Home Nyheter Miris HMA – ledande inom bröstmjölksanalys

Miris HMA – ledande inom bröstmjölksanalys

Miris HMA - ledande inom bröstmjölksanalys

Miris HMA – ledande inom bröstmjölksanalys

27 juni, 2022

Medicinteknikbolaget Miris ger med sin marknadsgodkända och kompletta produktportfölj för bröstmjölksanalys för tidigt födda barn en ökad chans till ett friskare liv. Analysinstrumentet Miris HMA, Human Milk Analyzer, säljs globalt till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitut. BioStock tar här en närmare titt på marknaden och positioneringen för Miris HMA och det pågående utvecklingsarbetet.

När det gäller näring till nyfödda råder stark konsensus att bröstmjölk är den bästa källan då den utöver näringsämnen innehåller bland annat vitaminer, mineraler och antikroppar.
Prematura barn har ett mycket högt näringsbehov och man behöver ofta berika bröstmjölken för att säkerställa ett tillräckligt näringsintag för att stödja barnets utveckling.

Utmaningen med standardberikning av bröstmjölk

En utmaning med att berika bröstmjölk kliniskt är att det är stora variationer i näringsinnehållet i bröstmjölk. Näringsinnehållet i bröstmjölk varierar mellan olika mödrar och amningsstadium, och påverkas även av lagring och behandling.

I brist på analys av näringsinnehållet i bröstmjölken genomför många neonatalvårdsavdelningar en standardberikning av bröstmjölken för att öka näringsinnehållet. Denna tar inte hänsyn till variationen i bröstmjölkens näringssammansättning, vilket leder till bristande kontroll av bebisens näringsintag och en hög risk för över- eller undernäring, något som kan få långsiktiga kliniska effekter för barnet.

Bättre kliniska resultat med individanpassad berikning

Spotlightbolaget Miris tillhandahåller ett analysinstrument, Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA), som ger kliniker möjlighet att analysera mjölken och med hjälp av resultaten kan mjölken sedan individuellt anpassas för varje barn. Denna metod kallas Target Fortification.

Miris HMA mäter fett-, kolhydrat- och proteininnehållet i bröstmjölk, vilket gör det möjligt för kliniker att individanpassa berikningen till mjölkens faktiska näringsinnehåll. Den dagliga variationen i näringsintaget kan därmed minskas vilket ger för tidigt födda barn de bästa möjligheterna till stabil tillväxt och utveckling.

Godkänd produkt som saknar konkurrens

Miris HMA har medicintekniskt godkännande från FDA (Food and Drug Dministration) sedan 2018 och är registrerad som ett In Vitro Diagnostik-instrument (IVD) i Europa sedan 2006. Produkten har därtill erhållit marknadsgodkännande i Japan. Med marknadslanseringen av Miris HMA är Miris ensamma i världen om att kunna erbjuda ett godkänt medicintekniskt instrument för analys av näringsinnehållet i bröstmjölk.

Det finns exempel på amerikanska bolag med produkter inom komjölksanalys som har försökt sälja sina instrument för analys av bröstmjölk, men efter att Miris fick sitt FDA-godkännande har intresset svalnat rejält för dessa instrument. Bolaget saknar därmed direkta konkurrenter både i Europa, USA och Japan. Läs mer.

Miris_HMA_productfamily_
Miris HMA product family

Instrumentet säljs idag världen över, i första hand till neonatalvårdsavdelningar (NICUs) och mjölkbanker. Miris HMA används även vid universitet och forskningscentra och är aktuellt i flertalet kliniska studier. Bolaget säljer även produkter för provberedning samt förbrukningsartiklar relaterade till HMA för att kunna erbjuda en komplett produktportfölj.

Marknadsexpansion genom ISO-certifiering

Miris har idag cirka 450 HMA-instrument installerade i 53 länder. Försäljningen sker både direkt via bolaget och genom distributörer. Idag täcker bolaget 28 procent av USA:s mjölkbanker och nära 6 procent av landets NICUs. Enligt Miris finns det cirka 700 neonatalavdelningar och 32 mjölkbanker i USA som bedöms vara potentiella kunder.
Bolaget nådde nyligen en milstolpe med rekommendationen för ISO-certifiering vilket öppnar upp fler marknader för företaget.

Under 2021 gjorde Miris sin bästa årsförsäljning genom tiderna med en nettoomsättning om 15,2 Mkr, en ökning med hela 41 procent jämfört med 2020. Rapporten för första kvartalet 2022 visar en fortsatt positiv tillväxt. Nettoomsättningen för perioden uppgick till cirka 4,3 Mkr, en ökning på 7,6 procent jämfört med Q1 2021.

Bolaget uttrycker att de har potential att ta större marknadsandelar, men att försäljningscykeln är lång och pandemin försenat etableringen. Läs mer om försäljningsutvecklingen i BioStocks intervju med Miris försäljningschef Marie Ekholm här.

Miris HMA 2.0 nästa steg

Under 2021 lanserade Miris nya strategiska steg med bland annat utvecklingen av nästa generations analysinstrument, HMA 2.0. I planen ingår en förändrad affärsmodell. Tanken är att gå från en modell där största delen av intäkten kommer av försäljning av analysinstrument och en mindre del från förbrukningsartiklar, till en modell där instrumentets pris blir lägre och förbrukningsartiklar, det vill säga återkommande och ackumulerande intäkter, står för en större del av den totala intäkten. Detta för att möjliggöra en stabilare och snabbare tillväxt av bolaget.

Ett analysinstrument med ett lägre pris minskar sjukhusens initiala investering, samtidigt som bolaget kan ta mer betalt per analystillfälle, vilket ger en ökad lönsamhet per kund. Miris vd Camilla Sandberg berättade nyligen i en intervju att detta kan hanteras via förbrukningsartiklar som genererar större intäkt eller med någon form av abonnemangslösning per analys. Hur bolagets lösning kommer att se ut kommer att fastställas i utvecklingsprojektet för HMA 2.0.

Läs mer om Miris här.

Se intervju med Miris vd Camilla Sandberg, på engelska, nedan.

YouTube video

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev