Home Intervjuer PHI i ny allians för regenerativ medicin

PHI i ny allians för regenerativ medicin

PHI i ny allians för regenerativ medicin

16 november, 2022

Det svenska medicinteknikbolaget Phase Holographic Imaging har skapat en teknikutvecklingsallians med nyckelaktörer i branschen: Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, BioSpherix, QIAGEN och det globala analysföretaget SAS. Genom att skapa de AI-baserade processtyrningsverktyg som behövs för automatiserad biotillverkning, kan cellbaserade terapier tillverkas kostnadseffektivt och med optimerad effekt och säkerhet. BioStock kontaktade PHIs produktchef Lisa Lindström för att få veta mer.

Regenerativ medicin ger patienter nytt hopp genom att reparera eller ersätta dysfunktionella celler, vävnader och organ. Sjukdomar som idag är obotliga, som cancer, Alzheimers, Parkinsons, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, skulle snart kunna behandlas mer effektivt.

För två år sedan drog en rapport från det amerikanska hälsodepartementet slutsatsen att “regenerative medicine will be the standard of care for replacing tissue/organ systems in the human body.” Arbetet med att etablera regenerativ medicin som ett  av de mest viktiga verktygen inom vården har kommit långt. Men trots att området cellbaserade terapier är så lovande är den storskaliga tillverkningen av cellbaserade terapier fortfarande mycket komplex, inte minst när det gäller att utveckla strategier och tekniker för standardiserad och automatiserad klinisk biotillverkning. Problemet har inte gått obemärkt förbi.

Stora hinder återstår att överbrygga

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar avancerade instrument och mjukvara för icke-invasiv analys av levande cellkulturer, med de primära användningsområdena medicinsk forskning och läkemedelsutveckling.

För ett par år sedan började ett internationellt konsortium av företag, under ledning av North Carolina-baserade Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, att arbeta för att nå konsensus bland branschintressenter om den kortaste vägen för att ge tillgång till regenerativa läkemedelsbehandlingar. Konsortiet identifierade kritiska hinder som står i vägen för avancerad, storskalig klinisk tillverkning av regenerativ medicin.

Det främsta observerade hindret var bristen på standardisering inom området, och sedan dess har parterna arbetat för att hitta ett sätt att minska processutvecklingstiden och påskynda klinisk utveckling, vilket kan bidra till en kommersiell tillverkningsstrategi.

Det största problemet idag är att cellterapier odlas och tillverkas för hand i en öppen laboratoriemiljö, vilket gör uppskalning av tillverkningen svår.

PHI i centrum för en internationell allians

I veckan meddelade PHI att man har ingått ett avtal om att bilda en ny allians för att främja cellbaserad biotillverkning med Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, BioSpherix, QIAGEN och det globala analysföretaget SAS. Alliansen syftar till att automatisera tillverkningsprocessen för cellbaserade terapier med hjälp av den senaste teknikutvecklingen inom cellodling, analytisk instrumentering och artificiell intelligens.

PHIs produktchef kommenterar

Lisa Lindström, produktchef PHI

BioStock kontaktade Phase Holographic Imagings produktchef Lisa Lindström för att få veta mer om det internationella samarbetet.

Lisa, kan du börja med att förklara varför du anser att regenerativ medicin är ett så lovande område?

– Javisst! Det viktigaste är att det potentiellt kan leda till helt nya terapier som reparerar, ersätter eller regenererar organ och vävnader. Detta skulle, enkelt uttryckt, erbjuda potentialen att bota sjukdomen, snarare än att lindra symtomen eller förlänga ett liv som definieras av sjukdomen.

– Det innebär också att patienterna inte skulle behöva utsättas för en livslång behandling med många vårdbesök.

– Slutligen, som du påpekade ovan, utgör det också en enorm möjlighet att sänka den totala hälso- och sjukvårdsbördan, både fysiskt och ekonomiskt. Jag ser framför mig en framtid med säker, storskalig biotillverkning där alla kan få tillgång till cellterapier och botemedel.

Kan du ge en kort introduktion till era allianspartners?

– Wake Forest Ecosystem of Regenerative Medicine har stått i centrum för mycket av det som har hänt inom området de senaste åren, och som PHI nu har samarbetat med i flera år. Den nybildade alliansen härrör från bolag som är associerade till RegeneratOR, en nyckelkomponent i Regenerative Medicine Hub (RegenMed Hub) som samlar resurser och talanger som finns tillgängliga i miljön kring Wake Forest, samt den omgivande regionen och som erbjuder långtgående resurser för entreprenörer och life science-proffs.

– Nästa aktör är USA-baserade BioSpherix. Redan i juni 2018 undertecknade vi ett samarbetsavtal i syfte att ytterligare undersöka våra produkters exceptionella kompatibilitet. BioSpherix utvecklar och marknadsför avancerade hermetiskt tillslutna cellinkubatorer för en kontrollerad och optimal cellodlingsmiljö. BioSpherix har byggt cytocentrisk cellodlingsutrustning sedan 1983, så de tar med sig många års erfarenhet till samarbetet.

– Den tredje partnern är molekylärdiagnostikbolaget QIAGEN. Under 2020 lade marknadsledaren Thermo Fisher Scientific ett bud på bolaget värt 11,6 miljarder USD. Affären föll samman när QIAGENs aktieägare hävdade att bolaget var värt mer. QIAGEN, med 6 000 anställda, har för närvarande 35 dotterbolag i över 25 länder och har ett globalt nätverk av distributionspartner i mer än 60 länder.

– SAS, med nästan 12 000 anställda, är en amerikansk multinationell utvecklare av analysprogram. SAS utvecklar och marknadsför en serie analysprogram (som även de kallas SAS) som hjälper till att generera, hantera, analysera och rapportera data för att underlätta beslutsfattandet. Det är världens största privatägda mjukvarubolag och dess programvara används av de flesta Fortune 500-bolagen.

Vad har PHI uppnått hittills inom området regenerativ medicin?

– 2021 köpte det EU-finansierade centret för innovativ medicin i Vilnius sitt första HoloMonitor-system för användning i centrets inkubatorsystem från BioSpherix. Tillsammans tillhandahöll vi kritiska komponenter för ett hermetiskt tillslutet celllaboratorium där celler avsedda för klinisk användning kan kultiveras och analyseras under kvalitetskontrollerade former.

– Senare samma år ingick PHI och RegenMed Development Organization (ReMDO) ett partnerskap för att främja storskalig biotillverkning av cellbaserade terapier. Instrumenteringen från PHI installerades på ReMDO:s RegeneratOR Test Bed i Winston-Salem, North Carolina. Detta var en nyckelhändelse i deras uppdrag att främja storskalig biotillverkning och, naturligtvis, även ett stort steg för PHI. Med implementeringen av vår icke-invasiva avbildning i klinisk biotillverkning kan produktkonsistens säkerställas, samtidigt som vi sparar pengar genom att identifiera bristfälliga produkter tidigt i produktionsprocessen samt säkerställa produktsäkerheten.

– Den här veckan nådde vi en anmärkningsvärd milstolpe i att skapa en teknikutvecklingsallians för att skapa de AI-baserade processtyrningsverktyg som behövs för automatiserad biotillverkning.

Till sist, vad är det mest lockande för dig framöver?

– Jag är glad över få projektleda proof-of-concept-fasen under 2023 för att se, vilket vi tror, att HoloMonitor använder den perfekta tekniken för cellkvalitetskontroll inom biotillverkning.

– Som ett första steg kommer PHI tillsammans med specialisterna på SAS att utvärdera flera uppsättningar HoloMonitor-cellkarakteristikdata. Jag är glad över att vara en del av denna nya allians och se hur HoloMonitor-produkterna blir standardutrustningen för kvalitetskontroll inom det växande området regenerativ medicin.

Se även: PHI utökar marknadspotentialen med möjligheterna inom regenerativ medicin (21 okt2022)

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev