Home Intervjuer Cline Scientific om den aktuella emissionen

Cline Scientific om den aktuella emissionen

Patrik Sundh, vd Cline Scientific

Cline Scientific om den aktuella emissionen

17 november, 2022

Cline Scientific är i full gång med det prekliniska programmet med cellterapin StemCART, där målet är att ta fram en behandling för broskskador. Bolaget är just nu aktuellt med en företrädesemission om 17 Mkr där likviden i första hand är tänkt att gå till att avancera StemCART-projektet hela vägen till kliniska fas I-studier. BioStock bjöd in bolagets vd Patrik Sundh för att få veta mer om planerna i utvecklingen och om den pågående kapitalanskaffningen.

Se hela intervjun med Cline Scientifics vd Patrik Sundh här nedan.

YouTube video

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev