Home Intervjuer Invent Medic stärker närvaron i Tyskland med ny distributör

Invent Medic stärker närvaron i Tyskland med ny distributör

Anna Lindström, vd Invent Medic

Invent Medic stärker närvaron i Tyskland med ny distributör

19 oktober, 2023

Invent Medic har haft ett bra momentum i sin försäljningstillväxt hittills i år. Samtidigt är det inte alla marknader som utvecklats som förväntat, där bolaget bland annat pekat ut Tyskland som ett land där man inte varit helt nöjd. Nu nysatsar man i landet genom att göra Kessel Medintim till ny distributör. BioStock kontaktade vd Anna Lindström för hennes kommentar till den senaste nyheten.

Lundabaserade Invent Medic fokuserar på att utveckla och sälja produkter inom kvinnohälsa. Efemia Bladder Support är bolagets första produkt, som är designad för att hjälpa kvinnor med ansträngningsinkontinens. Bolaget är just nu i en högst expansiv fas, där man bland annat utökat sin produktportfölj genom förvärvet av Malmöbolaget FlowCup.

Tydliga framgångar i Storbritannien

Under det andra kvartalet rapporterade Invent Medic en försäljningsökning med 170 procent jämfört med samma period föregående år. Ett av skälen till den stigande omsättningen är framgången i Storbritannien, där Efemia Bladder Support har blivit varmt mottagen.

Den brittiska distributören iMEDicare har bidragit till denna framgång genom sitt starka kontaktnät och investeringar i utbildning av förskrivare, en modell som Invent Medic nu avser att använda i andra länder.

Skriver avtal med väletablerad tysk distributör

Invent Medic har dock upplevt en utmaning med försäljningstillväxten i Tyskland som inte motsvarar bolagets förväntningar. För att möta denna utmaning  har bolaget analyserat läget och kunnat identifiera flera förbättringsmöjligheter. En av de viktigaste åtgärderna är att byta distributör.

Valet har nu fallit på Kessel Medintim, en etablerad aktör på den tyska marknaden för medicintekniska produkter, med en stark produktportfölj inom kvinnohälsa. Klara Rasmusson, Invent Medics försäljnings- och marknadschef, uttrycker sin optimism kring det nya samarbetet och betonar att Kessel Medintim har gedigen kunskap, ett starkt kontaktnät och har visat att de kan leverera starka resultat med förskrivningsbara produkter inom kvinnohälsa på den tyska marknaden.

Utöver det lyfter man att Kessel Medintims starka produktportfölj ger en snabbare väg in i apotekens produktkataloger och en möjlighet att nå ut med Efemia Bladder Support till gynekologer.

”Vi ser fram emot att börja marknadsföra Efemia kontinensstöd till sjukvårdspersonal och kvinnor i Tyskland då vi ser att det finns ett behov och intresse för produkten. Vi siktar på att skapa en ökad medvetenhet om utmaningen med stressinkontinens, vilket är något som många kvinnor lider av, och att erbjuda en pålitlig lösning”, kommenterar Lukas Distler, som är vd för Kessel Medintim.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Invent Medics vd Anna Lindström, för en kommentar till den senaste nyheten och för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.Anna Lindström, vd Invent Medic

Först och främst Anna, ni har analyserat läget i Tyskland. Vilka slutsatser har ni dragit i det arbetet?

– Vi har helt enkelt inte lyckats att nå ut till förskrivare med produkten och få dem att förstå fördelarna med Efemia Bladder Support. Vi har från Sverige, Norge och senast Storbritannien erfarit vad som krävs för att en ny produkt på marknaden ska accepteras av professionen. Samtidigt har de kvinnor som fått produkten förskriven inte enkelt kunnat hämta ut sitt hjälpmedel på grund av att Efemia Bladder Support inte funnits i apotekens gemensamma produktkataloger.

Den kanske viktigaste åtgärden blir att byta distributör i landet. Vad är det Kessel Medintim erbjuder som er gamla distributör inte kunde leverera?

– Kessel Medintim är mer etablerade på den tyska marknaden och kan snabbt få in Efemia Bladder Support i apotekens produktkataloger genom sin större produktportfölj. Dessutom är de väletablerade bland gynekologer, vilket tyska kvinnor besöker en gång per år d.v.s de träffar ofta vår målgrupp.

Vilka förväntningar bör man ha på försäljningen i landet framgent?

-Till att börja med ska myndigheter i Tyskland officiellt registrera bytet av distributör i och med att Efemia Bladder Support är en medicinteknisk produkt. Under tiden utbildar vi den nya distributören om produkten samt att de får tillgång till försäljnings- och marknadsmaterial. I mitten av november kommer Kessler Medintim att ha med produkten på en stor mässa där många av deras viktigaste kunder kommer att besöka deras monter och få lära sig mer om Efemia Bladder Support.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev