Home Intervjuer Fortsatt positiv försäljningstrend för Miris

Fortsatt positiv försäljningstrend för Miris

Fortsatt positiv försäljningstrend för Miris

Fortsatt positiv försäljningstrend för Miris

9 maj, 2022

Medicinteknikbolaget Miris fortsätter visa positiv försäljningstrend med sin
produktportfölj för bröstmjölksanalys. BioStock pratade med försäljningschefen Marie Ekholm om bolagets lyckade etablering av den nya Miris HMA på den viktiga USA-marknaden och om de globala tillväxtmöjligheterna.

Spotlight-noterade Miris utvecklar och säljer en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys. Bolagets analysinstrument, Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA), används idag världen över, i första hand vid neonatala intensivvårdsavdelningar och mjölkbanker. Miris HMA används också vid universitet och forskningscentra för olika forskningsstudier. Syftet med Miris HMA är att skräddarsy berikning av bröstmjölk efter individuella näringsbehov hos prematura barn. Läs mer.

Godkänd produkt håller konkurrensen borta

Bolaget nådde nyligen en milstolpe med rekommendationen för ISO-certifiering som gör att Miris nu uppfyller kvalitetskraven för medicintekniska produkter på fler marknader.

Miris är ensamma i världen om att kunna erbjuda ett godkänt medicintekniskt instrument (Miris HMA) för analys av näringsinnehållet i bröstmjölk. Bolaget saknar därmed direkta konkurrenter. Läs mer.

Växer på en global marknad

Miris har idag cirka 450 instrument installerade i 53 länder och bolaget säljer även produkter för provberedning och förbrukningsartiklar för att kunna erbjuda en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys. Försäljningen sker både direkt via bolaget och genom distributörer. Under 2021 gjorde Miris sin bästa årsförsäljning genom tiderna med en nettoomsättning om 15,2 Mkr, en ökning med 41 procent jämfört med 2020.

Miris har nu även publicerat rapporten för första kvartalet 2022 som fortsätter visa en positiv tillväxt. Nettoomsättningen för perioden uppgick till cirka 4,3 Mkr, en ökning på 7,6 procent jämfört med första kvartalet 2021.

Ökningen av sålda instrument inom neonatalvård och till mjölkbanker visar sig också i försäljningen av förbrukningsartiklar. Under första kvartalet 2022 ökade försäljningen med 53 procent och servicedelen med hela 142 procent jämfört med samma period 2021. De återkommande intäkterna utgjorde under perioden därmed hela 23 procent av den totala nettoomsättningen.

Kommentar från Miris försäljningschef

BioStock kontaktade Miris försäljningschef, Marie Ekholm, för att få veta mer om bolagets lyckade marknadsetablering och fortsatta positiva försäljningstrend.

Marie Ekholm, Sales Director, Miris

Till att börja med, kan du berätta lite om din roll som Sales Director på Miris?

– 2016 började jag som Account Manager hos Miris med fokus på våra europeiska kunder och distributörer och sedan 2018 är jag försäljningschef. Jag brinner verkligen för vår applikation och utöver att jag leder försäljningsteamet ansvarar jag även för utbildningen av kunder och intressenter. Det innebär bland annat att jag håller seminarier, demonstrationer och hjälper till att ta fram vårt marknadsföringsmaterial. En viktig del i mitt arbete är även att ge support till sjukhusen i implementeringen av individualiserad modersmjölksberikning.

Miris har lyckats med något som många bolag strävar efter, att introducera en ny produkt på den viktiga amerikanska marknaden. Vad ligger bakom er framgång?

– Till att börja med så påbörjade vi bearbetningen av marknaden innan vårt FDA-godkännande genom försäljning av forskningsinstrument till strategiska kunder. Detta för att ha kunder på plats i USA med erfarenhet av vår utrustning när väl godkännandet kom. Det gav oss också möjlighet att få input från kunder i landet om hur vår HMA implementeras i vården av prematura barn och hjälpte oss förutse och bemöta utmaningar med etablering av ny teknik på en ny marknad.

– Något som också bidragit till vår framgång är att vi har direktkontakt med potentiella och etablerade kunder. Vi får förstahandsinformation från marknaden och kan således snabbt styra om våra insatser. Miris är ensamma på området, vi har erkänd expertis inom bröstmjölksanalys, och marknaden litar på oss. Vi har nära kontakt med våra kunder och vi samarbetar med dem för att fortsätta utbilda den övriga marknaden.

Första kvartalsrapporten 2022 visar att ni redan idag täcker 28 procent av USAs mjölkbanker och nära 6 procent av intensivvårdsavdelningarna för nyfödda (NICUs). Vilken potential ser ni för att fortsätta ta marknadsandelar i USA?

– Vi har all potential för att fortsätta ta marknadsandelar i USA. Det enda hindret vi har idag är att försäljningscykeln för denna typ av investering är lång och att pandemin kom emellan vilket försenade etableringen.

– Vi ser nu att effekten av pandemin börjar avta och att sjukhusen har påbörjat projekt för investeringar igen. Vi täcker nu över 20 procent av level IV NICUs, de neonatalvårdsavdelningar som tar hand om de sjukaste barnen, i USA och vi börjar närma oss en nivå där många anser att vår teknik borde vara del av den standardvård som erbjuds kritiskt sjuka för tidigt födda barn.

Förutom den amerikanska marknaden, hur går försäljningen i resten av världen?

– Vi ser en ökande investeringstakt i vår HMA även på övriga marknader och vi lägger varje år till nya länder i vår kundbas. I och med att vi nu också har klarat av granskningen av vårt kvalitetssystem enligt ISO 13485, och snart har den officiella certifieringen, öppnas ännu fler kliniska marknader upp för Miris.

– Även om mycket av våra direkta insatser sker på den amerikanska marknaden har vi på intet sätt släppt övriga värden. Vi deltar på konferenser, håller föreläsningar, kundmöten och arbetar även nära våra distributörer på de marknader vi valt att inte sälja direkt. Våra distributörer gör ett fantastiskt jobb för Miris vilket inte minst syns i den ökade försäljningen på den östeuropeiska marknaden.

Avslutningsvis, vilka förhoppningar har du på försäljningsutvecklingen 2022?

– Jag hoppas att vi kommit igenom pandemin och att de makroekonomiska effekterna vi nu ser inte ska bromsa marknaden. Det vi ser är kunder som är redo att sätta i gång investeringsprojekt igen och vi jobbar övertid med att se till att alla har den information de behöver för att gå vidare.

– Även under pandemin fortsatte vårt arbete med utbildning av marknaden och många har kunnat förbereda sina affärsplaner i väntan på att sjukhusen åter startar upp investeringsprojekt, så vi ligger i ett bra läge just nu. Jag tror därför på ett starkt 2022!

Se även intervju med Miris vd Camilla Sandberg, på engelska, nedan.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev