandlingar som påbörjas. Detta är en process som tar tid innan det ger en order och vi kommer därför samtidigt att erbjuda produkten utanför avtal till vissa utvalda kunder.

Om vi blickar framåt, hur ser du på att etablera fler liknande samarbeten framöver?

– Om det är rätt produkt så är vi positiva. Redan för två år sedan gick vi ut med en strategi att vi skulle utöka produktportföljen genom förvärv och samarbeten och vi arbetar fortsatt i den riktningen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev