Home Nyheter Invent Medic belyser behoven vid ansträngningsinkontinens

Invent Medic belyser behoven vid ansträngningsinkontinens

Invent Medic belyser ansträngningsinkontinens

Invent Medic belyser behoven vid ansträngningsinkontinens

28 oktober, 2022

Ansträngningsinkontinens är ett utbrett problem som påverkar miljontals kvinnor runt om i världen. Det är också ett problem som det kan vara svårt att prata om och det är inte alltid kvinnor vet vilken hjälp som finns att tillgå för att komma till bukt med besvären. Lundabolaget Invent Medic, som marknadsför Efemia kontinensstöd, är en aktiv part i att informera kvinnor om den hjälp som finns att få.

Ansträngningsinkontinens, eller stress urinary incontinence (SUI) som det kallas på engelska, är en typ av urininkontinens som innebär att man får svårt för att hålla tätt när trycket tillfälligt ökar på urinblåsan. Detta kan till exempel ske när man nyser, hostar eller tränar. Den pinsamma känslan av att inte kunna hålla tätt blandas med oro för att det ska synas eller uppstå lukt – vilket hämmar kvinnan i vardagen.

Det är vanligt att problemen uppstår i samband med graviditet och barnafödande, men drabbar även flertalet kvinnor under klimakteriet. Majoriteten av de kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens är således kvinnor i åldern 25 – 55 och inte som många tror, äldre kvinnor på vårdhem. I Sverige drabbas var femte kvinna i någon grad av problemen och bland de kvinnor som fött barn är det var fjärde som drabbas.

Ingen kvinna vill dagligen gå och läcka urin

Det absolut vanligaste hjälpmedlet mot olika former av inkontinens är i dag olika absorberande produkter, till exempel bindor eller blöjor. Det finns också olika läkemedel som kan hjälpa till vid en överaktiv urinblåsa. För att få en uppfattning om marknadsstorleken för den här typen av produkter kan nämnas att inlägg och vuxenblöjor för kvinnor uppskattas på årlig basis sälja för cirka 2,3 miljarder USD och läkemedel för inkontinens säljer för cirka 3 miljarder USD, enbart i USA.

Absorberande produkter fungerar bra men stoppar inte läckaget och många kvinnor upplever att det är obehagligt att konstant gå och kissa på sig, oroa sig för om man ska läcka igenom eller för om bindan sitter rätt.

Invent Medic vill ge vården ett nytt effektivt hjälpmedel

Skam blandat med okunskap kring vilken hjälp som finns att få gör att det inte är alla kvinnor som accepterar sina problem och vänder sig till vården. Och de som väl gör det möts ofta av långa köer för att få tillgång till en specialist. Klara Rasmusson, är försäljnings- och marknadsföringschef på Invent Medic, som utvecklat Efemia kontinensstöd – en medicinteknisk produkt framtagen för att hjälpa kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens:

”I Skåne är det mer än 13 veckors kö för att komma till specialistvården och ytterligare över 13 veckors kö för att få en operationstid. Vårdgarantin uppfylls med andra ord inte”, säger hon till BioStock.

Enligt Rasmusson behöver kvinnor mer information om vilken hjälp som finns att få, samtidigt som vården behöver effektiva hjälpmedel. Och det är just detta som Invent Medic kontinensstöd syftar till. Produkten är framtagen för att stödja urinblåsans naturliga slutningsfunktion och förhindra läckage när trycket på blåsan ökar.

En viktig del i arbetet med att få ut produkten till marknaden är att få produkten upphandlad som hjälpmedel i nationella och regionala vårdsystem. Här har Invent Medic lyckats bra i Sverige och kontinensstödet finns upphandlat i 11 av Sveriges totalt 21 regioner. Produkten finns dessutom på förskrivning i Norge, Tyskland och i Storbritannien.

Kampanjer för att nå ut till den aktiva kvinnan

I marknadsföringsarbetet arbetar bolaget systematiskt med att öka kännedomen hos kvinnor om problemen med ansträngningsinkontinens och med att informera om vilken hjälp som faktiskt finns att få.

“Att ansträngningsinkontinens lyfts fram och diskuteras brett är mycket viktigt för att bryta det tabu som fortfarande finns kring ämnet. Många kvinnor känner inte till vilka hjälpmedel som finns tillgängliga”, kommenterar Invent Medics vd Anna Lindström i samband med att Efemia kontinensstöd nyligen lyftes fram i det danska träningsmagasinet I FORM.

Det var den senaste av flera kampanjer där bolaget nått ut till träningsaktiva kvinnor i Norden. Ett annat exempel är förra årets samarbeten med Runacademy och OWNIT som säljer onlineutbildningar inom bland annat crossfit, gymnastik och barnträning.

Träning och stimulans för att stärka och aktivera muskulaturen

När kvinnor i dag riktar sig till vården är den första och kanske viktigaste åtgärden mot ansträngningsinkontinens så kallad bäckenbottenträning, kanske mer allmänt känt som knipövningar. Bäckenbottenträning introducerades på 1950-talet och syftar till att öka styrka och uthålligheten i muskulaturen i bäckenområdet.

För att träningen ska ge effekt är det dock viktigt att patienten tränar rätt muskler och tränar dagligen. Även om patienten gör övningarna kan det ta flera månader innan resultaten börjar visa sig, så det är många som ger upp i förtid.

Invent Medic inledde i somras ett samarbete med klimakterie-appen Olivia i syfte att sprida information om den hjälp som finns att få vid klimakteriet, med särskilt fokus på just bäckenbottenträning. I samarbetet har man publicerat en artikelserie om klimakteriet och lanserat ett träningsprogram för kvinnor som behöver stärka upp muskulaturen i bäckenbotten.

Operation när inget annat hjälper

Men det är inte säkert att bäckenbottenträning når hela vägen fram för alla. För många kvinnor är skadorna på bäckenbottenmuskulaturen så stora att endast träning inte hjälper för att stoppa urinläckaget. Då kan operation bli aktuellt. Det vanligaste ingreppet är att sätta in en så kallad vaginalslinga, som antingen är gjord av ett syntetiskt material eller som tas från den egna vävnaden. Slingan agerar som en slags hängmatta, där målet med operation är att ge ett extra stöd till urinröret och urinrörshalsen, vilket hjälper till att hålla urinröret stängt när urinblåsan utsätts för tryck, så att det inte läcker urin.

Som vi var inne på tidigare kan det ta lång tid från det att patienten söker vård till dess att hon kan bli opererad. Under den här tiden kan Efemia kontinensstöd underlätta för patienten i vardagen. Visserligen kan en operation vara en bra långsiktig lösning på inkontinensbesvären, men man ska komma ihåg att den även är förenat med en del risker.

Infektioner, smärta vid samlag och en överaktiv urinblåsa är några exempel på det. Ingreppet är dessutom relativt omfattande och det är inte alla kvinnor som vill eller kan genomföra det. Även här ser bolaget att Efemia kontinensstöd är ett bra alternativ för att hjälpa kvinnor till ett fortsätta ha ett aktivt liv utan att begränsas av sitt urinläckage.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev