Home Intervjuer BioInvent och CASI om samarbetet

BioInvent och CASI om samarbetet

BioInvent och CASI om samarbetet

23 juni, 2022

I en exklusiv studiointervju för BioStock talade Martin Welschof, vd för BioInvent och Wei-Wu He, vd för det amerikanska biopharmabolaget CASI Pharmaceuticals, om samarbetet kring utvecklingen av läkemedelskandidaten BI-1206. Bland annat får vi veta mer om orsakerna till att CASI valde att ingå partnerskap med BioInvent, hur man ser på marknadspotentialen för BI-1206 samt nästa kliniska utvecklingssteg för kandidaten.

Svenska BioInvent ingick under 2020 ett exklusivt licensavtal med CASI Pharmaceuticals, ett amerikanskt biopharmabolag med en etablerad klinisk utveckling och en kommersiell infrastruktur i Kina. Avtalet gällde utveckling och kommersialisering av anti-FcγRIIB-antikroppen BI-1206 för Fastlandskina, Taiwan, Hongkong och Macao.

83 miljoner USD i potentiella milstolpsbetalningar

Avtalet innebär att BioInvent och CASI ska utveckla BI-1206 för behandling av både hematologiska och solida tumörer, med CASI som ansvarigt för kommersialiseringen i Kina och de närliggande marknaderna. BioInvent erhöll vid undertecknandet i oktober 2020 en initial betalning om 12 miljoner USD och kan komma att erhålla upp till 83 miljoner USD i milstolpsbetalningar avseende utveckling och kommersialisering, samt royaltybetalningar på nettoomsättningen för BI-1206 i stegvisa nivåer från höga ensiffriga royalties till medelhöga tvåsiffriga royalties.

Se studiointervjun med Martin Welschof och Wei-Wu He

I studiointervjun med Dr. Wei-Wu He, styrelseordförande och vd för CASI Pharmaceuticals och BioInvents vd Martin Welschof, får vi veta mer om samarbetet och vad vi kan förvänta oss härnäst. Se intervjun nedan.

YouTube video

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev