Home Intervjuer Miris ökar aktiviteten i USA och EU

Miris ökar aktiviteten i USA och EU

Miris ökar aktiviteten i USA och EU

Miris ökar aktiviteten i USA och EU

7 oktober, 2022

Medicinteknikbolaget Miris har under 2022 ökat aktiviteten i USA och i Europa efter att pandemin har klingat av. Bolaget är ledande inom bröstmjölksanalys. Försäljningsteamet är efter sommaren inne i en intensiv period med installationer av instrument, utbildning/träning av sjukhuspersonal samt utställning och utbildning vid konferenser. De erbjuder även fortsatt support och träning på distans i Miris Studio. BioStock kontaktade Miris försäljningschef Marie Ekholm för att veta mer om aktiviteterna.

Uppsalabolaget Miris utvecklar och marknadsför instrument för analys av näringsinnehållet av bröstmjölk. Syftet är att säkerställa näringsbehovet hos för tidigt födda barn.

Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA) är det enda marknadsgodkända analysinstrumentet globalt för analys av humanmjölkoch ger neonatalvårdsavdelningar (NICUs) och mjölkbanker möjlighet att analysera bröstmjölken för att individuellt anpassa den för varje barn. Denna metod kallas Target Fortification.

Miris säljer även produkter för provberedning och förbrukningsartiklar för att kunna erbjuda en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys.

Försäljningsrekord

Försäljningen av portföljen sker i mer än 50 länder, både direkt via bolaget och genom distributörer. Bolaget rapporterade nyligen försäljningsrekord med en omsättning på 8,8 MKr för första halvåret 2022 – bolagets bästa halvår hittills.

Miris vd Camilla Myhre Sandberg kommenterade försäljningstillväxten i H2-rapporten:

”Ett tydligt tecken på att en bredare marknad tar till sig det budskap som vi har kommunicerat under de senaste fem åren.”

Med ett godkänt instrument och en komplett produktportfölj innehar bolaget en särställning att bli en ledande global aktör inom bröstmjölksanalys.

Ökad marknadsaktivitet genom konferenser

Miris har efter sommaren ökat marknadsaktiviteterna för fortsatt expansion i USA och i Europa. Försäljningsteamet befinner sig i en intensiv period med installationer och utbildning genom konferenser och av sjukhuspersonal på plats. De ger även support och tränar kunder på distans via Miris Studio.

Nyligen höll Miris försäljningschef Marie Ekholm ett seminarium under konferensen Nutrition of Premature Infants i České Budějovice, Tjeckien, om klinisk användning av humanmjölksanalys. Med på plats för att demonstrera HMA fanns även Miris distributör för Tjeckien och Slovakien, DN Formed.

Miris deltog också i ett flertal konferenser i USA i september. Dessa inkluderade Fall National Neonatal, Mother Baby, och Advanced Practice Neonatal Nurses Conferences i Kalifornien, NANN’s Annual Conference i Nevada, USLCA’s New Horizon’s in Clinical Lactation conference.

I september besökte Miris även kunderna Naval Medical Center och King’s Daughters Milk Bank, i Norfolk, USA. King’s Daughters Milk Bank var en av de första mjölkbankerna i USA som implementerade Miris HMA.

Under oktober deltar Miris på EAPS Barcelona och AAP National Conference i Anaheim, USA, i november kommer försäljningsteamet även ställa ut på på INAC i Dubai samt Hot Topics in Neonatology i Washington D.C.

Försäljningschef kommenterar

För att veta mer om Miris marknadsaktiviteter kontaktade BioStock bolagets försäljningschef Marie Ekholm.

Marie Ekholm, försäljningschef, Miris

Miris försäljningsteam har deltagit på flertalet konferenser och events sedan sommaren. Vilka erfarenheter tar ni med er hem?

­– Framförallt tar vi med oss hur intresset fortsatt växer för vår produkt. Vi har även fokuserat lite annorlunda nu efter sommaren. Tidigare har vi ofta deltagit på konferenser riktade mot neonatologer. Vi har nu breddat oss och i september haft ett fokus på konferenser riktade mot NICU sjuksköterskor och laktationsspecialister. Dessa är enormt viktiga i vården av för tidigt födda barn och vi har mött ett stort intresse för vår produkt även inom dessa grupper.

– Genom att rikta oss till flera segment inom vården av för tidigt födda barn skapar vi påtryckningar internt från flera håll på sjukhuset. Vi märker redan av ringarna på vattnet av dessa breda insatser.

Har ni fått några nya insikter som kan användas i utvecklingen av Miris HMA 2.0?

– Varje möte med vårt kundsegment ökar vår insikt i vad marknaden behöver och efterfrågar i nästa generations HMA. Vi har också under Q3 skickat ut en användarenkät till samtliga av våra kunder där vi fått enormt gensvar. Vi är mycket tacksamma för att så många tagit sig tid att svara på vår enkät. Den har också gett oss en mycket god översikt av vad vi behöver utveckla i HMA 2.0.

– Enkäten har också bevisat att vi har mycket god kunskap om våra kunder då svaren överensstämmer mycket väl med vår bild av hur kunderna arbetar och vad som behöver komma till för att säkerställa fortsatt tillväxt för Miris.

Har konferenserna lett till nya avtal och/eller samarbeten som ni kan uttala er om?

– Då vi fortsatt har en ganska lång säljcykel, som för alla medical devices i vår priskategori, kan vi ännu inte skörda på de konferenser vi deltagit i närmast. Men vi börjar se frukten av de hårda insatser som vi gjorde i slutet av förra året och början av detta år. Det märks att marknaden har vaknat till liv efter pandemin, inte bara i USA utan även i resten av värden. Som exempel kan nämnas Minnesota Milk Bank for Babies och Banner University Medical Center, som jag just nu är på väg till för att installera och träna personalen i användningen av Miris HMA.

Avslutningsvis, hur ser potentialen ut för att Miris HMA-teknik ska bli standardvård på NICUs?  

– Vi är på god väg att hamna där i USA. Fler och fler NICUs ansluter sig till Miris familjen och vi täcker redan en stor del av de NICUs i USA som vårdar de sjukaste barnen. Vi ser just nu tillväxt på nästan alla marknader som vi bearbetar. Till exempel i Östeuropa pågår flera projekt för att implementera bröstmjölksanalys i vården av prematura barn. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan det är en del av den standardvård som erbjuds dessa barn.

Läs mer om Miris.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev