Home Intervjuer Invent Medic siktar på nya produkter och ökad försäljning

Invent Medic siktar på nya produkter och ökad försäljning

Invent Medic vill få till nya produkter och mer försäljning

Invent Medic siktar på nya produkter och ökad försäljning

6 april, 2022

Ända sedan Anna Lindström tog över rollen som vd för Invent Medic har fokus varit tydligt – försäljningen ska öka. Vid årsskiftet strukturerades bolaget om för att fokusera på just det och nu kommer ytterligare satsningar i den riktningen. Samarbete inleds för att hitta förvärvskandidater som passar bra in i bolagets produktportfölj. Samtidigt pausas USA-satsningen för att kunna lägga fullt fokus på den europeiska marknaden.

Lundabolaget Invent Medic utvecklar produkter som främjar kvinnohälsa. I dagsläget har man två produkter i portföljen, Efemia kontinensstöd och Efemia menskopp. Av allt att döma kommer den här portföljen att fortsätta växa framöver.

I en uppdatering meddelar bolaget att man ingått ett samarbete med rådgivningsbolaget Klara Stock Market Adviser som fått i uppdrag att identifiera och hjälpa till med att förvärva produkter som kan komplettera den existerande portföljen. Bolaget kommer att sikta in sig på produkter som är färdigutvecklade och som har nått marknad, där man hoppas kunna se synergier med den existerande portföljen – både vad gäller marknad och resurserutnyttjande.

Vill spela aktiv roll i konsolidering

Enligt Invent Medic finns det flera bolag inom kvinnohälsa som bara har ett fåtal produkter i portföljen och att man tänker vara en aktiv part i att konsolidera marknaden. I en kommentar till samarbetet skriver Klara Stock Market Advisers vd Andreas Sandgren så här:

”Jag har följt Invent Medic sedan noteringen och deras resa från utvecklingsbolag till ett bolag med fokus på försäljning. Genom att addera ytterligare produkter ser jag intressanta möjligheter att accelerera tillväxten och dra nytta av den kompetens och plattform som byggts upp i bolaget.”

Fokuserar på ökad försäljning i Sverige och Europa

Bolagets ambition att utvidga portföljen var dock inte det enda som kommunicerades i förra veckans uppdatering. Redan när vd Anna Lindström i oktober tillkännagav den nya säljfokuserade strategiska inriktningen stod det klart att man även valt att göra en geografisk prioritering. I första skedet kommer fokus att ligga på att bygga upp sin närvaro på marknaderna i Norden, Tyskland och Storbritannien.

Invent Medic har sedan tidigare skickat in en FDA-ansökan gällande kontinensstödet för den amerikanska marknaden. Den processen avbryts nu tillfälligt för att fullt ut kunna fokusera på de nuvarande fokusmarknaderna. Tanken är att återuppta USA-satsningen när bolaget är redo för det.

Satsar fortsatt på influenser marketing

I marknadsföringsarbetet ligger fokus framöver fortsatt på den digitala sidan, där sociala medier och influensers kommer att spela en viktig roll tillsammans med sökmotoroptimering. Här är målet att under året inleda fler samarbeten med influensers där bolaget riktar in sig på den aktiva kvinnan som målgrupp.

För kontinensstödet görs en riktad satsning mot kvinnor inom ridsport och crossfit, där man hittills fått mycket positiv respons från användare. I april drar Invent Medic även i gång en stor satsning på menskoppen där omkring 30 influensers kommer att skriva om produkten.

Siktar på fler distributörer

Även i distributörsledet görs fortsatta satsningar. Nyligen skrevs avtal med tyska inkontinensspecialisten Sayco Europe och brittiska iMEDicare, som båda är specialiserade på produkter inom bäckenbottenhälsa. För menskoppen hoppas man under de kommande kvartalen sluta flera distributionsavtal med olika e-handelskedjor i både Sverige och Europa. För kontinensstödet har man ett mål om att få den upphandlad i ytterligare en svensk region under det tredje kvartalet.

Bedömningen från bolagets sida är att alla satsningar som görs kommer att leda till en signifikant försäljningsökning under det andra halvåret 2022.

Minskar kostnaderna

Ytterligare åtgärder som vidtagits för att säkra framgång i de satsningar som nu görs är minskade kostnader, framför allt i from av en minskning i antalet anställda. Precis som bolaget kommunicerat tidigare väntar man sig att kostnadsreduktionen får fullt genomslag under det andra kvartalet i år och kostnaderna väntas då ha minskat med ungefär en fjärdedel jämfört med det fjärde kvartalet 2021.

Kostnadsminskningen sker inom utvecklingsverksamheten, där man dock behåller den regulatoriska kompetensen för att kunna driva vidare certifieringsarbetet. En viktig nyhet där är att bolaget fått en uppdaterad CE-märkning enligt MDR – det nya europeiska regelverket för medicintekniska produkter.

Du kan läsa mer om vad detta regelverk innebär här.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Invent Medics vd Anna Lindström för att få veta mer om den senaste uppdateringen.

Anna Lindström, vd Invent Medic
Anna Lindström, vd Invent Medic

I er senaste uppdatering flaggar ni för att expandera produktportföljen via förvärv. Hur många produkter siktar ni på att ta in?   

– Invent Medics vision har sedan starten varit att blir ett flerproduktsbolag och ambitionen är att växa med minst en produkt årligen. I närtid är det viktiga är inte hur många utan hur den eller de kompletterar Invent Medics nuvarande produktportfölj. Synergieffekterna kommer att vara avgörande för om det blir ett lyckat förvärv och här erbjuder Invent Medic en stabil plattform med ett tillförlitligt kvalitetesystem, uppbyggda relationer med etablerarde leverantörer samt en organisation med stor kompetens inom kvinnohälsa.

För att genomföra förvärv behövs det kapital. Hur ser du på den finansiella situationen i ljuset av det?

– Hur kapitalbehovet vid ett förvärv kommer att se ut beror på när i tiden samt förvärvskandidaten i sig. Så jag ber om att få återkomma till den frågan när en mer konkret förvärvskandidat presenteras.

Ni gör fortsatta satsningar tillsammans med influencers. Hur ser de satsningarna ut?

– Nu i april gör vi en stor satsning på micro-influensers i Sverige och vi har höga förväntningar på den kampanjen. Vi kommer noggrant att följa upp och utvädera hur kampanjen går vad gäller spridning samt konvertering. Vi har valt att samarbeta med just micro-influensers för vi har sett sedan tidigare att deras följare är mer intresserad i produkterna de marknadsför och det får större uppmärksamhet.

Hur ska ni översätta er influencer-strategi till övriga markander?

– Här arbetar vi med våra distributörer och vi har en konstant utbyte mellan oss och de olika distributörerna om vad som fungerar bra på de olika marknaderna. Mycket av det material som vi tar fram översätts så att det kan användas på fler marknader.

Till slut så gör ni bedömningen att försäljningen kommer att ta fart ordentligt under det andra halvåret 2022. Vad är det som gör att ni gör den bedömningen?

– Vi har under Q1 genomfört många olika markandsaktiviter samt att vi fortsätter med ökad intensitet under Q2. Det tillsammans med att vi nu har två nya mycket aktiva distributörer i Storbritanien respektive Tyskland gör att andra halvan ser mycket ljus ut.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev